Szybko wyczyść duplikaty w programie Excel, aby wyeliminować błędy danych

Bez wysiłku wyczyść duplikaty w plikach programu Excel w ciągu kilku sekund

Wstęp

Z łatwością usuwaj duplikaty z programu Excel. Po prostu prześlij plik Excel, kliknij „Przekształć”, a kilka sekund później plik jest czysty i wolny od błędów!

Usuń duplikaty z programu Excel: Łatwo wyczyść duplikaty w plikach programu Excel

Wstęp

Powielanie danych może stanowić poważny problem dla firm i osób korzystających z programu Microsoft Excel. Możliwe jest ręczne sprawdzanie i usuwanie zduplikowanych danych, ale może to być czasochłonne i żmudne. Na szczęście dostępnych jest wiele narzędzi, które mogą pomóc szybko i łatwo usunąć duplikaty w plikach programu Excel. W tym artykule wyjaśnimy, jak korzystać z jednego z tych narzędzi, aby szybko i łatwo usunąć duplikaty z programu Excel.

Przewodnik krok po kroku, jak używać narzędzia Excel Duplicate Remover do usuwania duplikatów w plikach programu Excel

Używanie programu Excel Duplicate Remover do usuwania duplikatów

Krok 1: Wybór pliku

Pierwszym krokiem do korzystania z programu Excel Duplicate Remover jest wybranie pliku, który chcesz przesłać. Można to zrobić, klikając przycisk „Wybierz plik” i wybierając plik z komputera. Po wybraniu pliku kliknij przycisk „Przekształć”, aby rozpocząć proces.

Krok 2: Skanowanie pliku

Po kliknięciu przycisku „Przekształć” narzędzie zacznie skanować plik i usuwać zduplikowane wpisy. Będzie szukał wszelkich wpisów, które są dokładnie takie same i usunie je z pliku. Ten proces może potrwać kilka minut w zależności od rozmiaru pliku.

Krok 3: Pobieranie oczyszczonego pliku

Po zakończeniu skanowania pliku i usunięciu zduplikowanych wpisów, będziesz mógł pobrać oczyszczony plik. Kliknij przycisk „Pobierz”, a plik zostanie zapisany na Twoim komputerze. Możesz teraz otworzyć plik i wyświetlić wyniki zduplikowanego usunięcia.

Alternatywne metody usuwania duplikatów w plikach programu Excel

Usuwanie duplikatów w plikach programu Excel

Korzystanie z wbudowanej funkcji programu Excel „Usuń duplikaty” Microsoft Excel oferuje wbudowaną funkcję „Usuń duplikaty”, której można użyć do szybkiego i łatwego usuwania zduplikowanych wpisów z pliku Excel. Aby skorzystać z tej funkcji, po prostu wybierz zakres komórek zawierających dane, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie wybierz „Usuń duplikaty” z Dane patka. Excel przeskanuje zakres komórek i usunie wszelkie zduplikowane wpisy, które znajdzie.

Korzystanie z dodatków innych firm Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji niż wbudowana funkcja „Usuń duplikaty”, możesz użyć dodatku innej firmy, takiego jak Usuwanie duplikatów dla programu Excel. Ten dodatek oferuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak możliwość identyfikacji i usuwania zduplikowanych rekordów na podstawie określonych kryteriów, a także możliwość porównania dwóch lub więcej kolumn dla duplikatów.

Korzystanie z makr Innym sposobem usuwania duplikatów z plików Excel jest użycie makra. Makra to małe programy, które można zapisać w języku Visual Basic for Applications (VBA) i uruchamiać w programie Excel. Makra mogą być używane do automatyzacji zadań, takich jak usuwanie duplikatów z pliku Excel. Aby użyć makra do usunięcia duplikatów, należy najpierw utworzyć makro, a następnie uruchomić je.

Wniosek

Powielanie danych może stanowić poważny problem dla firm i osób korzystających z programu Microsoft Excel. Na szczęście dostępnych jest wiele narzędzi i metod, które mogą pomóc szybko i łatwo usunąć duplikaty w plikach Excel. Excel Duplicate Remover to świetna opcja do szybkiego i łatwego usuwania duplikatów z plików Excel. Alternatywnie możesz użyć wbudowanej funkcji „Usuń duplikaty” Microsoft Excel, dodatku innej firmy lub makra, aby usunąć duplikaty z plików Excel.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.