Połącz komórki z wielu kolumn w csv

Połącz komórki z wielu kolumn w csv

Wstęp

Łatwo łącz komórki z wielu kolumn w pliku CSV (Excel) bez formuły lub kodowania. Prześlij tylko swój plik, Uzyskaj wyniki w kilka sekund. Bezproblemowe i wydajne przetwarzanie - Wypróbuj teraz!

Połącz wiele kolumn w CSV, bez kodowania

Jeśli masz trudności z łączeniem komórek w dużym pliku CSV, możesz użyć programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, użyć kodowania za pomocą Pythona lub po prostu użyć najlepszego narzędzia do arkuszy kalkulacyjnych na rynku, QuickTran.

Metoda A: Python

Możesz użyć biblioteki Pandy w Pythonie, aby połączyć komórki w pliku CSV. Oto przykład:


import pandas as pd

# Load the CSV file into a Pandas DataFrame
df = pd.read_csv("file.csv")

# Combine cells in a specific column using the aggregate function 'sum'
df["new_column"] = df.groupby(['column_name'])['column_name'].transform('sum')

# Save the result to a new CSV file
df.to_csv("combined_file.csv", index=False)

W tym przykładzie plik CSV jest ładowany do Pandas DataFrame o nazwie „df”. Komórki w określonej kolumnie („nazwa_kolumny”) są następnie łączone za pomocą groupby metoda i przekształcać metoda z funkcją kruszywa „suma”. Na koniec wynikowa rama DataFrame jest zapisywana w nowym pliku CSV.

Metoda B: Arkusz kalkulacyjny

Aby połączyć komórki w pliku CSV (Comma Separated Values), możesz użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub Arkusze Google. Proces przebiega następująco:

 • Otwórz plik CSV w programie arkusza kalkulacyjnego.
 • Wybierz komórki, które chcesz połączyć.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Scal komórki”.
 • Wybrane komórki zostaną połączone w jedną komórkę.

Możesz także używać języków programowania, takich jak Python, do manipulowania plikami CSV. Biblioteka Pandy zapewnia funkcjonalność łączenia komórek za pomocą metody „scalania”. Możesz dowiedzieć się więcej o Pandach, odwiedzając oficjalną stronę dokumentacji.

Metoda C: awk

Jeśli masz trudności z łączeniem komórek w dużym pliku CSV przy użyciu programu arkusza kalkulacyjnego lub kodu Pythona, możesz rozważyć użycie awk narzędzie wiersza poleceń. awk to potężne narzędzie do przetwarzania tekstu, które może być używane do manipulowania dużymi plikami tekstowymi, w tym plikami CSV.

Oto przykład, jak używać awk aby połączyć komórki w pliku CSV:


awk -F, '{if ($1 == prev) { $2 = $2 + prev2; prev2=$2 } else { prev=$1; prev2=$2 }; print}' file.csv > combined_file.csv

W tym przykładzie, awk używa polecenia -F możliwość określenia separatora pól jako przecinek ( , ). Kod wewnątrz nawiasów ortodontycznych wykonuje następujące kroki:

 • Jeśli pierwsze pole bieżącego wiersza jest równe pierwszemu polowi poprzedniego wiersza, dodaj drugie pole bieżącego wiersza do drugiego pola poprzedniego wiersza i zapisz wynik w prev2 .
 • Jeśli pierwsze pole bieżącego wiersza nie jest równe pierwszemu polowi poprzedniego wiersza, zapisz pierwsze pole bieżącego wiersza w prev i zapiszcie drugie pole bieżącego wiersza prev2 .
 • Wydrukuj bieżący wiersz.

Wynikiem tego kodu jest nowy plik o nazwie Plik combined_file.csv który zawiera połączone komórki.

Metoda D: QuickTran

 • Odwiedź naszą stronę internetową i znajdź narzędzie online.
 • Prześlij swój plik csv, klikając przycisk „Wybierz plik” i wybierając plik, który chcesz zmienić.
 • Po przesłaniu pliku możesz wybrać kolumny do połączenia. W ciągu kilku sekund połączysz komórki w jedną komórkę.
 • Następnie możesz pobrać plik i zapisać go na swoim komputerze.
Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.