Jak zmienić separator pliku CSV

Łatwo i szybko zmień separator CSV

Przedstawiamy nasze przyjazne dla użytkownika narzędzie online do zmiany separatora plików CSV! Jeśli kiedykolwiek miałeś problemy z pracą z plikami CSV z powodu niekompatybilnych ograniczników, nasze narzędzie jest tutaj, aby pomóc. Za pomocą kilku kliknięć możesz łatwo przekonwertować plik CSV, aby użyć wybranego ogranicznika.

Nasze narzędzie obsługuje szeroką gamę ograniczników, w tym przecinki, średniki, zakładki i rury. Po prostu prześlij plik CSV, wybierz bieżący separator, wybierz nowy separator i kliknij konwertuj. Otrzymasz nowy plik CSV ze zaktualizowanym formatem separatora, gotowy do użycia do analizy danych, manipulacji arkuszami kalkulacyjnymi lub innych celów.

separator zmiany CSV

Jak zmienić separator pliku CSV z jednego na drugi?

Oprócz naszego internetowego narzędzia do konwersji separatora CSV istnieje kilka innych metod zmiany ogranicznika pliku CSV. Jednym z powszechnych podejść jest użycie programu do obsługi arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Microsoft Excel lub Arkusze Google. Po prostu otwórz plik CSV w programie, wybierz komórki, które chcesz przekonwertować, i użyj funkcji „Znajdź i zamień”, aby zastąpić bieżący separator preferowanym.

Inną opcją jest użycie edytora tekstu, takiego jak Notatnik lub Sublime Text. Otwórz plik CSV w edytorze, użyj funkcji „Znajdź i zamień”, aby zmienić ogranicznik i zapisz plik w zaktualizowanym formacie.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, możesz także użyć języków programowania, takich jak Python lub Perl, aby zautomatyzować proces konwersji separatora. Może to być szczególnie przydatne, jeśli chcesz regularnie przetwarzać duże lub złożone pliki CSV.

Jak zmienić ogranicznik pliku CSV za pomocą Pythona

Aby zmienić ogranicznik pliku CSV za pomocą Pythona, możesz użyć wbudowanego csv moduł. Oto przykładowy fragment kodu, który pokazuje, jak przekonwertować plik CSV z używania przecinków jako ogranicznika do używania średników:


import csv

# Set the input and output file paths
input_file = 'input.csv'
output_file = 'output.csv'

# Open the input file for reading and the output file for writing
with open(input_file, 'r') as f_in, open(output_file, 'w', newline='') as f_out:
  # Create a CSV reader and writer, specifying the current delimiter and the new delimiter
  reader = csv.reader(f_in, delimiter=',')
  writer = csv.writer(f_out, delimiter=';')
  
  # Iterate through each row in the input file, convert the delimiter, and write to the output file
  for row in reader:
    writer.writerow(row)

W tym przykładzie najpierw określamy ścieżki plików wejściowych i wyjściowych. Następnie używamy csv.reader a csv.writer funkcje, aby utworzyć obiekt czytnika i pisarza, odpowiednio. Określamy bieżący separator jako przecinek, a nowy separator jako średnik.

Następnie używamy dla pętli iteracji przez każdy wiersz w pliku wejściowym. Dla każdego wiersza piszemy nowy wiersz do pliku wyjściowego za pomocą writer.writerow funkcja.

Po uruchomieniu skryptu plik wyjściowy będzie zawierał te same dane co plik wejściowy, ale ze średnikami jako separatorem zamiast przecinkami. Kod ten można zmodyfikować tak, aby w razie potrzeby używał różnych ograniczników i ścieżek plików.

Niezależnie od wybranej metody, ważne jest, aby zachować ostrożność przy zmianie separatora pliku CSV. Upewnij się, że rozumiesz dane i wpływ zmiany, i zawsze utwórz kopię zapasową pliku przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.