Jak wyeliminować duplikaty w programie Excel

Jak szybko i łatwo usunąć zduplikowane wartości z arkuszy programu Excel
Przekształciliśmy 1,411,792,951 rekordów w 208,888 arkuszach kalkulacyjnych
Wybierz pliki Excel lub CSV
Upuść pliki tutaj. Maksymalny rozmiar przesyłania plików różni się w zależności od planu cenowego. Zdecydowanie zaleca się stosowanie programu GOOGLE DRIVE do obsługi plików większych niż 2GB.

Wstęp

Korzystanie z tego narzędzia do szybkiego eliminowania duplikatów w programie Excel jest dość proste. Wybierz plik Excel do przesłania, kliknij przycisk przekształcenia i poczekaj kilka sekund, aby pobrać oczyszczony plik. To jest to!

Quick Creator
Quick Creator is the ultimate marketing tool for creating SEO-optimized blog pages andhigh-conversion landing pages in minutes.
Quick Creator
Transform your blog and landing pages with AI-powered Quick Creator

Wyeliminuj duplikaty w programie Excel - jak szybko usunąć zduplikowane wartości

Wyeliminuj duplikaty w programie Excel - jak szybko usunąć zduplikowane wartości

Wstęp

Zduplikowane wartości mogą być ogromnym bólem głowy w kontaktach z danymi w programie Excel. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z dużym zestawem danych, czy tylko małą tabelą, ważne jest, aby wyeliminować zduplikowane wartości, aby zapewnić dokładność i zapobiec błędom. Na szczęście istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego usuwania zduplikowanych wartości w programie Excel. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez kroki potrzebne do oczyszczenia danych programu Excel i wyeliminowania zduplikowanych wartości.

Przewodnik krok po kroku, jak szybko usunąć zduplikowane wartości w programie Excel

Wybór pliku do przesłania

Kiedy musisz wyczyścić dane programu Excel, pierwszym krokiem jest wybranie pliku, który chcesz przesłać. Możesz wybrać plik z komputera lub z usługi przechowywania w chmurze. Po wybraniu pliku kliknij przycisk „Przekształć”, aby rozpocząć proces czyszczenia.

Oczekiwanie na wyczyszczony plik

Po kliknięciu przycisku „Przekształć” rozpocznie się proces czyszczenia. W zależności od rozmiaru pliku pobranie wyczyszczonego pliku może potrwać od kilku sekund do kilku minut. Po pobraniu pliku będziesz mógł wyświetlić wyczyszczoną wersję danych programu Excel.

Dodatkowe metody czyszczenia danych programu Excel

Oprócz użycia przycisku „Przekształć” do czyszczenia danych programu Excel, istnieje kilka dodatkowych metod, których możesz użyć, aby wyeliminować zduplikowane wartości. Funkcja „Usuń duplikaty” pozwala szybko usunąć zduplikowane wiersze lub kolumny z danych. Funkcja „Formatowanie warunkowe” umożliwia wyróżnienie zduplikowanych wartości, dzięki czemu można je łatwo zidentyfikować i usunąć. Wreszcie, funkcja „Zaawansowany filtr” umożliwia odfiltrowanie zduplikowanych wartości z danych.

Alternatywne metody usuwania zduplikowanych wartości w programie Excel

Usuwanie duplikatów w programie Excel

Usuń funkcję duplikatów

The Usuń duplikaty funkcja w programie Excel pozwala szybko i łatwo usunąć zduplikowane wartości z zakresu komórek. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Dane na wstążce. Następnie kliknij przycisk Usuń duplikaty. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać kolumny, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów. Po wybraniu kolumn kliknij OK Excel usunie wszelkie zduplikowane wartości z zakresu komórek.

Funkcja formatowania warunkowego

Funkcja formatowania warunkowego w programie Excel może być również używana do szybkiej identyfikacji i usuwania zduplikowanych wartości w zakresie komórek. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Home na wstążce. Następnie kliknij przycisk Formatowanie warunkowe i wybierz opcję Wyróżnij reguły komórek opcja. Następnie wybierz opcję Powiel wartości i kliknij OK. Spowoduje to podświetlenie wszystkich zduplikowanych wartości w zakresie komórek. Następnie możesz usunąć duplikaty lub podjąć inne działania w celu oczyszczenia danych.

Zaawansowana funkcja filtra

Funkcja zaawansowanego filtra w programie Excel może być również używana do szybkiej identyfikacji i usuwania zduplikowanych wartości w zakresie komórek. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Dane na wstążce. Następnie kliknij przycisk Zaawansowane i wybierz opcję Filtruj. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać kolumny, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów. Po wybraniu kolumn kliknij OK a Excel zidentyfikuje zduplikowane wartości w zakresie komórek. Następnie możesz usunąć duplikaty lub podjąć inne działania w celu oczyszczenia danych.

Wniosek

Eliminacja zduplikowanych wartości w programie Excel jest kluczowym krokiem w celu zapewnienia dokładności i zapobiegania błędom. Na szczęście istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego usuwania zduplikowanych wartości w programie Excel. W tym przewodniku opisano kroki potrzebne do oczyszczenia danych programu Excel i wyeliminowania zduplikowanych wartości. Niezależnie od tego, czy używasz Usuń duplikaty funkcja, Formatowanie warunkowe funkcja lub Zaawansowany filtr funkcja, możesz szybko i łatwo usunąć zduplikowane wartości w programie Excel.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.