Natychmiast usuń zduplikowane wartości z programu Excel

Szybko i elegancko wyczyść plik Excel

Wstęp

Korzystanie z narzędzia do usuwania duplikatów wartości programu Excel Data Parser jest łatwe. Po prostu wybierz plik Excel, który chcesz wyczyścić, kliknij przycisk „Przekształć” i poczekaj kilka sekund, aby pobrać oczyszczony plik.

Usuń zduplikowane wartości z programu Excel za pomocą Transform | Data Parser

Usuń zduplikowane wartości z programu Excel za pomocą Transform | Data Parser

Wstęp

Zduplikowane wartości w programie Excel mogą być prawdziwym bólem głowy. Jeśli się nimi nie zajmiesz, może to spowodować błędy w analizie danych. Na szczęście istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego usuwania zduplikowanych wartości z arkuszy programu Excel. W tym przewodniku pokażemy, jak korzystać z narzędzia Przekształć | Data Parser, aby szybko i dokładnie usunąć zduplikowane wartości z arkusza Excel. Omówimy również kilka alternatywnych metod, których możesz użyć do usunięcia zduplikowanych wartości z programu Excel.

Przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z Transform | Parser danych, aby usunąć zduplikowane wartości z programu Excel

Przekształcenie | Narzędzie do analizowania danych

Narzędzie Przekształć | Parser danych jest łatwym w użyciu narzędziem, które może pomóc szybko i dokładnie usunąć zduplikowane wartości z arkuszy programu Excel. To narzędzie może być używane do czyszczenia danych i upewnienia się, że wszystkie dane są dokładne i aktualne. Aby rozpocząć, po prostu prześlij plik Excel do narzędzia. Po przesłaniu pliku kliknij przycisk „Przekształć” i poczekaj kilka sekund na przetworzenie pliku. Narzędzie przeskanuje plik i wyszuka zduplikowane wartości. Po przetworzeniu pliku będziesz mógł pobrać oczyszczony plik z usuniętymi duplikatami wartości. Narzędzie Przekształć | Data Parser jest nieocenionym narzędziem dla każdego, kto musi szybko i dokładnie usunąć zduplikowane wartości z arkuszy programu Excel. Narzędzie jest łatwe w użyciu, szybkie i dokładne, dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla każdego, kto musi szybko i dokładnie wyczyścić swoje dane.

Alternatywne metody usuwania zduplikowanych wartości z programu Excel

Usuwanie zduplikowanych wartości z programu Excel bez narzędzia Przekształć | Data Parser Tool

Korzystanie z funkcji „Usuń duplikaty” programu Excel

Excel zapewnia wbudowaną funkcję „Usuń duplikaty”, która pozwala szybko i łatwo usunąć zduplikowane wartości z arkuszy programu Excel. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Dane i wybierz „Usuń duplikaty”. Program Excel wyświetli monit o wybranie kolumn, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, i możesz usunąć zduplikowane wartości lub je zachować. Po wybraniu kolumn, które chcesz sprawdzić, Excel usunie wszelkie zduplikowane wartości i możesz zapisać zmiany.

Korzystanie z funkcji „Formowanie warunkowe” programu Excel

Funkcja „Formowanie warunkowe” programu Excel umożliwia wyróżnienie zduplikowanych wartości w arkuszach programu Excel, co może pomóc w szybkiej identyfikacji i usuwaniu zduplikowanych wartości. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Home i wybierz „Formatowanie warunkowe”. Wybierz „Wyróżnij zasady komórek”, a następnie wybierz „Powiel wartości”. Excel podświetli następnie wszystkie zduplikowane wartości w wybranym zakresie, ułatwiając identyfikację i usuwanie zduplikowanych wartości.

Korzystanie z funkcji „Znajdź i zastąP” programu Excel

Funkcja „Znajdź i zamień” w programie Excel może służyć do szybkiego zastąpienia zduplikowanych wartości pustą komórką. Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie kliknij kartę Home i wybierz „Znajdź i zastąP”. Wprowadź wartość, którą chcesz zastąpić, w polu „Znajdź co” i pozostaw pole „Zamień na” puste. Excel przeszukuje wybrany zakres pod kątem dowolnych zduplikowanych wartości i zastąpi je pustą komórką. Po zastąpieniu zduplikowanych wartości możesz zapisać zmiany.

Wniosek

Usuwanie zduplikowanych wartości z programu Excel może być żmudnym zadaniem, ale jest to ważne. Na szczęście istnieje kilka sposobów szybkiego i łatwego usuwania zduplikowanych wartości z arkuszy programu Excel. Korzystanie z narzędzia Przekształć | Data Parser to łatwy sposób na szybkie i dokładne usunięcie zduplikowanych wartości z arkuszy programu Excel. Alternatywnie możesz użyć wbudowanej funkcji „Usuń duplikaty” programu Excel, „Formatowanie warunkowe” lub „Znajdź i zamień” funkcja, aby usunąć zduplikowane wartości z programu Excel. Bez względu na wybraną metodę, usunięcie zduplikowanych wartości z programu Excel pomoże upewnić się, że analiza danych jest dokładna i niezawodna.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.