Excel Wyodrębnij tekst po znaku

Wyodrębnij tekst po znaku w programie Excel z łatwością

Wstęp

Jeśli chcesz wyodrębnić tekst po określonej postaci w programie Excel, nasze profesjonalne narzędzie sprawi, że będzie to łatwe i szybkie! Po prostu wprowadź swoje dane do narzędzia i pozwól mu wykonać pracę za Ciebie. Nie musisz uczyć się języka programowania ani spędzać godzin na zadaniach ręcznych. Wypróbuj teraz i przekonaj się, jakie to proste!

Excel Wyodrębnij tekst po znaku - łatwe i szybkie podejście

Wstęp

Wyodrębnianie tekstu po określonym znaku w programie Excel może być żmudnym zadaniem, zwłaszcza jeśli masz duży zestaw danych. Jednak przy odpowiednim podejściu można to zrobić łatwo i szybko. W tym poście pokażemy, jak wyodrębnić tekst po znaku w programie Excel za pomocą prostej formuły i kilku sztuczek.

Przewodnik krok po kroku, jak wyodrębnić tekst po znaku w programie Excel

Wybieranie komórek z tekstem do wyodrębnienia

Pierwszym krokiem do wyodrębnienia tekstu z komórki w programie Excel jest wybranie komórki lub komórek zawierających tekst, który chcesz wyodrębnić. Możesz to zrobić, klikając komórkę lub przeciągając mysz nad zakresem komórek, aby je zaznaczyć.

Dostęp do przycisku „Funkcja wstawiania” na pasku formuły

Po wybraniu komórek z tekstem, który chcesz wyodrębnić, kliknij przycisk „Wstaw funkcję” na pasku formuły. Ten przycisk znajduje się po lewej stronie paska formuły i wygląda jak litery „fx'.

Wybór funkcji „LEWO”

Po kliknięciu przycisku „Wstaw funkcję” pojawi się okno dialogowe z listą funkcji. Wybierz funkcję „LEWO” z tej listy. Funkcja „LEFT” służy do wyodrębnienia określonej liczby znaków od początku ciągu tekstowego.

Wprowadzanie odwołania do komórki i liczby znaków do wyodrębnienia

W oknie dialogowym funkcji „LEWO” wprowadź odwołanie do komórki zawierającej tekst, który chcesz wyodrębnić, a następnie liczbę znaków, które chcesz wyodrębnić po określonym znaku. Na przykład, jeśli chcesz wyodrębnić tekst po pierwszym wystąpieniu znaku „-”, wprowadź formułę =RIGHT (A1, LEN (A1) -FIND („-”, A1) -2).

Stosowanie formuły do wybranych komórek

Po wprowadzeniu formuły w oknie dialogowym funkcji „LEWO” naciśnij „Enter”, aby zastosować formułę do wybranych komórek. Tekst, który chcesz wyodrębnić, pojawi się w wybranych komórkach na podstawie parametrów ustawionych w formule.

Metody alternatywne

Korzystanie z funkcji „MID” do wyodrębniania tekstu po określonym znaku w programie Excel

Funkcja „MID” w programie Excel służy do wyodrębniania określonej liczby znaków z ciągu tekstowego, zaczynając od określonej pozycji. Ta funkcja może być również używana do wyodrębniania tekstu po określonym znaku w programie Excel. Aby użyć funkcji „MID” do wyodrębnienia tekstu po określonym znaku w programie Excel, musisz określić pozycję początkową znaku, który chcesz wyodrębnić, oraz liczbę znaków, które chcesz wyodrębnić. Na przykład, jeśli chcesz wyodrębnić cały tekst po znaku „@” w adresie e-mail, możesz użyć następującej formuły: = MID (A1, FIND („@”, A1) +1, LEN (A1)) Ta formuła znajdzie pozycję znaku „@” w komórce A1 i wyodrębnij cały tekst po tym znaku.

Korzystanie z funkcji „Tekst do kolumn” do dzielenia tekstu na kolumny na podstawie określonego znaku

Jeśli masz duży zestaw danych z ciągami tekstowymi, które należy podzielić na kolumny na podstawie określonego znaku, możesz użyć funkcji „Tekst do kolumn” w programie Excel. Ta funkcja umożliwia podzielenie pojedynczej kolumny tekstu na wiele kolumn na podstawie znaku separatora lub separatora. Aby użyć funkcji „Tekst do kolumn” w programie Excel, wykonaj następujące kroki: 1. Wybierz kolumnę tekstu, którą chcesz podzielić na kolumny. Kliknij kartę „Dane” na wstążce programu Excel. Kliknij przycisk „Tekst do kolumn” w grupie „Narzędzia danych”. W Kreatorze „Konwertuj tekst na kolumny” wybierz opcję „Rozgraniczone” i kliknij „Dalej”. Wybierz znak separatora, którego chcesz użyć do podzielenia tekstu na kolumny, i kliknij „Dalej”. Wybierz format danych dla każdej kolumny i kliknij „Zakańczaj”. Excel podzieli następnie tekst na kolumny na podstawie określonego znaku ogranicznika.

Używanie makr VBA do wyodrębniania tekstu po określonym znaku w programie Excel

Jeśli chcesz regularnie wyodrębniać tekst po określonym znaku w programie Excel, możesz utworzyć makro VBA, aby zautomatyzować proces. Makro VBA to zestaw instrukcji, które można nagrywać lub zapisywać w Visual Basic for Applications (VBA), aby zautomatyzować powtarzające się zadania w programie Excel. Aby utworzyć makro VBA w celu wyodrębnienia tekstu po określonym znaku w programie Excel, wykonaj następujące kroki: 1. Naciśnij „Alt” + „F11”, aby otworzyć edytor VBA w programie Excel. Kliknij „Wstaw” > „Moduł”, aby utworzyć nowy moduł. Wprowadź następujący kod, aby wyodrębnić tekst po określonym znaku: Sub ExtractText () Dim str As String Dim pos As Integer str = Range („A1") .Value 'zmiana A1 do komórki zawierającej ciąg tekstowy pos = InStr (1, str, „@”) 'zmień „@” na znak, który chcesz wyodrębnić tekst po Jeśli pos> 0 Then Range („B1") .Value = Mid (str, poz + 1, Len (str)) Zakończ, jeśli koniec Sub 4. Naciśnij „F5” lub kliknij „Uruchom”, aby wykonać makro. To makro wyodrębni cały tekst po znaku „@” w komórce A1 i wklei go do komórki B1. Kod można zmodyfikować, aby wyodrębnić tekst po innym znaku lub z innej komórki.

Wniosek

Podsumowując, wyodrębnianie tekstu po określonym znaku w programie Excel nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Używając odpowiedniej formuły lub funkcji, możesz łatwo i szybko wyodrębnić żądany tekst. Mamy nadzieję, że ten post był dla Ciebie pomocny. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, zostaw je poniżej.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.