Jak scalić dwie tabele na podstawie jednej kolumny w programie Excel

Łączenie danych z wielu tabel za pomocą programu Excel Merge

Wstęp

Jeśli pracujesz z wieloma arkuszami programu Excel, może być konieczne scalenie dwóch tabel w oparciu o wspólną kolumnę. Oszczędza to czas i wysiłek w porównaniu z ręcznym kopiowaniem i wklejaniem. Narzędzie Excel Merge umożliwia łączenie danych z różnych arkuszy w jeden, na podstawie udostępnionej kolumny. Niezależnie od tego, czy chcesz scalić dane sprzedaży, listy klientów, czy jakikolwiek inny rodzaj danych, program Excel Merge sprawia, że jest to łatwe i wydajne. Aby rozpocząć, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku.

Excel Scal dwie tabele oparte na jednej kolumnie

Wstęp

Excel to potężne narzędzie do analizy danych i zarządzania nimi. Jedną z jego przydatnych funkcji jest możliwość łączenia dwóch tabel w oparciu o wspólną kolumnę. Pozwala to zaoszczędzić czas i wysiłek podczas pracy z dużymi zestawami danych. W tym przewodniku pokażemy, jak scalić dwie tabele w programie Excel na podstawie jednej kolumny.

Przewodnik krok po kroku, jak połączyć dwie tabele w programie Excel na podstawie jednej kolumny

Otwieranie programu Excel i tabel

Aby scalić dwie tabele za pomocą programu Excel, otwórz oprogramowanie Excel, a następnie otwórz dwie tabele, które chcesz scalić. Możesz to zrobić klikając kartę „Plik” i wybierając „Otwórz” lub używając skrótu Ctrl + O. Po otwarciu obu tabel przejdź do następnego kroku.

Wybór wspólnej kolumny

Następnym krokiem jest wybranie kolumny w obu tabelach, która ma być używana jako wspólna kolumna. Ta kolumna powinna zawierać identyczne dane w obu tabelach, takie jak nazwy produktów lub identyfikatory klientów. Aby wybrać kolumnę, kliknij nagłówek kolumny (litera u góry kolumny) w każdej tabeli. Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby wybrać wiele kolumn.

Korzystanie z funkcji konsolidacji

Aby scalić dwie tabele, musisz użyć funkcji „Konsoliduj” w programie Excel. Kliknij kartę „Dane” w górnym menu i wybierz „Konsoliduj” z sekcji „Narzędzia danych”. Spowoduje to otwarcie okna „Konsoliduj”.

Wybór funkcji

W polu „Funkcja” okna „Konsoliduj” wybierz funkcję, której chcesz użyć do scalenia danych. Najczęstsze funkcje to „SUM” i „COUNT”. Jeśli chcesz dodać wartości w kolumnie wspólnej, wybierz „SUMA”. Jeśli chcesz policzyć liczbę wyświetleń każdej wartości we wspólnej kolumnie, wybierz „COUNT”.

Wybieranie zakresów odniesienia i konsolidacji

W polu „Odniesienie” okna „Konsoliduj” wybierz zakres komórek w pierwszej tabeli zawierającej dane, które chcesz scalić. Powinno to obejmować wspólną kolumnę i wszelkie dodatkowe kolumny, które chcesz scalić. W polu „Konsoliduj zakresy” wybierz zakres komórek w drugiej tabeli zawierającej dane, które chcesz scalić. Ponownie, powinno to obejmować wspólną kolumnę i wszelkie dodatkowe kolumny, które chcesz scalić.

Scalanie tabel

Po wybraniu funkcji, zakresu odniesienia i zakresu konsolidacji kliknij przycisk „OK”, aby scalić tabele. Excel utworzy nową tabelę, która łączy dane z obu tabel w oparciu o wspólną kolumnę. Scalona tabela pojawi się w nowym arkuszu roboczym w tym samym pliku Excel. Możesz zapisać ten plik lub skopiować i wkleić scaloną tabelę do nowego pliku, jeśli wolisz.

Metody alternatywne

Korzystanie z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to potężne narzędzie, które pozwala użytkownikom łączyć dwie tabele w programie Excel na podstawie jednej kolumny. Funkcja ta działa poprzez wyszukiwanie wartości w jednej tabeli i zwracając odpowiednią wartość z innej tabeli. Aby skorzystać z funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, wykonaj następujące kroki: 1. Zidentyfikuj wspólną kolumnę w obu tabelach. Rozmieść dane w obu tabelach w porządku rosnącym w oparciu o wspólną kolumnę. W pierwszej komórce kolumny, w której chcesz wyświetlić scalone dane, wprowadź funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. W funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO określ wartość do wyszukania, tabelę do wyszukania, kolumnę w tabeli, z której chcesz zwrócić wartość, oraz czy użyć dokładnego czy przybliżonego dopasowania. Skopiuj funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO do pozostałych komórek w kolumnie. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO to świetna opcja do łączenia tabel, które mają dużą ilość danych lub dla użytkowników, którzy czują się komfortowo w korzystaniu z funkcji Excel.

Korzystanie z funkcji INDEX i MATCH

Funkcje INDEX i MATCH to kolejny sposób łączenia dwóch tabel w programie Excel na podstawie jednej kolumny. Funkcje te współpracują ze sobą, aby wyszukać wartość w jednej tabeli i zwracają odpowiednią wartość z innej tabeli. Aby korzystać z funkcji INDEX i MATCH, wykonaj następujące kroki: 1. Zidentyfikuj wspólną kolumnę w obu tabelach. W pierwszej komórce kolumny, w której chcesz wyświetlić scalone dane, wprowadź funkcję INDEX. W funkcji INDEX określ tabelę do wyszukania i numer wiersza, aby zwrócić wartość z.4. W drugiej komórce kolumny, w której chcesz wyświetlić scalone dane, wprowadź funkcję MATCH. W funkcji MATCH określ wartość do wyszukania i tabelę do wyszukania. Skopiuj funkcje INDEX i MATCH do pozostałych komórek w kolumnie. Funkcje INDEX i MATCH są dobrym rozwiązaniem do łączenia tabel, które mają niewielką ilość danych lub dla użytkowników, którzy wolą używać prostszych funkcji Excel.

Wniosek

Podsumowując, połączenie dwóch tabel w programie Excel na podstawie jednej kolumny może być przydatnym narzędziem do zarządzania danymi. Postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w tym przewodniku, możesz łatwo scalić tabele i zaoszczędzić czas i wysiłek w analizie danych. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz jakieś pytania, nie wahaj się zapoznać z dokumentacją pomocy programu Excel lub zwrócić się o pomoc do kolegi lub korepetytora.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.