Łatwo wypełniaj puste komórki wartością mediany w CSV i Excel

Łatwo wypełniaj puste komórki wartością mediany w CSV lub Excel
Przekształciliśmy 1,411,789,871 rekordów w 208,887 arkuszach kalkulacyjnych
Wybierz pliki Excel lub CSV
Upuść pliki tutaj. Maksymalny rozmiar przesyłania plików różni się w zależności od planu cenowego. Zdecydowanie zaleca się stosowanie programu GOOGLE DRIVE do obsługi plików większych niż 2GB.

Wstęp

Wybierz plik CSV lub Excel do przesłania, kliknij przycisk przekształcenia i poczekaj kilka sekund, aby pobrać oczyszczony plik.

Quick Creator
Quick Creator is the ultimate marketing tool for creating SEO-optimized blog pages andhigh-conversion landing pages in minutes.
Quick Creator
Transform your blog and landing pages with AI-powered Quick Creator

Wypełnij puste komórki wartością mediany w CSV i Excel

Wstęp

Wartość mediana zbioru liczb to liczba, która leży w punkcie środkowym zestawu. Jest to wartość środkowa, gdy dane są sortowane w porządku rosnącym lub malejącym. Wartości mediany są przydatne w przypadku danych, które mają wartości odstające lub skrajne. W tym przewodniku omówimy, jak wypełnić puste komórki w pliku CSV lub Excel wartością mediany.

Przewodnik krok po kroku dotyczący wypełniania pustych komórek wartością mediany w CSV i Excel

Wypełnianie pustych komórek wartością mediany

Wybierz plik CSV lub Excel

Zanim będzie można wypełnić puste komórki wartościami mediany, musisz najpierw wybrać plik CSV lub Excel, który chcesz wyczyścić. Aby to zrobić, po prostu wybierz plik z komputera i kliknij przycisk „Przekształć”.

Poczekaj kilka sekund

Po kliknięciu przycisku „Przekształć” musisz poczekać kilka sekund na przetworzenie pliku. W tym czasie system będzie analizował dane i obliczał wartości mediany dla każdej pustej komórki.

Pobierz oczyszczony plik

Po przetworzeniu pliku możesz pobrać oczyszczoną wersję pliku. Wartości mediany zostaną wypełnione dla wszystkich pustych komórek, dając w pełni wyczyszczoną wersję pliku CSV lub Excel.

Alternatywne metody wypełniania pustych komórek wartością mediany w CSV i Excel

Wypełnianie pustych komórek wartością mediany w CSV lub Excel

Korzystanie ze skryptu

Skrypt to zestaw instrukcji, których można użyć do zautomatyzowania zadania. Jeśli chodzi o wypełnianie pustych komórek wartością mediany w CSV lub Excel, można użyć skryptu do szybkiego wypełnienia pustych komórek wartością mediany. Aby użyć skryptu, musisz znaleźć skrypt zgodny z plikiem CSV lub Excel, a następnie skopiować i wkleić skrypt do pliku. Następnie skrypt zostanie uruchomiony i wypełnia puste komórki wartością mediany.

Korzystanie z makra

Makro to zestaw instrukcji, których można użyć do zautomatyzowania zadania. Jeśli chodzi o wypełnianie pustych komórek wartością mediany w CSV lub Excel, makro można użyć do szybkiego wypełnienia pustych komórek wartością mediany. Aby użyć makra, musisz znaleźć makro zgodne z plikiem CSV lub Excel, a następnie skopiować i wkleić makro do pliku. Makro zostanie uruchomione i wypełnia puste komórki wartością mediany.

Ręczne wprowadzanie wartości mediany

Ręczne wprowadzanie wartości mediany do pustych komórek jest najbardziej pracochłonną metodą wypełniania pustych komórek wartością mediany w CSV lub Excel. Aby to zrobić, musisz ręcznie wprowadzić wartość mediany do każdej z pustych komórek. Ta metoda jest czasochłonna i może nie być najlepszą opcją, jeśli masz dużą liczbę pustych komórek do wypełnienia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania pustych komórek wartością mediany w CSV i Excel, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat wypełniania pustych komórek medianą wartości w CSV i Excel.

Wniosek

Wypełnianie pustych komórek medianą wartości w CSV lub Excel jest przydatną techniką radzenia sobie z danymi, które mają wartości odstające lub skrajne. Dostępnych jest kilka metod, w tym użycie skryptu, użycie makra lub ręczne wprowadzanie wartości mediany do pustych komórek. W tym przewodniku omówiono szczegółowo, jak wypełnić puste komórki medianą wartości w CSV i Excel.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.