Jak zamienić dwie kolumny CSV

Łatwo zamieniaj dowolne dwie kolumny CSV za pomocą tych prostych kroków

Wstęp

Jeśli regularnie pracujesz z plikami CSV, może się okazać, że będziesz potrzebować zamiany pozycji dwóch kolumn. Może to być czasochłonne zadanie, jeśli spróbujesz zrobić to ręcznie, ale za pomocą odpowiedniego narzędzia można to zrobić szybko i łatwo. Dzięki naszym instrukcjom krok po kroku będziesz mógł zamienić dowolne dwie kolumny w pliku CSV w mgnieniu oka! Po prostu wykonaj poniższe czynności, a w mgnieniu oka będziesz na najlepszej drodze do zostania profesjonalistą w zakresie manipulacji danymi.

Jak zamienić dwie kolumny CSV

Wstęp

Zamiana dwóch kolumn w pliku CSV może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku dużych zbiorów danych. Jednak dzięki odpowiednim narzędziom i technikom można to zrobić szybko i sprawnie. W tym przewodniku pokażemy, jak zamienić dwie kolumny CSV różnymi metodami.

Przewodnik krok po kroku, jak używać Pythona do wymiany kolumn CSV

Importowanie biblioteki pand

Pandy to popularna biblioteka do manipulacji danymi używana do analizy danych i nauki o danych. Zapewnia różne funkcje do manipulacji danymi, analizy i wizualizacji. Aby korzystać z pand, musimy zaimportować go do naszego środowiska Pythona. Możemy to zrobić za pomocą instrukcji import, jak pokazano poniżej: ```python import pandy jako pd ```Tutaj importujemy pandy i nadajemy mu alias `pd` dla łatwiejszego odniesienia w naszym kodzie.

Odczyt pliku CSV za pomocą funkcji read_csv ()

CSV (Comma Separated Values) jest popularnym formatem pliku używanym do przechowywania i wymiany danych. Pandy udostępnia funkcję o nazwie `read_csv () `, która może odczytywać pliki CSV i zwracać obiekt pandy DataFrame. Możemy użyć tej funkcji, aby odczytać nasz plik CSV, jak pokazano poniżej: ```python df = pd.read_csv ('filename.csv') ```Tutaj, `df` jest obiektem pandy DataFrame, który zawiera dane z pliku CSV. Przekazujemy nazwę pliku CSV jako ciąg znaków do funkcji `read_csv () `.

Wybranie dwóch kolumn do wymiany za pomocą funkcji iloc []

Pandy udostępnia funkcję `iloc [] `do wybierania wierszy i kolumn z DataFrame na podstawie ich pozycji całkowitych. Możemy użyć tej funkcji, aby wybrać dwie kolumny, które chcemy zamienić. Składnia użycia `iloc [] `do wybierania kolumn jest następująca: ```python df.iloc [:, [column_index1, column_index2]] ``Tutaj,`: `wybiera wszystkie wiersze, a` [column_index1, column_index2] `wybiera dwie kolumny, które chcemy zamienić. Zastępujemy `column_index1` i `column_index2` pozycjami całkowitymi kolumn, które chcemy zamienić.

Zamiana dwóch kolumn za pomocą funkcji .iloc []

Po wybraniu dwóch kolumn, które chcemy zamienić, możemy ponownie użyć funkcji `.iloc [] `, aby je zamienić. Składnia zamiany dwóch kolumn za pomocą `.iloc [] `jest następująca: ```python df.iloc [:, [column_index2, column_index1]] = df.iloc [:, [column_index1, column_index2]] ```Tutaj wybieramy dwie kolumny, które chcemy zamienić po obu stronach `=` znak, a następnie przypisz prawą stronę do lewej strony. To zamienia dwie kolumny w DataFrame.

Zapisywanie zmodyfikowanego pliku CSV za pomocą funkcji to_csv ()

Na koniec możemy zapisać zmodyfikowany DataFrame do nowego pliku CSV za pomocą funkcji `to_csv () `. Składnia użycia `to_csv () `jest następująca: ```python df.to_csv ('new_filename.csv', index=false) ```Tutaj przekazujemy nazwę nowego pliku CSV jako ciąg znaków do funkcji `to_csv ()`. Ustawiamy również parametr `index` na `False`, aby zapobiec dodaniu dodatkowej kolumny dla indeksu wiersza przez pandy.

Metody alternatywne

Zamiana kolumn w programie Microsoft Excel

Microsoft Excel to potężne narzędzie, które może pomóc w wymianie kolumn w kilku prostych krokach. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zamienić kolumny w programie Excel: 1. Otwórz plik Excel, który zawiera kolumny, które chcesz zamienić. Wybierz komórki w pierwszej kolumnie, którą chcesz zamienić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Wytnij” z menu kontekstowego. Wybierz komórki w drugiej kolumnie, które chcesz zamienić. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Wstaw wycięte komórki” z menu kontekstowego. Pierwsza kolumna pojawi się teraz w drugiej kolumnie, a druga kolumna pojawi się w pierwszej kolumnie.

Zamiana kolumn w Arkuszach Google

Arkusze Google to kolejny popularny program do arkuszy kalkulacyjnych, który może pomóc w wymianie kolumn w kilku prostych krokach. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zamienić kolumny w Arkuszach Google: 1. Otwórz plik Arkusze Google zawierający kolumny, które chcesz zamienić. Wybierz komórki w pierwszej kolumnie, którą chcesz zamienić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Wytnij” z menu kontekstowego. Wybierz komórki w drugiej kolumnie, które chcesz zamienić. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Wstaw wycięte komórki” z menu kontekstowego. Pierwsza kolumna pojawi się teraz w drugiej kolumnie, a druga kolumna pojawi się w pierwszej kolumnie. Alternatywnie możesz również użyć funkcji „Kopiuj” i „Wklej”, aby zamienić kolumny w Arkuszach Google. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami: 1. Otwórz plik Arkusze Google zawierający kolumny, które chcesz zamienić. Wybierz komórki w pierwszej kolumnie, którą chcesz zamienić. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Kopiuj” z menu kontekstowego. Wybierz komórki w drugiej kolumnie, które chcesz zamienić. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane komórki i wybierz „Wklej specjalnie” z menu kontekstowego. W oknie dialogowym „Wklej specjalne” wybierz opcję „Transponuj” i kliknij „OK”. Pierwsza kolumna pojawi się teraz w drugiej kolumnie, a druga kolumna pojawi się w pierwszej kolumnie.

Wniosek

Zamiana dwóch kolumn CSV jest częstym zadaniem w analizie danych. Dzięki metodom opisanym w tym przewodniku możesz szybko i łatwo zamienić dwie kolumny w pliku CSV. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się korzystać z Pythona, Przewyższać, lub Arkusze Google, proces jest prosty i może zaoszczędzić dużo czasu na dłuższą metę.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.