Użyj formuły trybu w programie Excel

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o formule trybu w programie Excel

Wstęp

Aby użyć formuły trybu w programie Excel, musisz najpierw przesłać plik, który chcesz przeanalizować. Następnie kliknij przycisk przekształcenia. Po kilku sekundach plik będzie gotowy do pobrania z oczyszczoną wersją.

Korzystanie z formuły trybu w programie Excel

Korzystanie z formuły trybu w programie Excel

Wstęp

Tryb jest miarą statystyczną, która informuje o najczęściej występującej liczbie w danym zestawie liczb. Tryb Formuła w programie Excel służy do obliczania najczęściej występującej wartości w danym zakresie. Excel ma dwie funkcje do obliczania trybu, które są MODE.SNGL i MODE.MULT. MODE.SNGL służy do obliczania trybu pojedynczego zestawu danych, natomiast MODE.MULT służy do obliczania wielu trybów zestawu danych. W tym artykule omówimy, jak korzystać z formuły trybu w programie Excel.

Przewodnik krok po kroku dotyczący korzystania z formuły trybu w programie Excel

Korzystanie z formuły trybu w programie Excel

Wstęp

Formuła trybu jest funkcją statystyczną używaną do obliczania najczęściej występującej liczby w danym zbiorze danych. Jest to przydatne narzędzie do znajdowania najczęstszych wartości w zestawie danych. W programie Excel formuła trybu może być używana do szybkiego i łatwego obliczenia trybu zestawu danych.

Korzystanie z formuły trybu w programie Excel

Korzystanie z formuły trybu w programie Excel jest prostym procesem. Najpierw wprowadź dane do arkusza kalkulacyjnego. Następnie wybierz zakres komórek, które zawierają dane. Następnie wprowadź formułę w pustej komórce. Wzór na MODE.SNGL to = MODE.SNGL (zakres), a formuła dla MODE.MULT to = MODE.MULT (zakres). Na koniec naciśnij Enter, aby uzyskać wynik.

Krok 1: Wprowadź dane do arkusza kalkulacyjnego

Pierwszym krokiem przy użyciu formuły trybu w programie Excel jest wprowadzenie danych do arkusza kalkulacyjnego. Można to zrobić, wpisując dane do komórek lub kopiując i wklejając dane z innego źródła.

Krok 2: Wybierz zakres komórek

Po wprowadzeniu danych do arkusza kalkulacyjnego wybierz zakres komórek, które zawierają dane. Można to zrobić, klikając i przeciągając myszą nad komórkami lub wprowadzając zakres komórek do paska formuły.

Krok 3: Wprowadź formułę

Po wybraniu zakresu komórek wprowadź formułę w pustej komórce. Wzór na MODE.SNGL to = MODE.SNGL (zakres), a formuła dla MODE.MULT to = MODE.MULT (zakres).

Krok 4: Naciśnij Enter

Na koniec naciśnij Enter, aby uzyskać wynik. Rezultatem będzie najczęściej występująca liczba w zbiorze danych.

Alternatywne metody obliczania trybu w programie Excel

Obliczanie trybu w programie Excel

Korzystanie z funkcji COUNTIF

Funkcja COUNTIF jest jedną z najprostszych metod obliczania trybu w programie Excel. Funkcja ta zlicza, ile razy wartość pojawia się w danym zakresie. Aby skorzystać z tej funkcji, najpierw wybierz zakres komórek zawierający dane, które chcesz przeanalizować. Następnie wprowadź następującą formułę do komórki, w której chcesz wyświetlić tryb: = LICZNIEF (zakres, wartość). Zastąp „zakres” zakresem wybranych komórek, a „wartość” wartością, którą chcesz policzyć.

Korzystanie z tabeli przestawnej

Tabela przestawna jest potężnym narzędziem, które można wykorzystać do obliczenia trybu zestawu danych. Aby użyć tego narzędzia, najpierw wybierz zakres komórek zawierający dane, które chcesz przeanalizować. Następnie przejdź do zakładki Wstaw i wybierz Tabela przestawna. Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym można utworzyć tabelę przestawną. Po utworzeniu tabeli można użyć pola Liczba wartości, aby obliczyć tryb.

Korzystanie z funkcji MODE.SNGL i MODE.MULT

Funkcje MODE.SNGL i MODE.MULT mogą być używane w połączeniu z funkcjami IF i MAX do obliczania trybu zestawu danych. Aby skorzystać z tych funkcji, najpierw wybierz zakres komórek zawierający dane, które chcesz przeanalizować. Następnie wprowadź następującą formułę do komórki, w której chcesz wyświetlić tryb: = JEŚLI (MODE.SNGL (zakres) = MAX (zakres), MODE.SNGL (zakres), MODE.MULT (zakres)). Zastąp „zakres” zakresem wybranych komórek. Ta formuła obliczy tryb zestawu danych.

Wniosek

Formuła trybu w programie Excel to potężne narzędzie, którego można użyć do obliczenia najczęściej występującej wartości w danym zakresie. Ta formuła jest łatwa w użyciu i może być używana do szybkiego znalezienia trybu zestawu danych. Istnieje również kilka alternatywnych metod obliczania trybu w programie Excel, takich jak użycie funkcji COUNTIF, tabeli przestawnej oraz funkcji MODE.SNGL i MODE.MULT w połączeniu z funkcjami IF i MAX.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.