Wyeliminuj duplikaty natychmiast dzięki Power Query

Natychmiastowe usuwanie duplikatów z danych

Wstęp

Korzystając z Power Query, możesz szybko i dokładnie usunąć duplikaty z danych. Po prostu wybierz plik do przesłania, kliknij przycisk przekształcania i poczekaj kilka chwil, aby pobrać oczyszczony plik.

Usuń duplikaty w Power Query - łatwe i szybkie

Usuń duplikaty w Power Query - łatwe i szybkie

Wstęp

Power Query jest doskonałym narzędziem do czyszczenia danych. Z Power Query, można łatwo usunąć duplikaty z danych. Usuwanie duplikatów jest ważnym zadaniem w czyszczeniu danych. Pomaga upewnić się, że Twoje dane są dokładne i aktualne. W tym przewodniku pokażemy, jak łatwo usunąć duplikaty w Power Query.

Przewodnik krok po kroku, aby usunąć duplikaty w Power Query

Usuwanie duplikatów za pomocą Power Query

Otwieranie okna Power Query

Pierwszym krokiem do usunięcia duplikatów za pomocą Power Query jest otwarcie okna Power Query. Można to zrobić, przechodząc do zakładki „Dane” w programie Excel i klikając przycisk „Pobierz dane”. Spowoduje to otwarcie okna Power Query, w którym można wybrać tabelę lub zakres danych, które chcesz wyczyścić.

Usuwanie duplikatów

Po otwarciu okna Power Query możesz kliknąć przycisk „Usuń duplikaty”. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego, w którym można wybrać kolumny, których chcesz użyć do identyfikacji duplikatów. Po wybraniu kolumn kliknij „OK”, a duplikaty zostaną usunięte z danych.

Alternatywne metody usuwania duplikatów

Usuwanie duplikatów bez zapytania o zasilanie

Korzystanie z programu Excel

Polecenie „Usuń duplikaty” w programie Excel to przydatne narzędzie do szybkiego usuwania zduplikowanych wpisów z arkusza kalkulacyjnego. Aby z niego skorzystać, wybierz zakres komórek, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie przejdź do zakładki „Dane” i kliknij „Usuń duplikaty”. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego wybranie kolumn, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów. Po wybraniu kolumn kliknij „OK”, a zduplikowane wpisy zostaną usunięte.

Korzystanie z programu Access lub innych programów bazodanowych

Funkcja „Usuń duplikaty” w programie Access lub innych programach bazodanowych to kolejny wygodny sposób szybkiego usuwania zduplikowanych wpisów z bazy danych. Aby z niego skorzystać, wybierz tabelę, którą chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów, a następnie przejdź do zakładki „Tabela” i kliknij „Usuń duplikaty”. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego wybranie kolumn, które chcesz sprawdzić pod kątem duplikatów. Po wybraniu kolumn kliknij „OK”, a zduplikowane wpisy zostaną usunięte.

Pisanie skryptu lub programu

Wreszcie, jeśli nie chcesz używać żadnej z powyższych metod, możesz również napisać skrypt lub program, aby usunąć duplikaty z danych. W zależności od wybranego języka może to być zadanie stosunkowo proste lub bardziej złożone. Ogólnie rzecz biorąc, musisz napisać pętlę, która sprawdza każdy wiersz danych pod kątem duplikatów, a następnie usunąć wszystkie wiersze zawierające zduplikowane wpisy. Po napisaniu skryptu lub programu możesz uruchomić go na swoich danych, aby usunąć zduplikowane wpisy.

Wniosek

Usuwanie duplikatów z danych jest ważnym krokiem w czyszczeniu danych. Power Query to doskonałe narzędzie do szybkiego i łatwego usuwania duplikatów. Istnieją jednak inne metody, których można użyć do usuwania duplikatów, jeśli nie chcesz używać Power Query. Niezależnie od wybranej metody, usunięcie duplikatów jest niezbędne do zapewnienia dokładności i aktualności danych.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.