Podsumowanie Statystyki w programie Excel

Oblicz średnią, medianę i tryb w programie Excel w kilka sekund
Przekształciliśmy 1,411,795,213 rekordów w 208,888 arkuszach kalkulacyjnych
Wybierz pliki Excel lub CSV
Upuść pliki tutaj. Maksymalny rozmiar przesyłania plików różni się w zależności od planu cenowego. Zdecydowanie zaleca się stosowanie programu GOOGLE DRIVE do obsługi plików większych niż 2GB.

Wstęp

Wybierz plik Excel, kliknij przycisk przekształcenia i pobierz oczyszczony plik w kilka sekund!

Quick Creator
Quick Creator is the ultimate marketing tool for creating SEO-optimized blog pages andhigh-conversion landing pages in minutes.
Quick Creator
Transform your blog and landing pages with AI-powered Quick Creator

Obliczanie statystyk podsumowujących w programie Excel

Obliczanie statystyk podsumowujących w programie Excel

Wstęp

Statystyki podsumowujące służą do opisania zestawu danych z kilkoma kluczowymi liczbami. Obliczanie statystyk podsumowujących w programie Excel może pomóc szybko i łatwo uzyskać potrzebne informacje. W tym przewodniku wyjaśniono, jak obliczyć średnią, medianę i tryb w programie Excel. Zapewni również alternatywne metody obliczania statystyk podsumowujących w programie Excel.

Przewodnik krok po kroku dotyczący obliczania statystyk podsumowania w programie Excel

Analiza danych w programie Excel

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego

Pierwszym krokiem do analizy danych w programie Excel jest otwarcie żądanego arkusza kalkulacyjnego. Można to zrobić, klikając dwukrotnie plik lub klikając przycisk „Otwórz” w zakładce Plik.

Wybór danych

Po otwarciu arkusza kalkulacyjnego wybierz dane, które chcesz przeanalizować. Można to zrobić, podświetlając żądany zakres komórek lub wybierając całą tabelę.

Korzystanie z pakietu narzędzi analizy danych

Po wybraniu danych kliknij przycisk „Statystyka opisowa” w narzędziu Data Analysis Toolpak. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Statystyka opisowa. W oknie dialogowym wybierz statystyki podsumowania, które chcesz obliczyć, takie jak średnia, mediana i tryb. Po wybraniu statystyk podsumowania kliknij „OK”, a program Excel obliczy dla Ciebie statystyki podsumowania.

Alternatywne metody obliczania statystyk podsumowania w programie Excel

Obliczanie statystyk podsumowujących w programie Excel

Średni

Średnią z zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji ŚREDNIA w programie Excel. Funkcja ta przyjmuje zakres komórek i oblicza średnią arytmetyczną (średnią) wartości w tym zakresie.

Mediana

Mediana zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji MEDIANA w programie Excel. Funkcja ta przyjmuje zakres komórek i oblicza medianę wartości w tym zakresie.

Tryb

Tryb zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji MODE w programie Excel. Funkcja ta przyjmuje zakres komórek i oblicza najczęściej występującą wartość w tym zakresie.

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji STDEV.S lub STDEV.P w programie Excel. Funkcja STDEV.S przyjmuje zakres komórek i oblicza odchylenie standardowe próbki, podczas gdy funkcja STDEV.P przyjmuje zakres komórek i oblicza odchylenie standardowe populacji.

Wariancja

Wariancję zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji VAR.S lub VAR.P w programie Excel. Funkcja VAR.S przyjmuje zakres komórek i oblicza wariancję próbki, podczas gdy funkcja VAR.P przyjmuje zakres komórek i oblicza wariancję populacji.

Zasięg

Zakres zestawu danych można obliczyć za pomocą funkcji MIN i MAX w programie Excel. Funkcja MIN przyjmuje zakres komórek i oblicza minimalną wartość w tym zakresie, podczas gdy funkcja MAX przyjmuje zakres komórek i oblicza maksymalną wartość w tym zakresie. Zakres jest wtedy po prostu różnicą między nimi.

Wniosek

Obliczanie statystyk podsumowujących w programie Excel może być szybkim i łatwym sposobem na uzyskanie potrzebnych informacji. W tym przewodniku wyjaśniono, jak obliczyć średnią, medianę i tryb w programie Excel, a także alternatywne metody obliczania statystyk podsumowujących w programie Excel. Dzięki temu przewodnikowi możesz łatwo i dokładnie obliczyć statystyki podsumowujące w programie Excel.

Poznaj nasze więcej narzędzi do transformacji
Przekształć dane: tekst, data/godzina, lokalizacja, Json itp.