Excel'de Özet İstatistikler

Excel'de Ortalama, Medyan ve Modu Birkaç Saniyede Hesaplayın

Giriş

Excel dosyanızı seçin, dönüştür düğmesini tıklayın ve temizlenen dosyayı birkaç saniye içinde indirin!

Excel'de Özet İstatistiklerin Hesaplanması

Excel'de Özet İstatistiklerin Hesaplanması

Giriş

Özet istatistikler, birkaç anahtar sayı içeren bir veri kümesini tanımlamak için kullanılır. Excel'de özet istatistikleri hesaplamak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde almanıza yardımcı olabilir. Bu kılavuz, ortalamayı nasıl hesaplayacağınızı açıklayacaktır., medyan, ve Excel"deki mod. Ayrıca Excel'de özet istatistikleri hesaplamak için alternatif yöntemler sağlayacaktır.

Excel'de Özet İstatistikleri Hesaplamak için Adım Adım Kılavuz

Excel'de Verileri Analiz Etme

Elektronik Tabloyu Açma

Excel'deki verileri analiz etmenin ilk adımı, istenen elektronik tabloyu açmaktır. Bu, dosyaya çift tıklayarak veya Dosya sekmesindeki 'Aç' düğmesine tıklayarak yapılabilir.

Verileri Seçme

Elektronik tablo açıldıktan sonra, analiz etmek istediğiniz verileri seçin. Bu, istenen hücre aralığını vurgulayarak veya tüm tabloyu seçerek yapılabilir.

Veri Analizi Araç Pakını Kullanma

Verileri seçtikten sonra, Veri Analizi Araç Paketi'ndeki 'Tanımlayıcı İstatistikler' düğmesine tıklayın. Bu, Açıklayıcı İstatistikler iletişim kutusunu açacaktır. İletişim kutusunda, hesaplamak istediğiniz ortalama, medyan ve mod gibi özet istatistikleri seçin. Özet istatistikleri seçtikten sonra, 'Tamam'ı tıklayın ve Excel sizin için özet istatistikleri hesaplayacaktır.

Excel'de Özet İstatistikleri Hesaplamak için Alternatif Yöntemler

Excel'de Özet İstatistiklerin Hesaplanması

Ortalama

Bir veri kümesinin ortalaması, Excel'deki ORTALAMA işlevi kullanılarak hesaplanabilir. Bu işlev bir dizi hücre alır ve o aralıktaki değerlerin aritmetik ortalamasını (ortalama) hesaplar.

Medyan

Bir veri kümesinin ortanca, Excel'deki MEDIAN işlevi kullanılarak hesaplanabilir. Bu işlev bir dizi hücre alır ve o aralıktaki değerlerin medyan değerini hesaplar.

Mod

Bir veri kümesinin modu, Excel'deki MODE işlevi kullanılarak hesaplanabilir. Bu işlev bir dizi hücre alır ve o aralıkta en sık meydana gelen değeri hesaplar.

Standart Sapma

Bir veri kümesinin standart sapması, Excel'deki STDEV.S veya STDEV.P işlevleri kullanılarak hesaplanabilir. STDEV.S işlevi bir dizi hücreyi alır ve numunenin standart sapmasını hesaplarken, STDEV.P işlevi bir dizi hücreyi alır ve popülasyonun standart sapmasını hesaplar.

Varyans

Bir veri kümesinin varyansı, Excel'deki VAR.S veya VAR.P işlevleri kullanılarak hesaplanabilir. VAR.S işlevi bir dizi hücre alır ve numunenin varyansını hesaplarken, VAR.P işlevi bir dizi hücreyi alır ve popülasyonun varyansını hesaplar.

Menzil

Bir veri kümesinin aralığı, Excel'deki MIN ve MAX işlevleri kullanılarak hesaplanabilir. MIN işlevi bir dizi hücre alır ve bu aralıktaki minimum değeri hesaplarken, MAX işlevi bir dizi hücre alır ve bu aralıktaki maksimum değeri hesaplar. Aralık daha sonra ikisi arasındaki farktır.

Sonuç

Excel'de özet istatistikleri hesaplamak, ihtiyacınız olan bilgileri almanın hızlı ve kolay bir yolu olabilir. Bu kılavuz, Excel'deki ortalama, medyan ve modun nasıl hesaplanacağını ve Excel'de özet istatistiklerini hesaplamak için alternatif yöntemlerin nasıl hesaplanacağını açıklamıştır. Bu kılavuzla, Excel'de özet istatistiklerini kolayca ve doğru bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

Daha fazla Dönüşüm aracımızla tanışın
Verileri dönüştürme: Metin, Tarih/Saat, Konum, Json, vb.