Excel Tekst na teken extraheren

Met gemak tekst na teken extraheren in Excel

Introductie

Als u tekst na een bepaald teken in Excel moet extraheren, maakt onze professionele tool het u gemakkelijk en snel! Voer gewoon uw gegevens in de tool in en laat deze het werk voor u doen. Je hoeft geen programmeertaal te leren of uren bezig te zijn met handmatige taken. Probeer het nu en zie hoe eenvoudig het kan zijn!

Tekst na teken extraheren in Excel - eenvoudige en snelle aanpak

Introductie

Het extraheren van tekst na een specifiek teken in Excel kan een vervelende taak zijn, vooral als u een grote dataset hebt. Met de juiste aanpak kan dit echter gemakkelijk en snel worden gedaan. In dit bericht laten we je zien hoe je tekst na een teken in Excel kunt extraheren met behulp van een eenvoudige formule en een paar trucjes.

Stapsgewijze handleiding om tekst na teken te extraheren in Excel

De cel (len) selecteren met de tekst die moet worden geëxtraheerd

De eerste stap bij het extraheren van tekst uit een cel in Excel is het selecteren van de cel of cellen die de tekst bevatten die u wilt extraheren. U kunt dit doen door op de cel te klikken of met uw muis over een reeks cellen te slepen om ze te selecteren.

De knop 'Functie invoegen' op de formulebalk openen

Nadat u de cel (len) hebt geselecteerd met de tekst die u wilt extraheren, klikt u op de knop 'Functie invoegen' in de formulebalk. Deze knop bevindt zich aan de linkerkant van de formulebalk en ziet eruit als de letters 'fx'.

De 'LEF'-functie selecteren

Nadat u op de knop 'Functie invoegen' hebt geklikt, verschijnt er een dialoogvenster met een lijst met functies. Selecteer de functie 'LEFT' in deze lijst. De functie 'LEFT' wordt gebruikt om een bepaald aantal tekens uit het begin van een tekstreeks te extraheren.

De celverwijzing en het aantal te extraheren tekens invoeren

Voer in het functiedialoogvenster 'LEFT' de celverwijzing in van de cel die de tekst bevat die u wilt extraheren, gevolgd door het aantal tekens dat u na een bepaald teken wilt extraheren. Als u bijvoorbeeld tekst wilt extraheren nadat het teken '-' voor het eerst voorkomt, voert u de formule =RIGHT (A1, LEN (A1) -FIND ('-', A1) -2) in.

De formule toepassen op de geselecteerde cel (len)

Nadat u de formule hebt ingevoerd in het functiedialoogvenster 'LEFT', drukt u op 'Enter' om de formule toe te passen op de geselecteerde cel (len). De tekst die u wilt extraheren, verschijnt in de geselecteerde cel (len) op basis van de parameters die u in de formule hebt ingesteld.

Alternatieve methoden

De 'MID'-functie gebruiken om tekst te extraheren na een specifiek teken in Excel

De functie 'MID' in Excel wordt gebruikt om een bepaald aantal tekens uit een tekstreeks te extraheren, te beginnen vanaf een bepaalde positie. Deze functie kan ook worden gebruikt om tekst te extraheren na een specifiek teken in Excel. Als u de functie 'MID' wilt gebruiken om tekst te extraheren na een specifiek teken in Excel, moet u de beginpositie specificeren van het teken dat u wilt extraheren en het aantal tekens dat u wilt extraheren. Als u bijvoorbeeld alle tekst na het '@' teken in een e-mailadres wilt extraheren, kunt u de volgende formule gebruiken: =MID (A1, FIND („@”, A1) +1, LEN (A1)) Deze formule zal de positie van het '@' teken in cel A1 vinden en alle tekst na dat teken extraheren.

De functie 'Tekst naar kolommen' gebruiken om tekst op te splitsen in kolommen op basis van een specifiek teken

Als u een grote dataset hebt met tekstreeksen die moeten worden opgesplitst in kolommen op basis van een specifiek teken, kunt u de functie 'Tekst naar kolommen' in Excel gebruiken. Met deze functie kunt u één tekstkolom opsplitsen in meerdere kolommen op basis van een scheidingsteken of scheidingsteken. Volg deze stappen om de functie 'Tekst naar kolommen' in Excel te gebruiken: 1. Selecteer de tekstkolom die u in kolommen wilt splitsen. 2. Klik op het tabblad 'Gegevens' in het Excel-lint. 3. Klik op de knop 'Tekst naar kolommen' in de groep 'Gegevenshulpmiddelen'. 4. Selecteer in de wizard 'Tekst naar kolommen converteren' de optie 'Afgebakend' en klik op 'Volgende'. 5. Selecteer het scheidingsteken dat u wilt gebruiken om de tekst op te splitsen in kolommen en klik op 'Volgende'. 6. Kies het gegevensformaat voor elke kolom en klik op 'Voltooien'. Excel verdeelt de tekst vervolgens in kolommen op basis van het opgegeven scheidingsteken.

VBA-macro's gebruiken om tekst te extraheren na een specifiek teken in Excel

Als u regelmatig tekst na een specifiek teken in Excel moet extraheren, kunt u een VBA-macro maken om het proces te automatiseren. Een VBA-macro is een set instructies die kunnen worden opgenomen of geschreven in Visual Basic for Applications (VBA) om repetitieve taken in Excel te automatiseren. Volg deze stappen om een VBA-macro te maken om tekst te extraheren na een specifiek teken in Excel: 1. Druk op 'Alt' + 'F11' om de VBA-editor in Excel te openen. 2. Klik op 'Invoegen' > 'Module' om een nieuwe module aan te maken. 3. Voer de volgende code in om tekst na een specifiek teken te extraheren: Sub ExtractText () Dim str As String Dim pos As Integer str = Range („A1") .Value 'change A1 naar de cel met de tekstreeks pos = InStR (1, str, „@”) 'wijzig „@” naar het teken dat u tekst wilt extraheren na If pos > 0 Dan Range („B1") .Value = Mid (str, pos + 1, Len (str)) End If End Sub 4. Druk op 'F5' of klik op 'Uitvoeren' om de macro uit te voeren. Deze macro extraheert alle tekst na het '@' teken in cel A1 en plakt deze in cel B1. U kunt de code wijzigen om tekst na een ander teken of uit een andere cel te extraheren.

Conclusie

Kortom, het extraheren van tekst na een specifiek teken in Excel is niet zo moeilijk als het lijkt. Door de juiste formule of functie te gebruiken, kunt u eenvoudig en snel de gewenste tekst extraheren. We hopen dat dit bericht je van dienst is geweest. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat ze dan gerust hieronder achter.

Maak kennis met onze andere transformatietools
Gegevens transformeren: tekst, datum/tijd, locatie, Json, enz.