Overzichtsstatistieken in Excel

Bereken het gemiddelde, de mediaan en de modus in Excel in enkele seconden

Introductie

Kies je Excel-bestand, klik op de transformatieknop en download het opgeschoonde bestand binnen enkele seconden!

Samenvattingsstatistieken berekenen in Excel

Samenvattingsstatistieken berekenen in Excel

Introductie

Samenvattende statistieken worden gebruikt om een set gegevens met enkele sleutelgetallen te beschrijven. Door overzichtsstatistieken in Excel te berekenen, kunt u snel en eenvoudig de informatie krijgen die u nodig hebt. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het gemiddelde, de mediaan en de modus in Excel kunt berekenen. Het biedt ook alternatieve methoden om samenvattende statistieken in Excel te berekenen.

Stapsgewijze handleiding voor het berekenen van overzichtsstatistieken in Excel

Gegevens analyseren in Excel

Het werkblad openen

De eerste stap bij het analyseren van gegevens in Excel is het openen van de gewenste spreadsheet. Dit kan gedaan worden door te dubbelklikken op het bestand of door te klikken op de knop 'Openen' in het tabblad Bestand.

De gegevens selecteren

Zodra het werkblad is geopend, selecteert u de gegevens die u wilt analyseren. Dit kan gedaan worden door het gewenste cellenbereik te markeren of door de hele tabel te selecteren.

De Data Analysis Toolpak gebruiken

Nadat u de gegevens hebt geselecteerd, klikt u op de knop 'Beschrijvende statistieken' in de Data Analysis Toolpak. Hiermee wordt het dialoogvenster Descriptive Statistics geopend. Selecteer in het dialoogvenster de overzichtsstatistieken die u wilt berekenen, zoals het gemiddelde, de mediaan en de modus. Nadat u de overzichtsstatistieken hebt geselecteerd, klikt u op 'OK' en Excel berekent de overzichtsstatistieken voor u.

Alternatieve methoden voor het berekenen van overzichtsstatistieken in Excel

Samenvattingsstatistieken berekenen in Excel

Gemene

Het gemiddelde van een set gegevens kan worden berekend met de functie GEMIDDELDE in Excel. Deze functie neemt een reeks cellen op en berekent het rekenkundig gemiddelde (gemiddelde) van de waarden in dat bereik.

Mediaan

De mediaan van een set gegevens kan worden berekend met de functie MEDIAN in Excel. Deze functie neemt een reeks cellen op en berekent de mediaanwaarde van de waarden in dat bereik.

Modus

De modus van een set gegevens kan worden berekend met behulp van de MODE-functie in Excel. Deze functie neemt een reeks cellen op en berekent de meest voorkomende waarde in dat bereik.

Standaardafwijking

De standaarddeviatie van een set gegevens kan worden berekend met behulp van de STDEV.S- of STDEV.P-functies in Excel. De STDEV.S-functie neemt een reeks cellen op en berekent de standaarddeviatie van de steekproef, terwijl de STDEV.P-functie een reeks cellen opneemt en de standaarddeviatie van de populatie berekent.

Variantie

De variantie van een set gegevens kan worden berekend met behulp van de functies VAR.S of VAR.P in Excel. De VAR.S-functie neemt een reeks cellen op en berekent de variantie van de steekproef, terwijl de VAR.P-functie een reeks cellen opneemt en de variantie van de populatie berekent.

Bereik

Het bereik van een set gegevens kan worden berekend met behulp van de functies MIN en MAX in Excel. De MIN-functie neemt een celbereik op en berekent de minimumwaarde in dat bereik, terwijl de MAX-functie een reeks cellen opneemt en de maximale waarde in dat bereik berekent. Het bereik is dan gewoon het verschil tussen de twee.

Conclusie

Het berekenen van overzichtsstatistieken in Excel kan een snelle en eenvoudige manier zijn om de informatie te krijgen die u nodig hebt. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het gemiddelde, de mediaan en de modus in Excel kunt berekenen, evenals alternatieve methoden om overzichtsstatistieken in Excel te berekenen. Met deze handleiding kunt u eenvoudig en nauwkeurig overzichtsstatistieken berekenen in Excel.

Maak kennis met onze andere transformatietools
Gegevens transformeren: tekst, datum/tijd, locatie, Json, enz.