Dataset opsplitsen in trein en test met Train Test Split

Splits uw dataset efficiënt op in Train en Test met Train Test Split

Introductie

Train Test Split gebruiken om uw dataset op te splitsen in trainings- en testdatasets is eenvoudig. Kies eerst het bestand dat je wilt splitsen. Klik vervolgens op de transformatieknop. Wacht daarna een paar seconden en uw datasets worden automatisch gegenereerd en klaar om te downloaden.

Hoe een dataset te splitsen in Train and Test met Train Test Split

Introductie

Train-test split is een populaire strategie om een dataset op te delen in twee groepen: een trainingsset en een testset. De trainingsset wordt gebruikt om het model te bouwen, terwijl de testset wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model te evalueren. Deze techniek wordt veel gebruikt in toepassingen voor machine learning en datamining. In dit artikel bespreken we hoe je train-test split kunt gebruiken om een dataset in twee groepen te verdelen.

Stapsgewijze handleiding om de dataset op te splitsen in Train en Test met Train Test Split

Kies een dataset

De eerste stap bij het bouwen van een model is het kiezen van een dataset. De dataset moet relevante gegevens bevatten die nodig zijn om het model te bouwen. Bij het kiezen van een dataset moet ook rekening worden gehouden met de grootte van de dataset.

Splits de dataset op in twee delen: trainingsset en testset

Zodra een dataset is gekozen, moet deze worden opgesplitst in twee delen: een trainingsset en een testset. De trainingsset wordt gebruikt om het model te bouwen, terwijl de testset wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model te evalueren. De grootte van de trainingsset en testset moet worden bepaald op basis van de grootte van de dataset. Als de dataset bijvoorbeeld groot is, moet de trainingsset groter zijn dan de testset. Aan de andere kant, als de dataset klein is, kan de testset groter zijn dan de trainingsset.

Bouw het model en evalueer de nauwkeurigheid

Nadat de dataset in twee delen is opgesplitst, kan het model worden gebouwd met behulp van de trainingsset. Het model kan worden gebouwd met behulp van verschillende algoritmen voor machine learning, zoals lineaire regressie, logistische regressie, ondersteunende vectormachines of neurale netwerken. Zodra het model is gebouwd, kan het worden geëvalueerd met behulp van de testset. De nauwkeurigheid van het model kan worden geëvalueerd door de voorspelde waarden te vergelijken met de werkelijke waarden in de testset. De nauwkeurigheid van het model kan vervolgens worden gebruikt om te bepalen of het model geschikt is voor de taak.

Alternatieve methoden om de dataset op te splitsen in Train en Test met Train Test Split

Kruisvalidatie

Kruisvalidatie is een methode om een dataset op te splitsen in twee delen: een trainingsset en een validatieset. De trainingsset wordt gebruikt om het model te bouwen, terwijl de validatieset wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model te evalueren. Het is belangrijk op te merken dat de grootte van de trainingsset en de validatieset kunnen variëren afhankelijk van de grootte van de dataset. Het voordeel van kruisvalidatie is dat het een nauwkeurigere evaluatie van de prestaties van het model mogelijk maakt.

K-Fold kruisvalidatie

K-voudige kruisvalidatie is een methode om een dataset op te splitsen in k verschillende sets, waarbij elke set wordt gebruikt om het model op te bouwen en de nauwkeurigheid van het model te evalueren. Deze methode is nuttig voor datasets met een groot aantal datapunten, omdat hiermee een nauwkeurigere evaluatie van de prestaties van het model mogelijk is. Het voordeel van het gebruik van k-voudige kruisvalidatie is dat het een nauwkeurigere evaluatie van de prestaties van het model mogelijk maakt dankzij de meerdere sets die bij de evaluatie zijn gebruikt.

Laarzenband

Bootstrapping is een methode om een dataset op te splitsen in twee delen: een trainingsset en een testset. De trainingsset wordt gebruikt om het model te bouwen, terwijl de testset wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model te evalueren. Het voordeel van het gebruik van bootstrapping is dat het een nauwkeurigere evaluatie van de prestaties van het model mogelijk maakt vanwege de willekeur van de gegevenspunten die bij de evaluatie zijn gebruikt. Het is echter belangrijk op te merken dat bootstrapping rekenkundig duurder is dan andere methoden.

Conclusie

Train-test split is een populaire techniek om een dataset op te delen in twee delen: een trainingsset en een testset. De trainingsset wordt gebruikt om het model te bouwen, terwijl de testset wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van het model te evalueren. Er zijn verschillende alternatieve methoden om een dataset in twee delen op te splitsen, zoals kruisvalidatie, k-voudige kruisvalidatie en bootstrapping. Elke methode heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het is belangrijk om de juiste methode voor de dataset te kiezen om de beste resultaten te bereiken.

Maak kennis met onze andere transformatietools
Gegevens transformeren: tekst, datum/tijd, locatie, Json, enz.