Cách thay đổi dấu phân cách của tệp CSV

Dễ dàng và nhanh chóng thay đổi dấu phân cách CSV

Giới thiệu công cụ trực tuyến thân thiện với người dùng của chúng tôi để thay đổi dấu phân cách của tệp CSV! Nếu bạn đã từng thấy mình đang gặp khó khăn trong việc làm việc với các tệp CSV do các dấu phân cách không tương thích, công cụ của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Chỉ với vài cú nhấp chuột, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp CSV của mình để sử dụng dấu phân cách mà bạn chọn.

Công cụ của chúng tôi hỗ trợ một loạt các dấu phân cách, bao gồm dấu phẩy, dấu chấm phẩy, tab và đường ống. Chỉ cần tải lên tệp CSV của bạn, chọn dấu tách hiện tại, chọn dấu tách mới và bấm chuyển đổi. Bạn sẽ nhận được tệp CSV mới với định dạng dấu phân cách được cập nhật, sẵn sàng sử dụng cho phân tích dữ liệu, thao tác bảng tính hoặc các mục đích khác của bạn.

dấu phân cách csv-change-delimiter

Làm thế nào để thay đổi dấu phân cách của tệp CSV từ tệp này sang tệp khác?

Ngoài công cụ chuyển đổi dấu tách CSV trực tuyến của chúng tôi, có một số phương pháp khác mà bạn có thể sử dụng để thay đổi dấu phân cách của tệp CSV. Một cách tiếp cận phổ biến là sử dụng một chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Đơn giản chỉ cần mở tệp CSV của bạn trong chương trình, chọn các ô bạn muốn chuyển đổi và sử dụng chức năng “Tìm và Thay thế” để thay thế dấu phân cách hiện tại bằng dấu phân cách bạn thích.

Một lựa chọn khác là sử dụng một trình soạn thảo văn bản như Notepad hoặc Sublime Text. Mở tệp CSV trong trình chỉnh sửa, sử dụng chức năng “Tìm và Thay thế” để thay đổi dấu phân cách và lưu tệp với định dạng được cập nhật.

Đối với người dùng nâng cao hơn, bạn cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python hoặc Perl để tự động hóa quá trình chuyển đổi dấu phân cách. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn cần phải xử lý các tệp CSV lớn hoặc phức tạp một cách thường xuyên.

Cách thay đổi dấu phân cách của tệp CSV bằng Python

Để thay đổi dấu tách của tệp CSV bằng Python, bạn có thể sử dụng csv mô-đun. Dưới đây là một đoạn mã ví dụ thể hiện cách chuyển đổi tệp CSV từ sử dụng dấu phẩy làm dấu phân cách để sử dụng dấu chấm phẩy:


import csv

# Set the input and output file paths
input_file = 'input.csv'
output_file = 'output.csv'

# Open the input file for reading and the output file for writing
with open(input_file, 'r') as f_in, open(output_file, 'w', newline='') as f_out:
  # Create a CSV reader and writer, specifying the current delimiter and the new delimiter
  reader = csv.reader(f_in, delimiter=',')
  writer = csv.writer(f_out, delimiter=';')
  
  # Iterate through each row in the input file, convert the delimiter, and write to the output file
  for row in reader:
    writer.writerow(row)

Trong ví dụ này, trước tiên chúng ta chỉ định đường dẫn tệp đầu vào và đầu ra. Sau đó chúng tôi sử dụng các csv.reader và csv.writer chức năng để tạo ra một đối tượng đọc và người viết, tương ứng. Chúng tôi chỉ định dấu tách hiện tại dưới dạng dấu phẩy và dấu tách mới dưới dạng dấu chấm phẩy.

Sau đó chúng tôi sử dụng cho để lặp đi lặp qua từng hàng trong tệp đầu vào. Đối với mỗi hàng, chúng ta viết một hàng mới vào tập tin đầu ra bằng cách sử dụng writer.writerow chức năng.

Sau khi tập lệnh được chạy, tệp đầu ra sẽ chứa dữ liệu giống như tệp đầu vào, nhưng với dấu chấm phẩy làm dấu phân cách thay vì dấu phẩy. Bạn có thể sửa đổi mã này để sử dụng dấu tách khác nhau và đường dẫn tập tin khi cần thiết.

Bất kể bạn chọn phương pháp nào, điều quan trọng là phải cẩn thận khi thay đổi dấu phân cách của tệp CSV. Đảm bảo rằng bạn hiểu dữ liệu và nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi sự thay đổi, và luôn tạo một bản sao lưu của tệp trước khi thực hiện bất kỳ sửa đổi nào.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.