Làm thế nào để thêm một cột số hàng vào tệp CSV của bạn

Thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn dễ dàng

Giới thiệu

Chọn tệp để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Làm thế nào để thêm một cột số hàng vào tệp CSV của bạn

Giới thiệu

Thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn là một cách tuyệt vời để theo dõi dữ liệu chứa trong tệp đó. Đây cũng là một cách hữu ích để nhanh chóng xác định và xác định vị trí các bản ghi cụ thể. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn bằng một công cụ trực tuyến đơn giản.

Hướng dẫn từng bước để thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn

Tải lên và chuyển đổi tệp

Chọn Tệp

Khi bạn đã sẵn sàng để tải lên một tập tin để được làm sạch, trước tiên bạn phải chọn tệp bạn muốn tải lên. Bạn có thể chọn bất kỳ loại tệp nào, chẳng hạn như .csv, .xls hoặc .xlsx. Sau khi bạn đã chọn tệp, hãy nhấp vào nút “Chuyển đổi”.

Chuyển đổi tập tin

Sau khi chọn tệp để tải lên, nhấp vào nút “Chuyển đổi”. Điều này sẽ bắt đầu quá trình làm sạch tệp. Quá trình này có thể mất vài giây, tùy thuộc vào kích thước của tệp. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ có thể tải xuống tệp đã làm sạch.

Tải về Làm sạch tập tin

Sau khi tệp đã được chuyển đổi, bạn có thể tải xuống tệp đã làm sạch. Cột số hàng sẽ được thêm vào ở đầu tệp. Để tải xuống tệp, chỉ cần nhấp vào nút “Tải xuống”. Tệp sau đó sẽ được tải xuống máy tính của bạn.

Các phương pháp thay thế để thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn

Thêm cột Số hàng vào tệp CSV theo cách thủ công

Giới thiệu

Thêm cột số hàng vào tệp CSV là một cách hữu ích để theo dõi dữ liệu chứa trong tệp. Mặc dù một công cụ trực tuyến có sẵn để tự động hóa quá trình, bạn cũng có thể thêm số hàng theo cách thủ công vào tệp CSV. Phương pháp này tốn nhiều thời gian hơn và có thể dễ bị lỗi hơn, vì vậy điều quan trọng là phải cẩn thận khi làm như vậy.

Các bước để thêm số hàng theo cách thủ công

Các bước để thêm số hàng vào tệp CSV theo cách thủ công như sau: 1. Mở tệp CSV trong trình soạn thảo văn bản. Thêm cột vào đầu tệp. Cột này nên được dán nhãn “Số hàng” hoặc một cái gì đó tương tự. Thêm số hàng vào cột. Hàng đầu tiên nên được đánh số “1”, hàng thứ hai nên được đánh số “2”, v.v. 4. Lưu tệp.

Kết luận

Thêm cột số hàng vào tệp CSV theo cách thủ công là một giải pháp khả thi cho những người không muốn sử dụng công cụ trực tuyến. Tuy nhiên, phương pháp này tốn nhiều thời gian hơn và có thể dễ bị lỗi hơn, vì vậy điều quan trọng là phải cẩn thận khi làm như vậy.

Kết luận

Thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn là một cách tuyệt vời để theo dõi dữ liệu chứa trong tệp đó. Đây cũng là một cách hữu ích để nhanh chóng xác định và xác định vị trí các bản ghi cụ thể. Với sự trợ giúp của một công cụ trực tuyến đơn giản hoặc phương pháp thủ công, bạn có thể dễ dàng thêm cột số hàng vào tệp CSV của bạn trong thời gian ngắn.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.