Điền giá trị null hoặc trống với giá trị không trống bên dưới trong tệp CSV

Giới thiệu

Chuyển đổi dữ liệu của bạn chỉ trong vài giây! Nói lời tạm biệt với tính toán thủ công tẻ nhạt và xin chào để có hiệu quả dễ dàng. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, công cụ trực tuyến của chúng tôi sẽ điền vào tất cả các ô trống của bạn với giá trị không trống bên dưới của cột. Không yêu cầu kỹ năng lập trình, không có giới hạn về kích thước tệp. Tải lên dữ liệu của bạn và để công cụ của chúng tôi thực hiện công việc cho bạn. Nhận được kết quả bạn cần, nhanh hơn!

Điền giá trị null hoặc trống với giá trị không trống bên dưới trong tệp CSV

Tại sao chúng ta nên điền vào các giá trị null hoặc rỗng với giá trị không trống dưới đây trong tệp CSV

Điền vào các giá trị null hoặc trống với giá trị tối thiểu trong tệp CSV có thể hữu ích trong một số cách:

  • Cải thiện chất lượng dữ liệu: Bằng cách điền vào các ô trống với giá trị không trống dưới đây, bạn có thể loại bỏ bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc lỗi nào trong dữ liệu của bạn, điều này có thể cải thiện chất lượng và độ tin cậy tổng thể của nó.
  • Phân tích dễ dàng hơn: Khi dữ liệu nhất quán và chính xác, việc phân tích và rút ra thông tin chi tiết từ nó trở nên dễ dàng hơn. Điền vào các ô trống với giá trị không trống bên dưới giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn ở định dạng nhất quán, giúp dễ dàng làm việc với hơn.
  • Tăng năng suất: Tự động hóa quá trình điền các ô trống có thể tiết kiệm thời gian và tăng năng suất của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý các tập dữ liệu lớn mà sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để xử lý thủ công.
  • Trực quan hóa tốt hơn: Điền các ô trống với giá trị không trống bên dưới có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được thể hiện đúng trong biểu đồ và đồ thị, giúp dễ dàng hơn để xem xu hướng và mẫu trong dữ liệu của bạn.

Nhìn chung, việc điền vào các ô trống với giá trị không trống bên dưới trong tệp CSV có thể giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu của mình, giúp phân tích, trực quan hóa và sử dụng dễ dàng hơn để thông báo ra quyết định

Làm thế nào để điền vào các giá trị null hoặc trống với giá trị không trống bên dưới của cột trong một tệp CSV?

Có hai tùy chọn để điền giá trị null hoặc trống với giá trị không trống bên dưới của cột trong tệp CSV. Bạn có thể sử dụng một công cụ trực tuyến như QuickTran để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần viết bất kỳ mã nào, hoặc bạn có thể sử dụng lập trình Python để hoàn thành nhiệm vụ.

Điền vào các giá trị null hoặc trống với giá trị không trống bên dưới của cột trong tệp CSV bằng cách sử dụng QuickTran

  • Tải lên tệp CSV
  • Chọn cột bạn muốn điền
  • Nhấp vào nút điền
  • Tải xuống tệp sau khi hoàn thành

Làm thế nào để điền vào các giá trị null hoặc rỗng với giá trị không rỗng bên dưới của cột trong một tệp CSV sử dụng python

Để điền các giá trị null hoặc trống với giá trị không trống dưới đây của cột trong tệp CSV sử dụng Python, bạn có thể sử dụng mã sau đây:


import pandas as pd

# load the CSV file into a Pandas dataframe
df = pd.read_csv("file.csv")

# replace NaN or empty values with the below non-empty value of the column
df.fillna(method='bfill', inplace=True)

# save the modified dataframe to a new CSV file
df.to_csv("modified_file.csv", index=False)

Trong ví dụ này, các read_csv chức năng được sử dụng để tải tệp CSV vào một dữ liệu Pandas. Các fillna phương pháp với method='bfill' sau đó được sử dụng để thay thế NaN hoặc giá trị rỗng với giá trị không trống dưới đây của cột. Cuối cùng, to_csv chức năng được sử dụng để lưu các sửa đổi dataframe vào một tệp CSV mới.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.