Điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV và Excel dễ dàng

Dễ dàng điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV hoặc Excel

Giới thiệu

Chọn tệp CSV hoặc Excel để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV và Excel

Giới thiệu

Giá trị trung vị của một tập hợp các số là số nằm ở trung điểm của tập hợp. Nó là giá trị trung bình khi dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Giá trị trung bình rất hữu ích khi xử lý dữ liệu có ngoại thường hoặc giá trị cực đoan. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách điền vào các ô trống trong tệp CSV hoặc Excel với giá trị trung bình.

Hướng dẫn từng bước để điền vào ô trống với giá trị trung bình trong CSV và Excel

Điền vào ô trống với giá trị Trung vị

Chọn Tệp CSV hoặc Excel

Trước khi bạn có thể điền vào các ô trống với giá trị trung bình, trước tiên bạn phải chọn tệp CSV hoặc Excel mà bạn muốn dọn dẹp. Để thực hiện việc này, chỉ cần chọn tệp từ máy tính của bạn và nhấp vào nút “Chuyển đổi”.

Chờ một vài giây

Một khi bạn đã nhấp vào nút “Biến đổi”, bạn sẽ cần đợi một vài giây để tệp được xử lý. Trong thời gian này, hệ thống sẽ phân tích dữ liệu và tính toán các giá trị trung bình cho mỗi ô trống.

Tải xuống tệp đã làm sạch

Sau khi tệp đã được xử lý, sau đó bạn có thể tải xuống phiên bản đã làm sạch của tệp. Các giá trị trung bình sẽ được điền vào cho tất cả các ô trống, cho bạn một phiên bản đã được làm sạch hoàn toàn của tệp CSV hoặc Excel.

Phương pháp thay thế để điền vào ô trống với giá trị trung bình trong CSV và Excel

Điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV hoặc Excel

Sử dụng một kịch bản

Kịch bản là một tập hợp các hướng dẫn có thể được sử dụng để tự động hóa một tác vụ. Khi nói đến việc điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV hoặc Excel, một kịch bản có thể được sử dụng để nhanh chóng điền vào các ô trống với giá trị trung bình. Để sử dụng kịch bản, bạn sẽ cần phải tìm một tập lệnh tương thích với tệp CSV hoặc Excel của bạn, sau đó sao chép và dán kịch bản vào tệp. Kịch bản sau đó sẽ chạy và điền vào các ô trống với giá trị trung bình.

Sử dụng Macro

Macro là một tập hợp các hướng dẫn có thể được sử dụng để tự động hóa một tác vụ. Khi nói đến việc điền vào các ô trống với giá trị trung vị trong CSV hoặc Excel, macro có thể được sử dụng để nhanh chóng điền vào các ô trống với giá trị trung vị. Để sử dụng macro, bạn sẽ cần tìm macro tương thích với tệp CSV hoặc Excel của bạn, sau đó sao chép và dán macro vào tệp. Macro sau đó sẽ chạy và điền vào các ô trống với giá trị trung vị.

Nhập theo cách thủ công giá trị Trung vị

Nhập thủ công giá trị trung vị vào các ô trống là phương pháp tốn nhiều lao động nhất để điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV hoặc Excel. Để thực hiện việc này, bạn sẽ cần phải nhập thủ công giá trị trung vị vào mỗi ô trống. Phương pháp này tốn thời gian và có thể không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có một số lượng lớn các ô trống để điền. Để biết hướng dẫn chi tiết hơn về cách điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV và Excel, vui lòng tham khảo hướng dẫn của chúng tôi về cách điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV và Excel.

Kết luận

Điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV hoặc Excel là một kỹ thuật hữu ích để xử lý dữ liệu có ngoại thường hoặc giá trị cực đoan. Có một số phương pháp có sẵn để thực hiện việc này, bao gồm sử dụng một kịch bản, sử dụng một macro, hoặc nhập thủ công giá trị trung vị vào các ô trống. Hướng dẫn này đã thảo luận về cách điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV và Excel một cách chi tiết.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.