Tách Google Sheets - Dễ dàng tách các tệp CSV, Excel và Google Sheets trong vài giây

Phân tách CSV, Excel và Google Sheets dễ dàng trong vài giây

Giới thiệu

Chọn một tập tin để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Chia Google Sheets - Bộ chia tệp CSV, Excel

Giới thiệu

Chia Google Sheets là một công cụ mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chia các tệp CSV và Excel lớn thành các khối nhỏ hơn. Nó được thiết kế để dễ sử dụng và nhanh chóng để xử lý, vì vậy bạn có thể nhanh chóng có được các tập tin lớn của bạn chia và sẵn sàng để sử dụng. Công cụ hỗ trợ cả tệp CSV và Excel và có thể được sử dụng để tách tệp thành nhiều tệp nhỏ hơn hoặc để kết hợp nhiều tệp thành một tệp lớn hơn duy nhất.

Hướng dẫn từng bước để tách tệp CSV và Excel bằng Google Sheets

Tách và kết hợp các tập tin

Tách tệp

Tách tệp là một cách tuyệt vời để quản lý các tệp lớn và làm cho chúng dễ quản lý hơn. Để tách một tập tin, bạn chỉ cần chọn tập tin bạn muốn chia, nhấp vào nút 'Transform', và chờ cho tập tin được chia thành các khối nhỏ hơn. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể tải xuống các tệp chia và bắt đầu sử dụng chúng.

Kết hợp các tập tin

Ngoài việc tách tệp, bạn cũng có thể kết hợp nhiều tệp thành một tệp lớn hơn nếu cần. Để làm điều này, bạn chỉ cần chọn các tập tin bạn muốn kết hợp, nhấp vào nút 'Transform' và chờ cho tập tin được kết hợp thành một. Sau khi quá trình hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp kết hợp và bắt đầu sử dụng nó.

Các phương pháp thay thế để tách tệp CSV và Excel

Tách tệp CSV và Excel

Sử dụng Công cụ của Bên thứ ba

Tách tệp CSV và Excel có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng với một công cụ của bên thứ ba như Splitter for Excel. Splitter cho Excel là một chương trình dựa trên Windows cho phép bạn chia các tệp lớn thành các tệp nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Nó có một giao diện người dùng trực quan mà làm cho nó dễ dàng để sử dụng, và nó có thể được sử dụng để chia các tập tin của bất kỳ kích thước.

Viết kịch bản

Nếu bạn có kỹ năng lập trình, bạn có thể viết một kịch bản để tách các tệp CSV và Excel. Phương pháp này tốn nhiều thời gian hơn là sử dụng một công cụ của bên thứ ba, nhưng nó có thể linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn sử dụng, bạn có thể viết một kịch bản sẽ chia các tập tin thành bất kỳ số lượng tệp nhỏ hơn và thậm chí tùy chỉnh đầu ra.

Sử dụng Công cụ Trực tuyến

Nếu bạn không muốn tải xuống bất kỳ phần mềm nào, có một số công cụ trực tuyến cho phép bạn tách tệp CSV và Excel. Những công cụ này thường miễn phí và dễ sử dụng. Chúng cho phép bạn tải lên tệp bạn muốn chia và sau đó xác định số lượng tệp bạn muốn chia thành. Đầu ra sau đó có thể được tải xuống dưới dạng tệp riêng biệt.

Kết luận

Chia Google Sheets là một công cụ dễ sử dụng và nhanh chóng để tách các tệp CSV và Excel lớn thành các khối nhỏ hơn. Nó rất đơn giản để sử dụng và có thể được sử dụng để nhanh chóng chia hoặc kết hợp các tập tin. Ngoài ra còn có một số phương pháp thay thế có sẵn để tách tệp, chẳng hạn như sử dụng một công cụ của bên thứ ba hoặc viết một kịch bản. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chia các tệp lớn của bạn thành các khối nhỏ hơn.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.