Lọc bản ghi từ CSV nhanh chóng với Bảng lọc

Chuyển đổi CSV của bạn thành Bảng hoàn hảo với tính năng Lọc ngay

Giới thiệu

Để lọc hồ sơ từ CSV, chọn một tệp CSV, nhấp vào 'Biến đổi' để tải lên và đợi vài giây để có được các bản ghi đã lọc.

Bảng lọc: Làm thế nào để lọc bản ghi từ CSV

Giới thiệu

Lọc bản ghi từ CSV là một nhiệm vụ phổ biến khi xử lý các tệp CSV. Nó có thể được thực hiện bằng tay hoặc bằng cách sử dụng một bảng lọc. Loại thứ hai là cách hiệu quả hơn để lọc hồ sơ từ các tệp CSV. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách lọc bản ghi từ tệp CSV bằng bảng lọc.

Hướng dẫn từng bước lọc bản ghi từ CSV bằng cách sử dụng Bảng lọc

Lọc và sắp xếp bản ghi tệp CSV

Chọn Tệp CSV để lọc

Trước khi bạn có thể bắt đầu lọc bản ghi từ tệp CSV, bạn cần tải tệp lên bảng lọc. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút “Chọn tệp” và chọn tệp CSV bạn muốn lọc bản ghi. Sau khi bạn đã chọn tệp, hãy nhấp vào nút “Tải lên” để tải tệp lên bảng lọc.

Chọn trường để lọc bản ghi

Sau khi tệp CSV được tải lên, bạn có thể chọn các trường bạn muốn lọc bản ghi từ đó. Để thực hiện việc này, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh các trường bạn muốn lọc bản ghi. Sau khi bạn đã chọn các trường, nhấp vào nút “Áp dụng bộ lọc” để áp dụng bộ lọc.

Sắp xếp bản ghi trong tệp CSV

Bảng lọc cũng cho phép bạn sắp xếp các bản ghi trong tệp CSV. Để thực hiện việc này, hãy bấm vào biểu tượng mũi tên bên cạnh trường bạn muốn sắp xếp các bản ghi theo. Bạn cũng có thể chọn thứ tự mà bạn muốn sắp xếp các bản ghi, tăng dần hoặc giảm dần.

Chuyển đổi và tải xuống tệp

Sau khi bạn đã áp dụng bộ lọc và sắp xếp các bản ghi trong tệp CSV, bạn có thể nhấp vào nút “Chuyển đổi” để dọn dẹp tệp. Quá trình chuyển đổi có thể mất vài giây, tùy thuộc vào kích thước của tệp. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể nhấp vào nút “Tải xuống” để tải xuống tệp đã làm sạch.

Các phương pháp thay thế để lọc bản ghi từ CSV

Lọc bản ghi từ tệp CSV

Sử dụng Bảng Lọc

Lọc bảng là cách hiệu quả nhất để lọc bản ghi từ tệp CSV. Phương pháp này nhanh chóng và cung cấp độ chính xác cao. Nó cho phép người dùng dễ dàng sắp xếp, lọc và xem dữ liệu ở định dạng bảng. Ngoài ra, bảng lọc có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định các mẫu và xu hướng trong dữ liệu.

Sử dụng một trình soạn thảo văn bản hoặc phần mềm bảng tính

Sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc phần mềm bảng tính để lọc bản ghi từ tệp CSV là một lựa chọn khác. Phương pháp này, tuy nhiên, có thể tốn nhiều thời gian và có thể không hiệu quả như sử dụng một bảng lọc. Ngoài ra, nó có thể không cung cấp cùng một mức độ chính xác như một bảng lọc. Có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản và phần mềm bảng tính để tìm kiếm các từ hoặc cụm từ cụ thể và để sắp xếp dữ liệu vào các cột. Tuy nhiên, các phương pháp này không hiệu quả như bảng lọc để xác định nhanh các mẫu và xu hướng trong dữ liệu.

Kết luận

Lọc bản ghi từ tệp CSV có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt và tốn thời gian. Tuy nhiên, sử dụng một bảng lọc có thể làm cho nó dễ dàng hơn và hiệu quả hơn nhiều. Hướng dẫn này đã chỉ cho bạn cách lọc bản ghi từ tệp CSV bằng bảng lọc. Ngoài ra, nó cũng đã thảo luận các phương pháp thay thế để lọc hồ sơ từ tệp CSV.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.