Loại bỏ các bản sao trong công thức Excel ngay lập tức

Loại bỏ các bản sao trong công thức Excel của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng!

Giới thiệu

Bắt đầu sử dụng công cụ bằng cách chọn tệp Excel của bạn, nhấp vào nút Chuyển đổi và chờ giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Loại bỏ các bản sao trong công thức Excel

Loại bỏ các bản sao trong công thức Excel

Giới thiệu

Bản sao là một vấn đề phổ biến khi làm việc với dữ liệu trong Excel. Chúng có thể dẫn đến kết quả không chính xác, lãng phí thời gian và thất vọng. May mắn thay, có một vài cách để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các bản sao trong công thức Excel. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một vài phương pháp để làm sạch dữ liệu của bạn và nhận được kết quả bạn cần.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ các bản sao trong công thức Excel

Cách dễ nhất để loại bỏ các bản sao trong công thức Excel

Tính năng Tự lọc là cách dễ nhất để loại bỏ các bản sao trong công thức Excel. Để thực hiện việc này, hãy chọn dữ liệu của bạn, sau đó nhấp vào tab Dữ liệu và chọn Bộ lọc. Tiếp theo, nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh cột bạn muốn lọc và chọn tùy chọn “Giá trị duy nhất”. Thao tác này sẽ tự động loại bỏ bất kỳ giá trị trùng lặp nào khỏi công thức.

Sử dụng tính năng Remove Duplicates

Một cách khác để loại bỏ các bản sao là sử dụng tính năng Remove Duplicates. Để thực hiện việc này, hãy chọn dữ liệu của bạn, sau đó nhấp vào tab Dữ liệu và chọn Loại bỏ các bản sao. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn cột để loại bỏ các bản sao. Sau khi bạn đã chọn các cột, bấm OK và Excel sẽ loại bỏ bất kỳ giá trị trùng lặp nào khỏi công thức.

Phương pháp thay thế để loại bỏ trùng lặp trong công thức Excel

Sử dụng COUNTIF để loại bỏ các bản sao trong Excel

Hàm COUNTIF có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các bản sao khỏi phạm vi dữ liệu trong Excel. Để sử dụng hàm này, nhập một công thức như =COUNTIF (A1:A10, A1) rồi sao chép và dán nó cho mỗi hàng trong phạm vi. Thao tác này sẽ đếm số lần mỗi giá trị xuất hiện trong phạm vi. Bất kỳ giá trị nào xuất hiện nhiều hơn một lần sẽ được tô sáng. Sau đó, bạn có thể xóa các bản sao theo cách thủ công.

Sử dụng VLOOKUP để loại bỏ các bản sao trong Excel

Hàm VLOOKUP cũng có thể được sử dụng để loại bỏ các bản sao khỏi một phạm vi dữ liệu trong Excel. Để sử dụng hàm này, nhập một công thức như =VLOOKUP (A1, A1:A10,1, FALSE) rồi sao chép và dán nó cho mỗi hàng trong phạm vi. Thao tác này sẽ tìm kiếm bất kỳ giá trị trùng lặp nào trong phạm vi và tô sáng chúng. Sau đó, bạn có thể xóa các bản sao theo cách thủ công.

Kết luận

Loại bỏ các bản sao trong công thức Excel có thể là một quá trình tốn thời gian, nhưng nó không nhất thiết phải như vậy. Bằng cách sử dụng một trong các phương pháp được mô tả ở trên, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng dọn dẹp dữ liệu của mình và nhận được kết quả bạn cần. Cho dù bạn sử dụng AutoFilter, Remove Duplicates, hoặc một trong các phương pháp thay thế, bạn sẽ có thể hoàn thành công việc một cách nhanh chóng và chính xác.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.