Dọn dẹp dữ liệu của bạn một cách dễ dàng với một công cụ chuyên nghiệp

Sử dụng một công cụ Excel chuyên nghiệp và giữ cho dữ liệu của bạn sạch sẽ!

Giới thiệu

Chọn tệp Excel bạn muốn tải lên, nhấp vào nút Chuyển đổi và đợi một vài giây để tải xuống tệp đã dọn dẹp.

Loại bỏ các bản sao trong Excel dễ dàng

Loại bỏ các bản sao trong Excel dễ dàng

Giới thiệu

Dữ liệu trùng lặp là một vấn đề phổ biến khi đối phó với các tập dữ liệu lớn. Nó có thể dẫn đến kết quả không chính xác, thời gian xử lý kéo dài và lãng phí tài nguyên. May mắn thay, Excel cung cấp một số công cụ và kỹ thuật để giúp bạn loại bỏ dữ liệu trùng lặp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng Excel để tìm và xóa các bản sao trong bảng tính của bạn.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ các bản sao trong Excel

Loại bỏ các bản sao trong Excel

Chọn tệp bạn muốn tải lên

Trước khi bạn có thể bắt đầu loại bỏ các mục trùng lặp trong Excel, trước tiên bạn phải chọn tệp mà bạn muốn tải lên. Sau khi tập tin được chọn, hãy nhấp vào nút 'Remove Duplicates' để bắt đầu quá trình.

Quét các bản sao

Sau khi bạn đã nhấp vào nút 'Xóa các bản sao ', Excel sẽ quét tệp để tìm bất kỳ mục trùng lặp nào và loại bỏ chúng khỏi bảng tính. Quá trình này có thể mất vài phút, tùy thuộc vào kích thước của tệp bạn đã tải lên.

Sử dụng tính năng 'Tìm bản sao '

Ngoài việc loại bỏ các mục nhập trùng lặp, bạn cũng có thể sử dụng tính năng “Tìm trùng lặp” để nhanh chóng xác định bất kỳ giá trị trùng lặp nào trong bảng tính. Tính năng này đặc biệt hữu ích nếu bạn có một số lượng lớn các hàng trong bảng tính của bạn và bạn muốn nhanh chóng xác định bất kỳ mục trùng lặp.

Xoá trùng lặp

Sau khi bạn đã xác định bất kỳ mục trùng lặp nào trong bảng tính, bạn có thể sử dụng tính năng 'Xóa các bản sao 'để xóa chúng khỏi bảng tính. Tính năng này sẽ xóa bất kỳ mục trùng lặp nào khỏi bảng tính, chỉ để lại các mục gốc còn nguyên vẹn.

Phương pháp thay thế để loại bỏ trùng lặp trong Excel

Tìm và xóa các bản sao trong Excel

Sử dụng tùy chọn 'Bộ lọc'

Tùy chọn 'Lọc' trong Excel là một cách tuyệt vời để nhanh chóng xác định bất kỳ giá trị trùng lặp nào trong một bảng tính. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô chứa dữ liệu bạn muốn lọc. Sau đó, nhấp vào tab 'Dữ liệu' ở phía trên cùng của màn hình và chọn 'Bộ lọc'. Thao tác này sẽ thêm mũi tên thả xuống vào hàng trên cùng của phạm vi dữ liệu đã chọn. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh cột bạn muốn lọc, sau đó chọn 'Lọc theo Giá trị của Ô đã chọn'. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách tất cả các giá trị duy nhất trong cột đó. Bất kỳ giá trị trùng lặp sẽ được liệt kê nhiều lần. Để xóa bất kỳ mục trùng lặp nào, chỉ cần chọn các giá trị trùng lặp và xóa chúng.

Sử dụng tính năng 'Định dạng có điều kiện '

Tính năng 'Định dạng có điều kiện' trong Excel có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định bất kỳ mục trùng lặp nào trong bảng tính. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô chứa dữ liệu bạn muốn định dạng. Sau đó, nhấp vào tab 'Trang chủ' ở đầu màn hình và chọn 'Định dạng có điều kiện '. Trong trình đơn thả xuống, chọn 'Highlight Cell Rules 'và sau đó chọn 'Nhân đôi giá trị'. Thao tác này sẽ làm nổi bật bất kỳ mục trùng lặp nào trong phạm vi đã chọn. Để xóa bất kỳ mục trùng lặp nào, chỉ cần chọn các giá trị trùng lặp và xóa chúng.

Sử dụng tính năng 'Xóa các bản sao '

Tính năng 'Remove Duplicates' trong Excel có thể được sử dụng để nhanh chóng xóa bất kỳ mục trùng lặp nào trong một bảng tính. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô chứa dữ liệu bạn muốn định dạng. Sau đó, nhấp vào tab 'Dữ liệu' ở đầu màn hình và chọn 'Xóa các bản sao '. Thao tác này sẽ hiển thị một hộp thoại với các tùy chọn cho các cột để kiểm tra trùng lặp. Chọn các cột bạn muốn kiểm tra, sau đó nhấp vào 'OK '. Thao tác này sẽ xóa bất kỳ mục trùng lặp nào khỏi phạm vi đã chọn.

Kết luận

Loại bỏ các bản sao trong Excel là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng. Với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm và xóa bất kỳ mục nhập trùng lặp nào trong bảng tính của bạn. Cho dù bạn sử dụng tính năng 'Remove Duplicates' hoặc một trong các phương pháp thay thế, bạn có thể dễ dàng dọn dẹp bảng tính của bạn và đảm bảo dữ liệu của bạn là chính xác và cập nhật.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.