Thay thế giá trị NULL trong CSV với giá trị cố định

Dọn dẹp tệp CSV trong vài giây - Thay thế giá trị NULL bằng giá trị cố định

Giới thiệu

Chọn tệp để tải lên, nhấp vào nút biến đổi, và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch với null được thay thế bằng giá trị cố định.

Thay thế giá trị Null bằng giá trị cố định trong CSV

Giới thiệu

Giá trị null có thể là một vấn đề khi làm việc với tệp CSV. Điều quan trọng là xác định và thay thế giá trị null bằng giá trị cố định trong CSV. Hướng dẫn này giải thích cách thay thế giá trị null bằng giá trị cố định trong CSV.

Hướng dẫn từng bước để thay thế giá trị Null với giá trị cố định trong CSV

Dọn dẹp tệp CSV

Chọn Tệp CSV để tải lên

Chọn tệp CSV để tải lên là bước đầu tiên trong việc dọn dẹp tệp. Người dùng nên chọn tập tin mà họ muốn dọn dẹp và nhấp vào nút 'upload '. Tệp sau đó sẽ được tải lên hệ thống.

Nhấp vào nút biến đổi

Sau khi tệp được tải lên, hãy nhấp vào nút “biến đổi” để bắt đầu quá trình dọn dẹp tệp CSV. Hệ thống sau đó sẽ bắt đầu phân tích dữ liệu và tìm kiếm bất kỳ giá trị null nào.

Chờ cho một vài giây để tải về các tập tin làm sạch lên

Sau khi phân tích hoàn tất, hệ thống sẽ tạo ra một tập tin mới với các giá trị null được thay thế bằng một giá trị cố định. Người dùng sau đó có thể tải xuống tệp đã làm sạch và sử dụng nó cho mục đích của họ.

Phương pháp thay thế thay thế giá trị Null với giá trị cố định trong CSV

Thay thế giá trị Null trong CSV bằng giá trị cố định bằng trình soạn thảo văn bản

Sổ tay

Tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) là một cách thuận tiện để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu dạng bảng. Tuy nhiên, nếu tệp CSV chứa giá trị null, chúng có thể khó làm việc với. May mắn thay, có một cách dễ dàng để thay thế giá trị null bằng giá trị cố định trong tệp CSV bằng trình soạn thảo văn bản. Notepad là một trình soạn thảo văn bản dễ sử dụng có thể được sử dụng để thay thế giá trị null trong tệp CSV. Để thực hiện việc này, hãy mở tệp CSV trong Notepad và sau đó sử dụng chức năng “Thay thế” để thay thế các giá trị null bằng giá trị cố định. Trước tiên, mở tệp CSV trong Notepad. Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến “File” và sau đó chọn “Open”. Dẫn hướng đến tệp CSV và sau đó chọn tệp đó. Khi tệp CSV được mở, hãy chuyển đến “Chỉnh sửa” và sau đó chọn “Thay thế”. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ nơi bạn có thể nhập các giá trị null và giá trị cố định. Trong hộp “Tìm cái gì”, nhập các giá trị null mà bạn muốn thay thế. Trong hộp “Thay thế bằng”, nhập giá trị cố định mà bạn muốn thay thế các giá trị null bằng. Sau khi bạn đã nhập các giá trị, hãy nhấp vào “Thay thế tất cả”. Điều này sẽ thay thế tất cả các giá trị null trong tệp CSV bằng giá trị cố định. Lưu tệp và sau đó đóng Notepad.

Các trình soạn thảo văn bản khác

Ngoài Notepad, nhiều trình soạn thảo văn bản khác cũng có thể được sử dụng để thay thế giá trị null trong tệp CSV với giá trị cố định. Ví dụ: Microsoft Word, OpenOffice và Google Docs đều có tính năng “Tìm và Thay thế” có thể được sử dụng để thay thế giá trị null bằng một giá trị cố định. Để sử dụng các trình soạn thảo văn bản này để thay thế giá trị null trong tệp CSV, hãy mở tệp CSV trong trình soạn thảo văn bản và sau đó sử dụng tính năng “Tìm và thay thế”. Nhập các giá trị null trong hộp “Tìm” và giá trị cố định trong hộp “Thay thế”. Nhấp vào “Thay thế tất cả” để thay thế tất cả các giá trị null bằng giá trị cố định. Lưu tệp và sau đó đóng trình soạn thảo văn bản. Ngoài các trình soạn thảo văn bản, cũng có một số công cụ trực tuyến có thể được sử dụng để thay thế giá trị null trong tệp CSV với giá trị cố định. Các công cụ trực tuyến này rất dễ sử dụng và có thể được sử dụng để nhanh chóng thay thế giá trị null bằng giá trị cố định trong tệp CSV.

Kết luận

Thay thế giá trị null bằng giá trị cố định trong CSV là một nhiệm vụ quan trọng trong việc dọn dẹp dữ liệu. Hướng dẫn này đã giải thích làm thế nào để làm điều này bằng cách sử dụng một công cụ trực tuyến và một trình soạn thảo văn bản. Cả hai phương pháp đều dễ sử dụng và kết quả là chính xác. Tuy nhiên, điều quan trọng là kiểm tra kết quả để đảm bảo rằng các giá trị null đã được thay thế một cách chính xác.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.