Công thức tối đa trong tệp CSV - Làm sạch & Chỉnh sửa ngay lập tức!

Sử dụng công thức tối đa nâng cao của chúng tôi để biến đổi và chỉnh sửa các tập tin CSV ngay lập tức!

Giới thiệu

Chọn tệp CSV của bạn để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Công thức tối đa trong tệp CSV - Chuyển đổi và chỉnh sửa dễ dàng!

Công thức tối đa trong tệp CSV - Chuyển đổi và chỉnh sửa dễ dàng!

Giới thiệu

Tệp CSV là một trong những định dạng tệp phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích dữ liệu và xử lý dữ liệu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng phân tích dữ liệu và xử lý dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như Excel, Google Sheets, và Tableau. Để làm cho dữ liệu trong tệp CSV dễ phân tích hơn, thường cần chuyển đổi dữ liệu bằng cách áp dụng công thức. Điều này có thể được thực hiện thủ công, nhưng nó dễ dàng hơn và nhanh hơn nhiều để sử dụng một công cụ có thể tự động áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV. Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng công cụ để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV và cách chỉnh sửa tệp đã chuyển đổi.

Hướng dẫn từng bước sử dụng công thức tối đa trong tệp CSV

Áp dụng Công thức Tối đa cho tệp CSV

Chọn Tệp Bước đầu tiên trong việc áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV là chọn tệp bạn muốn tải lên. Chọn tập tin mà bạn muốn áp dụng công thức tối đa và nhấp vào nút 'Tải lên '.

Áp dụng Công thức Tối đa Sau khi bạn đã chọn tập tin, nhấp vào nút 'Transform' để áp dụng công thức tối đa cho tập tin. Điều này sẽ áp dụng công thức tối đa cho tất cả dữ liệu trong tệp và giá trị tối đa của mỗi cột sẽ được tô sáng.

Tải xuống tệp đã chuyển đổi Sau khi công thức tối đa đã được áp dụng cho tệp, sẽ mất vài giây để tệp được làm sạch và sẵn sàng để tải xuống. Khi tệp đã sẵn sàng, bạn có thể tải xuống tệp đã chuyển đổi và có tất cả dữ liệu từ tệp gốc, nhưng với giá trị tối đa của mỗi cột được đánh dấu.

Phương pháp thay thế để áp dụng công thức tối đa trong tệp CSV

Áp dụng công thức Tối đa cho tệp CSV

Sử dụng Macro Excel

Sử dụng macro Excel là một trong những phương pháp phổ biến nhất để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV. Macro Excel là một tập hợp các hướng dẫn có thể được sử dụng để tự động hóa một tác vụ. Khi áp dụng cho tệp CSV, macro có thể được sử dụng để nhanh chóng áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Để sử dụng macro Excel, hãy mở tệp CSV trong Excel, sau đó chọn tùy chọn “Macro” từ trình đơn “Xem”. Từ đó, bạn có thể tạo macro sẽ áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Sau khi macro được tạo, bạn có thể chạy nó để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV.

Sử dụng Công cụ của Bên thứ ba

Sử dụng công cụ của bên thứ ba là một phương pháp phổ biến khác để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV. Có một số công cụ của bên thứ ba có sẵn mà có thể được sử dụng để áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Một trong những công cụ phổ biến nhất là Tableau. Tableau là một công cụ trực quan hóa dữ liệu có thể được sử dụng để nhanh chóng áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Để sử dụng Tableau, hãy mở tệp CSV trong Tableau, sau đó chọn tùy chọn “Tối đa” từ trình đơn “Công thức”. Từ đó, bạn có thể áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu.

Sử dụng Công cụ Trực tuyến

Sử dụng công cụ trực tuyến là một tùy chọn khác để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV. Có một số công cụ trực tuyến có sẵn mà có thể được sử dụng để áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Một trong những công cụ phổ biến nhất là Google Sheets. Google Sheets là một ứng dụng bảng tính dựa trên web có thể được sử dụng để nhanh chóng áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu. Để sử dụng Google Sheets, hãy mở tệp CSV trong Google Sheets, sau đó chọn tùy chọn “Tối đa” từ trình đơn “Công thức”. Từ đó, bạn có thể áp dụng công thức tối đa cho dữ liệu.

Kết luận

Sử dụng công cụ để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV là một cách tuyệt vời để nhanh chóng và dễ dàng chuyển đổi và chỉnh sửa dữ liệu trong tệp. Nó nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều so với việc áp dụng công thức theo cách thủ công, và nó có thể giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng phân tích dữ liệu trong tệp. Hơn nữa, có một vài phương pháp thay thế để áp dụng công thức tối đa cho tệp CSV, vì vậy bạn có thể chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu của mình.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.