Điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV/Excel

Giải quyết các vấn đề ô trống với giá trị trung bình trong CSV/Excel dễ dàng

Giới thiệu

Công cụ này cho phép bạn điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong tệp CSV hoặc Excel một cách dễ dàng. Chỉ cần tải lên tệp, nhấn nút biến đổi và bạn có thể tải xuống tệp đã làm sạch trong vài giây.

Điền vào ô trống với giá trị Trung bình trong CSV/Excel

Giới thiệu

Một ô trống trong một tập tin CSV/Excel có thể được điền với một giá trị trung bình của cùng một cột. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV/Excel với hướng dẫn từng bước và các phương pháp thay thế. Hướng dẫn từng bước để điền vào ô trống với giá trị trung bình trong CSV/Excel

Tải lên và chuyển đổi tệp CSV/Excel

Chọn Tệp CSV/Excel Khi tải lên tệp CSV hoặc Excel, người dùng có thể chọn bất kỳ tệp nào từ máy tính của họ để tải lên. Tệp sau đó sẽ được xử lý và dọn dẹp để người dùng tải xuống.

Nhấp vào nút Chuyển đổi Khi người dùng đã chọn tệp mà họ muốn tải lên, họ phải nhấp vào nút biến đổi. Điều này sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi tệp thành phiên bản sạch hơn.

Đợi vài giây Sau khi nhấp vào nút biến đổi, người dùng phải đợi vài giây trong khi tệp được xử lý. Thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước của tệp và độ phức tạp của việc chuyển đổi.

Tải xuống tệp dọn dẹp Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, người dùng sẽ có thể tải xuống tệp đã làm sạch. Tệp này sẽ chứa tất cả dữ liệu từ tệp gốc, nhưng với bất kỳ ô trống nào được điền vào với giá trị trung vị của cùng một cột. Phương pháp thay thế để điền vào ô trống với giá trị trung bình trong CSV/Excel

Điền vào ô trống với giá trị Trung vị

Sử dụng Công cụ của Bên thứ ba

Khi xử lý các tệp CSV hoặc Excel, thường cần điền vào các ô trống với giá trị trung bình. May mắn thay, có một số công cụ của bên thứ ba có sẵn mà có thể giúp với nhiệm vụ này. Một trong những công cụ phổ biến nhất là Microsoft Excel. Excel cho phép người dùng tính giá trị trung bình của một cột và sau đó sử dụng chức năng 'Điền xuống 'để điền vào các ô trống với giá trị trung vị. Điều này có thể là một tiết kiệm thời gian tuyệt vời khi đối phó với các tập dữ liệu lớn. Một công cụ phổ biến khác là OpenOffice Calc. Giống như Excel, Calc cho phép người dùng tính giá trị trung vị của một cột và sau đó sử dụng hàm 'Điền xuống 'để điền vào các ô trống với giá trị trung vị.

Sử dụng tập lệnh tùy chỉnh

Ngoài các công cụ của bên thứ ba, nó cũng có thể sử dụng các tập lệnh tùy chỉnh để điền vào các ô trống với giá trị trung bình. Ví dụ, các script Python có thể được sử dụng để tính toán giá trị trung vị của một cột và sau đó sử dụng hàm 'Fill Down' để điền vào các ô trống với giá trị trung vị. Cách tiếp cận này có thể đặc biệt hữu ích cho các tập dữ liệu quá lớn để các công cụ của bên thứ ba xử lý hiệu quả. Bằng cách viết kịch bản tùy chỉnh, người dùng có thể đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý nhanh chóng và chính xác.

Kết luận

Tóm lại, có một số cách để điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong tệp CSV hoặc Excel. Các công cụ của bên thứ ba như Microsoft Excel và OpenOffice Calc có thể được sử dụng để nhanh chóng và dễ dàng tính toán giá trị trung bình của một cột và sau đó sử dụng chức năng 'Điền xuống 'để điền vào các ô trống với giá trị trung bình. Ngoài ra, các tập lệnh tùy chỉnh có thể được sử dụng để xử lý các bộ dữ liệu lớn một cách nhanh chóng và chính xác.

Kết luận

Điền các ô trống với giá trị trung bình trong các tệp CSV/Excel có thể được thực hiện thủ công hoặc với sự trợ giúp của một số công cụ của bên thứ ba. Bài đăng này cung cấp hướng dẫn từng bước và các phương pháp thay thế để giúp bạn điền vào các ô trống với giá trị trung bình trong CSV/Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.