Dễ dàng điền vào bất kỳ ô trống nào trong Excel!

Dễ dàng điền vào bất kỳ ô trống nào trong Excel!

Giới thiệu

Chọn tệp Excel của bạn, nhấp vào nút Chuyển đổi, và trong vài giây bạn sẽ có một phiên bản đã được làm sạch của tệp của bạn sẵn sàng để tải xuống.

Điền ô trống trong Excel

Giới thiệu

Excel là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, nhưng nó có thể rất khó để làm việc với khi nó chứa các ô trống. May mắn thay, có một vài phương pháp khác nhau bạn có thể sử dụng để điền vào các ô trống trong Excel. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để điền vào các ô trống trong Excel bằng cách sử dụng các công cụ tích hợp sẵn và một số công thức đơn giản.

Hướng dẫn từng bước để điền vào ô trống trong Excel

Tải lên và Điền dữ liệu trong Excel

Chọn tệp bạn muốn tải lên

Bước đầu tiên trong việc tải lên và điền dữ liệu trong Excel là chọn tệp bạn muốn tải lên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào tùy chọn “Mở” từ menu Tệp hoặc bằng cách sử dụng nút “Duyệt” trong hộp thoại Mở. Sau khi bạn đã chọn tệp, hãy nhấp vào nút “Mở” để tải lên tệp.

Biến đổi tệp

Sau khi tệp đã được tải lên, bước tiếp theo là chuyển đổi tệp đó. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào nút “Biến đổi” trong ruy-băng. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Transform, nơi bạn có thể chọn các tùy chọn bạn muốn áp dụng cho tệp. Sau khi bạn đã chọn các tùy chọn, nhấp vào nút “Biến đổi” để áp dụng chúng. Sau vài giây, tệp sẽ được chuyển đổi và sẵn sàng để sử dụng.

Chọn ô để Điền vào dữ liệu

Sau khi tệp đã được chuyển đổi, bước tiếp theo là chọn các ô bạn muốn điền dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chuột để bấm và kéo các ô bạn muốn chọn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng lệnh “Đi đến đặc biệt” từ tab Trang chủ để chọn tất cả các ô trống trong một phạm vi.

Điền vào các ô đã chọn

Sau khi các ô đã được chọn, bước tiếp theo là điền vào các ô đã chọn bằng dữ liệu. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh “Điền” từ tab Trang chủ. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Điền, nơi bạn có thể chọn nguồn dữ liệu bạn muốn sử dụng để điền vào các ô. Sau khi bạn đã chọn nguồn dữ liệu, hãy nhấp vào nút “Điền” để áp dụng nó.

Sử dụng công thức để tự động điền vào ô trống

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng các công thức như “=A1” để tự động điền vào các ô trống. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập công thức vào thanh công thức, và sau đó nhấn phím “Enter”. Công thức sẽ được áp dụng cho các ô đã chọn và các ô trống sẽ được điền tự động.

Phương pháp thay thế để điền vào ô trống trong Excel

Sử dụng lệnh thao tác dữ liệu trong Microsoft Excel

Thay thế lệnh

Lệnh Thay thế trong Microsoft Excel có thể được sử dụng để nhanh chóng điền vào các ô trống với một giá trị cụ thể. Để sử dụng lệnh này, nhấp vào tab Trang đầu, chọn Tìm & Chọn, sau đó nhấp vào Thay thế. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Tìm và Thay thế. Trong hộp thoại này, bạn có thể nhập giá trị bạn muốn sử dụng để điền vào các ô trống, sau đó bấm Thay thế tất cả. Thao tác này sẽ điền vào tất cả các ô trống trong phạm vi đã chọn với giá trị bạn đã chỉ định.

Lệnh Văn bản thành cột

Lệnh Văn bản thành cột trong Microsoft Excel có thể được sử dụng để chuyển đổi văn bản hoặc số thành cột. Để sử dụng lệnh này, hãy nhấp vào tab Dữ liệu, chọn Văn bản thành Cột, và sau đó nhấp vào Trình hướng dẫn Chuyển đổi Văn bản thành cột. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Convert Text to Columns Wizard. Trong hộp thoại này, bạn có thể chọn loại dữ liệu bạn muốn chuyển đổi, và sau đó nhấp vào Tiếp theo. Thao tác này sẽ mở bước tiếp theo của trình hướng dẫn nơi bạn có thể chỉ định cách dữ liệu nên được tách thành các cột. Sau khi bạn đã chỉ định các thiết đặt, bấm vào Kết thúc để chuyển đổi dữ liệu thành cột.

Lệnh Hợp nhất

Lệnh Hợp nhất trong Microsoft Excel có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu từ nhiều ô thành một. Để sử dụng lệnh này, hãy nhấp vào tab Dữ liệu, chọn Hợp nhất, sau đó nhấp vào hộp thoại Hợp nhất. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Hợp nhất. Trong hộp thoại này, bạn có thể chỉ định phạm vi ô bạn muốn hợp nhất, sau đó chọn loại thao tác bạn muốn thực hiện. Bạn có thể chọn tính tổng, đếm, trung bình hoặc tìm giá trị tối đa hoặc tối thiểu của các ô đã chọn. Sau khi bạn đã xác định cài đặt, bấm OK để kết hợp dữ liệu vào một ô.

Kết luận

Điền các ô trống trong Excel có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt, nhưng có một vài phương pháp khác nhau bạn có thể sử dụng để làm cho quá trình dễ dàng hơn. Sử dụng các lệnh và công thức tích hợp sẵn, bạn có thể nhanh chóng điền vào các ô trống và sẵn sàng cho dữ liệu của bạn để phân tích. Với một chút thực hành, bạn sẽ có thể điền vào các ô trống trong Excel như một chuyên gia!

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.