Điền vào ô trống với giá trị tối đa trong csv

Giới thiệu

Chuyển đổi dữ liệu của bạn chỉ trong vài giây! Nói lời tạm biệt với tính toán thủ công tẻ nhạt và xin chào để có hiệu quả dễ dàng. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, công cụ trực tuyến của chúng tôi sẽ điền vào tất cả các ô trống của bạn với giá trị tối đa của cột. Không yêu cầu kỹ năng lập trình, không có giới hạn về kích thước tệp. Tải lên dữ liệu của bạn và để công cụ của chúng tôi thực hiện công việc cho bạn. Nhận được kết quả bạn cần, nhanh hơn!

Điền vào ô trống với giá trị tối đa trong tệp CSV

Tại sao chúng ta nên điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa trong tệp CSV

Điền các ô trống với giá trị tối đa trong tệp CSV có thể hữu ích theo một số cách:

 • Cải thiện chất lượng dữ liệu: Bằng cách điền vào các ô trống với giá trị tối đa, bạn có thể loại bỏ bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc lỗi nào trong dữ liệu của bạn, điều này có thể cải thiện chất lượng và độ tin cậy tổng thể của dữ liệu.
 • Phân tích dễ dàng hơn: Khi dữ liệu nhất quán và chính xác, việc phân tích và rút ra thông tin chi tiết từ nó trở nên dễ dàng hơn. Điền vào các ô trống với giá trị tối đa giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn ở định dạng nhất quán, giúp bạn dễ dàng làm việc hơn.
 • Tăng năng suất: Tự động hóa quá trình điền các ô trống có thể tiết kiệm thời gian và tăng năng suất của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi xử lý các tập dữ liệu lớn mà sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để xử lý thủ công.
 • Trực quan hóa tốt hơn: Điền vào các ô trống với giá trị tối đa có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được thể hiện đúng trong biểu đồ và đồ thị, giúp dễ dàng hơn để xem xu hướng và mẫu trong dữ liệu của bạn.

Nhìn chung, điền vào các ô trống với giá trị tối đa trong tệp CSV có thể giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu của mình, giúp phân tích, trực quan hóa và sử dụng dễ dàng hơn để thông báo ra quyết định

Làm thế nào để điền vào các ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong một tệp CSV?

Có hai tùy chọn để điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong tệp CSV. Bạn có thể sử dụng một công cụ trực tuyến như QuickTran để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần viết bất kỳ mã nào, hoặc bạn có thể sử dụng lập trình Python để hoàn thành nhiệm vụ.

Điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong tệp CSV bằng QuickTran

 • Tải lên tệp CSV
 • Chọn cột bạn muốn điền
 • Nhấp vào nút điền
 • Tải xuống tệp sau khi hoàn tất xóa

Điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong tệp CSV bằng python

Đây là một cách để điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong tệp CSV bằng Python:

 • Bắt đầu bằng cách nhập các thư viện cần thiết, chẳng hạn như gấu trúc và numpy:
 • Tải tệp CSV vào một tập tin dữ liệu gấu trúc
 • Thay thế các giá trị bị thiếu bằng np.nan
 • Tính giá trị tối đa của mỗi cột
 • Điền vào các giá trị thiếu với giá trị tối đa của mỗi cột
 • Lưu dữ liệu vào tệp CSV mới

import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv('file.csv')
df.replace('', np.nan, inplace=True)
max_values = df.max()
df.fillna(value=max_values, inplace=True)
df.to_csv('filled_file.csv', index=False)

Đây chỉ là một cách để điền vào ô trống hoặc trống với giá trị tối đa của cột trong tệp CSV bằng Python. Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp khác, chẳng hạn như điền chuyển tiếp, điền ngược hoặc điền trung bình, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn và bản chất của dữ liệu của bạn.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.