Loại bỏ các bản sao ngay lập tức với Power Query

Xóa các bản sao khỏi dữ liệu của bạn ngay lập tức

Giới thiệu

Sử dụng Power Query, bạn có thể nhanh chóng và chính xác loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu của mình. Đơn giản chỉ cần chọn tệp của bạn để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ một chút để tải xuống tệp đã làm sạch.

Loại bỏ các bản sao trong Power Query - Dễ dàng và Nhanh chóng

Loại bỏ các bản sao trong Power Query - Dễ dàng và Nhanh chóng

Giới thiệu

Power Query là một công cụ tuyệt vời để làm sạch dữ liệu. Với Power Query, bạn có thể dễ dàng loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu của mình. Loại bỏ các bản sao là một nhiệm vụ quan trọng trong việc làm sạch dữ liệu. Nó giúp đảm bảo rằng dữ liệu của bạn là chính xác và cập nhật. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng loại bỏ các bản sao trong Power Query.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ các bản sao trong Power Query

Loại bỏ các bản sao bằng Power Query

Mở cửa sổ Power Query

Bước đầu tiên để loại bỏ các bản sao bằng Power Query là mở cửa sổ Power Query. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chuyển đến tab 'Dữ liệu' trong Excel và nhấp vào nút 'Lấy dữ liệu'. Thao tác này sẽ mở cửa sổ Power Query, nơi bạn có thể chọn bảng hoặc phạm vi dữ liệu bạn muốn dọn dẹp.

Loại bỏ các bản sao

Sau khi mở cửa sổ Power Query, bạn có thể nhấp vào nút 'Xóa trùng lưu'. Thao tác này sẽ mở một hộp thoại nơi bạn có thể chọn cột bạn muốn sử dụng để xác định các bản sao. Sau khi chọn các cột, nhấp vào 'OK' và các bản sao sẽ bị xóa khỏi dữ liệu.

Các phương pháp thay thế để loại bỏ các bản sao

Loại bỏ các bản sao mà không cần Power Query

Sử dụng Excel

Lệnh 'Remove Duplicates' trong Excel là một công cụ tiện dụng để nhanh chóng loại bỏ các mục trùng lặp từ một bảng tính. Để sử dụng nó, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn kiểm tra các bản sao, sau đó chuyển đến tab 'Dữ liệu' và nhấp vào 'Xóa các bản sao'. Thao tác này sẽ hiển thị một hộp thoại cho phép bạn chọn cột bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau khi bạn đã chọn các cột, nhấp vào 'OK' và các mục nhập trùng lặp sẽ bị xóa.

Sử dụng Access hoặc các chương trình cơ sở dữ liệu khác

Tính năng 'Remove Duplicates' trong Access hoặc các chương trình cơ sở dữ liệu khác là một cách thuận tiện khác để nhanh chóng loại bỏ các mục trùng lặp khỏi cơ sở dữ liệu. Để sử dụng nó, hãy chọn bảng bạn muốn kiểm tra các bản sao, sau đó chuyển đến tab 'Bảng 'và nhấp vào 'Remove Duplicates'. Thao tác này sẽ hiển thị một hộp thoại cho phép bạn chọn cột bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau khi bạn đã chọn các cột, nhấp vào 'OK' và các mục nhập trùng lặp sẽ bị xóa.

Viết một kịch bản hoặc chương trình

Cuối cùng, nếu bạn không muốn sử dụng bất kỳ phương pháp nào ở trên, bạn cũng có thể viết một kịch bản hoặc chương trình để loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu của bạn. Tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn chọn, đây có thể là một nhiệm vụ tương đối đơn giản hoặc phức tạp hơn. Nói chung, bạn sẽ cần phải viết một vòng lặp kiểm tra từng hàng dữ liệu cho các bản sao, và sau đó xóa bất kỳ hàng nào có chứa các mục nhập trùng lặp. Sau khi bạn đã viết kịch bản hoặc chương trình, sau đó bạn có thể chạy nó trên dữ liệu của bạn để loại bỏ bất kỳ mục trùng lặp.

Kết luận

Loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu của bạn là một bước quan trọng trong việc làm sạch dữ liệu. Power Query là một công cụ tuyệt vời để loại bỏ các bản sao một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, có những phương pháp khác mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ các bản sao nếu bạn không muốn sử dụng Power Query. Bất kể bạn chọn phương pháp nào, việc loại bỏ các bản sao là điều cần thiết để đảm bảo dữ liệu của bạn là chính xác và cập nhật.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.