Trích xuất văn bản trước dấu ngắt dòng cuối cùng trong Excel

Giới thiệu

Nhận trích xuất văn bản nhanh chóng và dễ dàng trước khi ngắt dòng cuối cùng trong Excel với công cụ thân thiện với người dùng của chúng tôi. Nói lời tạm biệt với các công thức phức tạp và đừng lo lắng về kích thước tệp hoặc phần cứng máy tính của bạn

Trích xuất văn bản trước dòng ngắt cuối cùng trong Excel

Tại sao chúng ta cần trích xuất văn bản trước dòng ngắt cuối cùng trong Excel?

Có thể có nhiều lý do tại sao bạn có thể cần trích xuất văn bản trước khi ngắt dòng cuối cùng trong Excel. Một số loại phổ biến là:

  • Làm sạch và định dạng dữ liệu: Loại bỏ ngắt dòng khỏi ô có thể giúp dữ liệu dễ đọc và xử lý hơn.
  • Phân tích dữ liệu: Ngắt dòng có thể gây khó khăn cho việc thực hiện phân tích dữ liệu, vì chúng có thể chia nội dung của một ô thành các phần dữ liệu riêng biệt. Trích xuất văn bản trước khi ngắt dòng cuối cùng có thể giúp đảm bảo rằng tất cả dữ liệu liên quan được chứa trong một ô duy nhất.
  • Tích hợp với các hệ thống khác: Khi nhập dữ liệu vào các hệ thống khác, ngắt dòng có thể gây ra vấn đề với cách xử lý dữ liệu. Trích xuất văn bản trước khi ngắt dòng cuối cùng có thể giúp đảm bảo rằng dữ liệu ở định dạng nhất quán.
  • Bản trình bày: Trích xuất văn bản trước khi ngắt dòng cuối cùng có thể giúp hiển thị dữ liệu ở định dạng cụ thể dễ dàng hơn, chẳng hạn như trong bảng hoặc biểu đồ.

Làm thế nào để trích xuất văn bản trước dòng ngắt cuối cùng trong Excel bằng cách sử dụng công cụ?

  • Tải lên tệp Excel của bạn.
  • Bấm vào nút Extract.
  • Chờ cho đến khi Extract được hoàn tất.
  • Tải xuống tệp.

Làm thế nào để trích xuất văn bản trước khi ngắt cuối cùng trong Excel bằng công thức?

Bạn có thể trích xuất văn bản trước khi ngắt dòng cuối cùng trong một ô Excel bằng cách sử dụng hàm LEFT và FIND kết hợp. Đây là công thức để làm điều đó:

  • Sử dụng hàm FIND để xác định vị trí của dấu ngắt dòng cuối cùng:

=FIND("^",A1,LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"^",""))+1)

Trong trường hợp A1 là ô chứa văn bản mà bạn muốn trích xuất.

  • Sử dụng hàm LEFT để trích xuất văn bản trước dấu ngắt dòng cuối cùng:

=LEFT(A1,FIND("^",A1,LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,"^",""))+1)-1)

Công thức này lấy văn bản trong ô A1 và trích xuất tất cả các ký tự đến dấu ngắt dòng cuối cùng (ký hiệu bằng ^ nhân vật trong công thức này).

Bằng cách kết hợp hai hàm này, bạn có thể trích xuất văn bản trước dấu ngắt dòng cuối cùng trong ô Excel bằng công thức.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.