Tách tệp CSV & Excel

Nhanh chóng chia bất kỳ tệp CSV hoặc Excel nào thành các bảng riêng biệt. Hãy thử ngay!

Giới thiệu

Tải lên tệp CSV, Excel hoặc Google Sheet, nhấp vào 'Chuyển đổi 'để nhanh chóng chia nó thành các bảng riêng biệt và tải xuống các bảng trong một tập tin đầu ra được định dạng.

Tách CSV hoặc Excel dễ dàng hoặc Tách Google Sheets miễn phí

Giới thiệu

Tách tệp CSV hoặc Excel là một nhiệm vụ phổ biến cho việc tranh cãi dữ liệu. Nó có thể được thực hiện bằng tay bằng cách mở tệp trong một trình soạn thảo văn bản, nhưng đây là một quá trình tẻ nhạt và tốn thời gian. May mắn thay, có một số công cụ trực tuyến miễn phí có thể giúp bạn nhanh chóng chia các tệp CSV hoặc Excel thành nhiều tệp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng một trong các công cụ này để chia các tệp CSV hoặc Excel thành nhiều tệp chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Hướng dẫn từng bước để chia CSV, Excel và Google Sheets

Tách một tập tin với công cụ tách

Chọn tệp để tách

Để chia một tệp bằng Công cụ tách, trước tiên hãy chọn tệp bạn muốn tách. Bạn có thể chọn tệp từ máy tính của mình hoặc từ dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox hoặc Google Drive. Sau khi bạn đã chọn tập tin, nhấp vào nút 'Transform' để bắt đầu phân chia.

Tùy chỉnh Tách

Bạn có thể sử dụng 'Tùy chọn Split 'để tùy chỉnh phân chia. Với Tùy chọn Tách, bạn có thể chọn chia tệp theo số hàng, số cột hoặc dấu tách. Bạn cũng có thể chọn bao gồm hoặc loại trừ hàng tiêu đề hoặc cột.

Tải về các tập tin tách

Sau khi chia tách hoàn tất, bạn có thể tải xuống các tập tin tách vào máy tính của bạn. Các tập tin tách sẽ có sẵn trong một tập tin zip, mà bạn có thể mở và giải nén các tập tin riêng lẻ. Sau khi các tập tin được trích xuất, bạn có thể sử dụng chúng như bạn muốn.

Các cách thay thế để chia CSV, Excel và Google Sheets

Sử dụng Phần mềm của Bên thứ ba

Sử dụng phần mềm của bên thứ ba là một cách dễ dàng và đơn giản để tách các tệp CSV, Excel và Google Sheets. Microsoft Excel và Google Sheets đều là các chương trình bảng tính phổ biến cho phép bạn dễ dàng chia các tệp của mình thành các trang tính hoặc tab riêng biệt. Để thực hiện việc này, chỉ cần chọn các ô bạn muốn chia, và sau đó từ tab “Dữ liệu”, chọn “Chia”. Sau đó, bạn có thể chọn chia dữ liệu theo hàng hoặc cột, và xác định số hàng hoặc cột bạn muốn chia dữ liệu thành.

Sử dụng công cụ mã nguồn mở

Các công cụ mã nguồn mở, chẳng hạn như OpenOffice, là một cách tuyệt vời khác để chia các tệp CSV, Excel và Google Sheets của bạn. Với OpenOffice, bạn có thể mở tệp của mình, chọn các ô bạn muốn chia, và sau đó từ trình đơn “Dữ liệu”, chọn “Split Cells”. Sau đó, bạn có thể chọn chia các ô theo hàng hoặc cột, và xác định số hàng hoặc cột bạn muốn chia dữ liệu thành.

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản

Nếu bạn muốn sử dụng ngôn ngữ kịch bản, chẳng hạn như Python hoặc R, để chia các tệp CSV, Excel và Google Sheets, có một số thư viện sẵn dùng để giúp bạn thực hiện việc này. Ví dụ, thư viện Pandas cho Python và thư viện readxl cho R đều cung cấp các chức năng để dễ dàng chia các tệp của bạn thành các trang tính hoặc tab riêng biệt. Để sử dụng các thư viện này, bạn sẽ cần phải cài đặt chúng trước tiên, và sau đó viết một kịch bản để đọc trong tệp của bạn và chia nó thành định dạng mong muốn.

Kết luận

Tách các tệp CSV, Excel và Google Sheets là một nhiệm vụ phổ biến để tranh cãi dữ liệu. May mắn thay, có một số công cụ trực tuyến miễn phí có thể giúp bạn nhanh chóng chia các tệp CSV hoặc Excel thành nhiều tệp. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách sử dụng một trong các công cụ này để chia các tệp CSV hoặc Excel thành nhiều tệp chỉ trong vài cú nhấp chuột. Chúng tôi cũng đã thảo luận về một số phương pháp thay thế mà bạn có thể sử dụng để chia các tệp CSV, Excel và Google Sheets.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.