Nhanh chóng loại bỏ các ký tự sau nhất/đầu tiên khỏi các ô Excel

Loại bỏ hiệu quả các Chars Lài/Đầu tiên từ Excel

Giới thiệu

Chọn tệp để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Làm thế nào để loại bỏ cuối cùng/đầu tiên Ch trong Excel dễ dàng

Giới thiệu

Excel là một công cụ quan trọng để phân tích dữ liệu và thao tác. Nó mạnh mẽ nhưng cũng phức tạp. Một trong những nhiệm vụ phổ biến là loại bỏ ký tự cuối cùng/đầu tiên trong một chuỗi. Bài đăng này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách loại bỏ ký tự cuối cùng trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ cuối cùng/đầu tiên Ch trong Excel

Chọn ô chứa Chuỗi Bước đầu tiên trong việc dọn dẹp tệp là chọn các ô chứa chuỗi đó. Điều này có thể được thực hiện theo một vài cách khác nhau. Một tùy chọn là sử dụng lệnh “Tìm và Chọn” trong Excel. Lệnh này cho phép bạn nhanh chóng xác định vị trí và chọn tất cả các ô có chứa một chuỗi nhất định. Để sử dụng lệnh này, chỉ cần nhập chuỗi bạn đang tìm kiếm trong hộp “Tìm cái gì” và nhấp vào “Tìm tất cả”. Tất cả các ô chứa chuỗi sẽ được tô sáng. Sau đó, bạn có thể chọn tất cả các ô được tô sáng bằng một cú nhấp chuột. Một tùy chọn khác là sử dụng lệnh “Bộ lọc” trong Excel. Lệnh này cho phép bạn nhanh chóng lọc ra tất cả các ô có chứa một chuỗi nhất định. Để sử dụng lệnh này, chọn cột chứa chuỗi và nhấp vào “Bộ lọc”. Thao tác này sẽ đưa ra một hộp thoại mới. Trong hộp thoại, nhập chuỗi bạn đang tìm kiếm trong hộp “Chứa” và nhấp vào “OK”. Tất cả các ô chứa chuỗi sẽ được tô sáng. Sau đó, bạn có thể chọn tất cả các ô được tô sáng bằng một cú nhấp chuột.

Nhấp vào nút Transform Khi bạn đã chọn các ô có chứa chuỗi, bạn có thể nhấp vào nút “Transform”. Thao tác này sẽ đưa ra một hộp thoại mới. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn kiểu chuyển đổi bạn muốn thực hiện trên các ô đã chọn. Bạn có thể chọn xóa các ô, thay thế nội dung của các ô bằng một chuỗi mới hoặc di chuyển các ô đến một vị trí khác. Sau khi bạn đã chọn chuyển đổi bạn muốn thực hiện, hãy nhấp vào “OK”.

Đợi giây để tải xuống tệp đã làm sạch Khi bạn đã nhấp vào nút “Biến đổi” và chọn chuyển đổi bạn muốn thực hiện, tệp sẽ được xử lý. Tùy thuộc vào kích thước của tệp, quá trình này có thể mất vài giây hoặc vài phút. Sau khi tệp đã được xử lý, bạn có thể tải xuống tệp đã làm sạch bằng cách nhấp vào nút “Tải xuống”. Tệp sẽ được tải xuống dưới dạng tệp Excel.

Phương pháp thay thế để loại bỏ cuối cùng/đầu tiên Ch trong Excel

Loại bỏ ký tự cuối cùng trong Excel

Sử dụng hàm LEFT () hoặc RIGHT ()

Hàm LEFT () và RIGHT () là hai trong số các hàm được sử dụng phổ biến nhất trong Excel để loại bỏ ký tự cuối cùng hoặc đầu tiên từ một chuỗi. Hàm LEFT () sẽ loại bỏ ký tự cuối cùng khỏi một chuỗi, trong khi hàm RIGHT () sẽ loại bỏ ký tự đầu tiên. Cú pháp cho hàm LEFT () là LEFT (text, [num_chars]), trong đó văn bản là chuỗi cần thao tác và num_chars là số ký tự được loại bỏ khỏi cuối chuỗi. Ví dụ, nếu bạn có một chuỗi “Hello World”, và bạn muốn loại bỏ ký tự cuối cùng (“d”), bạn sẽ sử dụng hàm LEFT () như sau: =LEFT (“Hello World”, 9) Kết quả của hàm này sẽ là “Hello Worl”, với ký tự cuối cùng bị loại bỏ. Cú pháp cho hàm RIGHT () là RIGHT (text, [num_chars]), trong đó văn bản là chuỗi cần thao tác và num_chars là số ký tự cần loại bỏ từ đầu chuỗi. Ví dụ, nếu bạn có một chuỗi “Hello World”, và bạn muốn loại bỏ ký tự đầu tiên (“H”), bạn sẽ sử dụng hàm RIGHT () như sau: =RIGHT (“Hello World”, 10) Kết quả của hàm này sẽ là “ello World”, với ký tự đầu tiên bị loại bỏ.

Sử dụng hàm FIND ()

Hàm FIND () là một hàm hữu ích khác trong Excel để loại bỏ ký tự cuối cùng hoặc đầu tiên khỏi một chuỗi. Cú pháp cho hàm FIND () là FIND (find_text, within_text, [start_num]), trong đó find_text là ký tự bạn đang tìm kiếm, within_text là chuỗi cần thao tác và start_num là một tham số tùy chọn xác định vị trí trong chuỗi để bắt đầu tìm kiếm từ đó. Ví dụ, nếu bạn có một chuỗi “Hello World”, và bạn muốn loại bỏ ký tự cuối cùng (“d”), bạn sẽ sử dụng hàm FIND () như sau: =FIND (“d”, “Hello World”, 9) Kết quả của hàm này sẽ là 10, chỉ ra rằng ký tự “d” nằm ở vị trí thứ 10 trong chuỗi. Sau đó bạn có thể sử dụng hàm LEFT () để loại bỏ ký tự cuối cùng, như sau: =LEFT (“Hello World”, 9) Kết quả của hàm này sẽ là “Hello Worl”, với ký tự cuối cùng bị loại bỏ.

Sử dụng hàm REPLACE ()

Hàm REPLACE () là một hàm hữu ích khác trong Excel để loại bỏ ký tự cuối cùng hoặc đầu tiên từ một chuỗi. Cú pháp cho hàm REPLACE () là REPLACE (old_text, start_num, num_chars, new_text), trong đó old_text là chuỗi cần thao tác, start_num là vị trí trong chuỗi để bắt đầu thay thế ký tự, num_chars là số ký tự cần thay thế, và new_text là văn bản để thay thế văn bản cũ bằng. Ví dụ, nếu bạn có một chuỗi “Hello World”, và bạn muốn loại bỏ ký tự cuối cùng (“d”), bạn sẽ sử dụng hàm REPLACE () như sau: =REPLACE (“Hello World”, 10, 1, “”) Kết quả của hàm này sẽ là “Hello Worl”, với ký tự cuối cùng bị loại bỏ.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận làm thế nào để loại bỏ ký tự cuối cùng trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể sử dụng xltool.net để thực hiện tác vụ này hoặc sử dụng các phương pháp thay thế. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn loại bỏ ký tự cuối cùng/đầu tiên trong Excel.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.