Cách sắp xếp tệp CSV theo giá trị cột

Sắp xếp tệp CSV theo cột nhất định trực tuyến

Mô tả chức năng: Krag and Drop CSV Sorter là một công cụ trực tuyến cho phép người dùng dễ dàng sắp xếp một tệp CSV theo một cột đã chọn. Người dùng có thể kéo và thả tệp CSV của họ vào công cụ và chọn cột mà họ muốn sắp xếp theo.

Krag and Drop CSV Sorter là một giải pháp thân thiện với người dùng cho bất cứ ai tìm cách sắp xếp các tập dữ liệu lớn trong tệp CSV mà không cần phải viết mã hoặc sử dụng phần mềm phức tạp.

sốt-csv-tệp-từng cột

Sắp xếp tệp CSV theo một cột nhất định có thể là một tác vụ hữu ích khi làm việc với các bộ dữ liệu lớn. Excel và Python đều cung cấp các giải pháp đơn giản để sắp xếp các tệp CSV. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sắp xếp tệp CSV theo một cột nhất định bằng cả Excel và Python.

Sắp xếp tệp CSV bằng Excel

Excel cung cấp một giao diện dễ sử dụng để sắp xếp dữ liệu trong tệp CSV. Để sắp xếp tệp CSV trong Excel, hãy làm theo các bước sau:

  • Mở tệp CSV trong Excel.
  • Nhấp vào tiêu đề cột của cột bạn muốn sắp xếp theo. Thao tác này sẽ chọn toàn bộ cột.
  • Nhấp vào tab “Dữ liệu” trên ruy-băng ở phía trên cùng của màn hình.
  • Nhấp vào nút “Sắp xếp từ A đến Z” hoặc “Sắp xếp Z thành A”, tùy thuộc vào việc bạn muốn sắp xếp cột theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.
  • Excel sẽ hỏi bạn nếu bạn muốn mở rộng lựa chọn để bao gồm các cột liền kề. Nếu tệp CSV chỉ chứa một cột dữ liệu, bạn có thể nhấp vào “Sắp xếp” để tiếp tục. Nếu không, hãy chọn tùy chọn phù hợp với dữ liệu của bạn.
  • Excel sẽ sắp xếp dữ liệu trong cột đã chọn.
  • Lưu tệp CSV đã sắp xếp.

Sắp xếp tệp CSV bằng Python

Python cung cấp một thư viện mạnh mẽ được gọi là Pandas để làm việc với dữ liệu trong các tệp CSV. Để sắp xếp một tập tin CSV trong Python, hãy làm theo các bước sau:

  • Nhập thư viện gấu trúc.

import pandas as pd

2. Tải tệp CSV vào một DataFrame Pandas.


df = pd.read_csv('filename.csv')
  • Sắp xếp DataFrame theo cột bạn chọn.

sorted_df = df.sort_values(by='column_name')
  • Lưu DataFrame được sắp xếp vào tệp CSV.

sorted_df.to_csv('sorted_filename.csv', index=False)

Trong đoạn mã trên, 'filename.csv' là tên của tập tin CSV gốc, 'column_name' là tên của cột bạn muốn sắp xếp theo, và 'sorted_filename.csv' là tên của tập tin CSV đã sắp xếp.

Kết luận:

Sắp xếp tệp CSV theo cột nhất định là một nhiệm vụ đơn giản có thể được thực hiện bằng Excel hoặc Python. Excel cung cấp một giao diện dễ sử dụng để sắp xếp dữ liệu, trong khi Python cung cấp một thư viện mạnh mẽ để làm việc với dữ liệu trong tệp CSV. Cho dù bạn thích giao diện đồ họa hay viết mã, bạn có thể dễ dàng sắp xếp tệp CSV theo một cột nhất định bằng cách sử dụng các công cụ này.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.