Chuyển dữ liệu Excel từ cột sang hàng

Chuyển vị dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng trong Excel

Giới thiệu

Nếu bạn cần chuyển hướng dữ liệu Excel của bạn, chuyển vị là một cách nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện việc này. Chỉ cần chọn dữ liệu bạn muốn chuyển vị, sao chép nó, sau đó nhấp chuột phải vào vị trí bạn muốn dữ liệu chuyển vị và chọn 'Transpose' từ menu Tùy chọn dán. Công cụ này đặc biệt hữu ích nếu bạn cần chuyển hướng của một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng.

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ cột để hàng trong Excel

Giới thiệu

Chuyển vị dữ liệu từ cột sang hàng là một tác vụ phổ biến trong Excel. Bằng cách chuyển vị dữ liệu, bạn có thể dễ dàng chuyển hướng của dữ liệu để làm cho dữ liệu dễ đọc hơn và dễ phân tích hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển dữ liệu từ cột sang hàng trong Excel.

Hướng dẫn từng bước để chuyển dữ liệu từ cột sang hàng bằng Excel

Chọn phạm vi ô cần chuyển vị

Bước đầu tiên trong việc chuyển vị dữ liệu trong Excel là chọn phạm vi ô mà bạn muốn chuyển vị. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp và kéo chuột qua các ô, hoặc bằng cách nhấp vào ô đầu tiên và sau đó giữ phím Shift trong khi nhấp vào ô cuối cùng trong phạm vi.

Sao chép các ô đã chọn

Sau khi bạn đã chọn phạm vi ô mà bạn muốn chuyển vị, bước tiếp theo là sao chép chúng. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn 'Copy' từ trình đơn ngữ cảnh xuất hiện. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl+C.

Dán dữ liệu chuyển vị

Sau khi bạn đã sao chép các ô đã chọn, bạn cần phải tìm một ô trống nơi bạn muốn dán dữ liệu chuyển vị. Nhấp chuột phải vào ô này và chọn 'Transpose 'bên dưới 'Tùy chọn dán' trong trình đơn ngữ cảnh. Điều này sẽ cho phép bạn dán dữ liệu trong một biểu mẫu chuyển vị.

Xem dữ liệu đã chuyển

Khi bạn đã dán dữ liệu được chuyển vào vị trí mới, bạn có thể xem nó để đảm bảo rằng nó đã được chuyển cách chính xác. Dữ liệu bây giờ sẽ ở trong một hướng mới, với các hàng trở thành cột và cột trở thành hàng. Bây giờ bạn có thể thao tác dữ liệu được chuyển vị khi cần thiết, sử dụng các công cụ và chức năng mạnh mẽ của Excel để phân tích và trực quan hóa dữ liệu của bạn.

Các phương pháp thay thế để chuyển dữ liệu trong Excel

Sử dụng chức năng 'TRANSPOSE'

Chức năng 'TRANSPOSE' trong Excel cho phép bạn chuyển đổi các hàng và cột của một phạm vi ô. Chức năng này có thể hữu ích khi bạn cần tổ chức lại dữ liệu để dễ đọc hoặc phân tích hơn. Để sử dụng chức năng 'TRANSPOSE', trước tiên, hãy chọn phạm vi ô mà bạn muốn chuyển vị. Sau đó, bấm vào một ô trống nơi bạn muốn dán dữ liệu chuyển vị. Tiếp theo, nhập công thức “=TRANSPOSE (range)” vào thanh công thức, thay thế “range” bằng phạm vi ô bạn đã chọn. Cuối cùng, nhấn Enter để hoàn thành công thức và dữ liệu được chuyển vị sẽ xuất hiện trong ô đã chọn.

Sử dụng chức năng 'Paste Special'

Chức năng 'Paste Special' trong Excel cho phép bạn chuyển vị dữ liệu bằng cách sử dụng một phương pháp sao chép và dán đơn giản. Chức năng này rất hữu ích khi bạn cần chuyển nhanh một lượng nhỏ dữ liệu. Để sử dụng chức năng 'Dán Special', trước tiên, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn chuyển vị. Sau đó, nhấp chuột phải vào các ô đã chọn và chọn 'Sao chép'. Tiếp theo, nhấp chuột phải vào một ô trống mà bạn muốn dán dữ liệu chuyển vị và chọn 'Dán đặc biệt'. Trong hộp thoại 'Paste Special', chọn hộp 'Transpose 'và nhấp 'OK'. Dữ liệu được chuyển vị sẽ xuất hiện trong ô đã chọn.

Sử dụng mã VBA

VBA (Visual Basic for Applications) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong Excel để tự động hóa các tác vụ và thao tác dữ liệu. Nếu bạn cần chuyển vị dữ liệu thường xuyên hoặc có một lượng lớn dữ liệu để chuyển vị, sử dụng mã VBA có thể là một phương pháp hiệu quả hơn. Để sử dụng mã VBA để chuyển dữ liệu, trước tiên, mở Visual Basic Editor bằng cách nhấn Alt + F11. Tiếp theo, chèn một mô-đun mới bằng cách chọn 'Chèn 'từ thanh trình đơn và chọn 'Module'. Sau đó, sao chép và dán đoạn mã sau vào mô-đun: Sub TransposeData () Dim rng As Range Set rng = application.inputbox (“Chọn phạm vi của các ô để chuyển vị:”, Loại: =8) rng.copy rng.copy rng.cells (1, 1) .Offset (rng.columns.count, 0) .pasteSpecial Transpose: =True Sub Mã này sẽ nhắc bạn sẽ nhắc nhở bạn chọn phạm vi ô bạn muốn chuyển vị, sau đó nó sẽ sao chép và dán dữ liệu được chuyển vị trí vào một vị trí mới. Để chạy mã, nhấn F5 hoặc nhấp vào nút 'Run 'trên thanh công cụ.

Kết luận

Tóm lại, chuyển đổi dữ liệu từ cột sang hàng trong Excel là một nhiệm vụ đơn giản có thể được thực hiện trong một vài bước dễ dàng. Bằng cách sử dụng hướng dẫn và các phương pháp thay thế được nêu trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng chuyển dữ liệu của bạn và làm cho nó dễ đọc hơn và dễ phân tích hơn.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.