Lọc Hàng CSV theo Dữ liệu Cột cụ thể bằng cách sử dụng Bảng lọc

Chuyển đổi tệp CSV dễ dàng bằng cách sử dụng Bảng lọc

Giới thiệu

Chọn tệp CSV để tải lên, sử dụng Bảng lọc để lọc dữ liệu của một cột nhất định, bấm vào nút Chuyển đổi và tải xuống tệp đã làm sạch trong vài giây.

Lọc Hàng CSV theo Dữ liệu Cột cụ thể bằng cách lọc bảng

Giới thiệu

Bảng lọc là một công cụ tuyệt vời để lọc nhanh và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV. Nó cho phép bạn nhanh chóng chọn và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV dựa trên dữ liệu cột cụ thể. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng bảng lọc để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV.

Hướng dẫn từng bước sử dụng bảng lọc để lọc các hàng CSV theo dữ liệu cột cụ thể

Tải lên và lọc dữ liệu từ tệp CSV

Chọn tệp để tải lên

Để tải lên tệp CSV, hãy nhấp vào nút “Chọn tệp” và chọn tệp từ máy tính của bạn. Sau đó nhấp vào nút “Chuyển đổi” để tải lên tệp. Tùy thuộc vào kích thước của tệp, có thể mất vài giây để tải tệp lên.

Lọc dữ liệu

Sau khi tệp được tải lên, bảng lọc sẽ tự động trích xuất và lọc dữ liệu từ tệp CSV dựa trên tiêu chí bạn đã chỉ định. Bạn có thể sử dụng bảng lọc để tìm kiếm dữ liệu cụ thể, sắp xếp dữ liệu trong tệp CSV hoặc lọc dữ liệu dựa trên các tiêu chí nhất định.

Tải xuống tệp đã làm sạch

Sau khi dữ liệu được lọc và sắp xếp, nhấp vào nút “Tải xuống” để tải xuống tệp đã làm sạch. Tệp tải xuống sẽ là tệp CSV, có thể mở trong bất kỳ chương trình bảng tính nào.

Các phương pháp thay thế để lọc các hàng CSV theo dữ liệu cột cụ thể

Lọc và giải nén dữ liệu từ tệp CSV

Sử dụng truy vấn SQL

Truy vấn SQL là một công cụ mạnh mẽ để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV. Chúng có thể được sử dụng để nhanh chóng truy vấn tệp CSV và trả về kết quả mong muốn. Truy vấn SQL có thể được sử dụng để tìm kiếm các giá trị cụ thể, lọc ra dữ liệu không mong muốn và tổng hợp dữ liệu để phân tích. Ngoài ra, truy vấn SQL có thể được sử dụng để kết hợp dữ liệu từ nhiều tệp CSV, cho phép phân tích phức tạp hơn.

Sử dụng Chương trình Bảng tính

Các chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc Google Sheets cũng có thể được sử dụng để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV. Các chương trình này cho phép người dùng nhanh chóng sắp xếp, lọc và phân tích dữ liệu. Ngoài ra, các chương trình bảng tính thường có các hàm tích hợp sẵn có thể được sử dụng để nhanh chóng tính toán thống kê hoặc thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu khác.

Viết một kịch bản tùy chỉnh

Đối với các tác vụ phân tích dữ liệu phức tạp hơn, có thể cần phải viết một tập lệnh tùy chỉnh để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một ngôn ngữ lập trình như Python, có các thư viện mạnh mẽ để thao tác và phân tích dữ liệu. Viết một kịch bản tùy chỉnh cho phép người dùng điều chỉnh phân tích dữ liệu của họ theo nhu cầu cụ thể của họ và có thể cung cấp linh hoạt hơn so với sử dụng một chương trình bảng tính.

Kết luận

Sử dụng bảng lọc để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV là một cách tuyệt vời để nhanh chóng và dễ dàng lấy dữ liệu bạn cần. Nó cũng nhanh chóng, dễ sử dụng, và có thể được sử dụng để nhanh chóng sắp xếp và lọc dữ liệu từ một tệp CSV. Với bảng lọc, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV, biến nó trở thành một công cụ tuyệt vời để lọc và trích xuất dữ liệu từ tệp CSV nhanh chóng.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.