Làm thế nào để kết hợp hai bảng dựa trên một cột trong Excel

Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng Excel Merge

Giới thiệu

Nếu bạn làm việc với nhiều trang tính Excel, bạn có thể cần phải phối hai bảng dựa trên một cột chung. Điều này tiết kiệm thời gian và công sức so với việc sao chép-dán thủ công. Công cụ Excel Merge cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ các trang tính khác nhau thành một, dựa trên một cột được chia sẻ. Cho dù bạn cần phối dữ liệu bán hàng, danh sách khách hàng hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào khác, Excel Merge giúp bạn dễ dàng và hiệu quả. Chỉ cần làm theo hướng dẫn từng bước dưới đây để bắt đầu.

Excel Hợp nhất hai bảng dựa trên một cột

Giới thiệu

Excel là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và quản lý dữ liệu. Một trong những tính năng hữu ích của nó là khả năng hợp nhất hai bảng dựa trên một cột chung. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với các tập dữ liệu lớn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách phối hai bảng trong Excel dựa trên một cột.

Hướng dẫn từng bước để hợp nhất hai bảng trong Excel dựa trên một cột

Mở Excel và Bảng

Để hợp nhất hai bảng bằng Excel, mở phần mềm Excel và sau đó mở hai bảng mà bạn muốn phối. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào tab 'File' và chọn 'Open' hoặc bằng cách sử dụng phím tắt Ctrl + O. Khi bạn đã mở cả hai bảng, di chuyển đến bước tiếp theo.

Chọn Cột Chung

Bước tiếp theo là chọn cột trong cả hai bảng mà bạn muốn dùng làm cột chung. Cột này nên chứa dữ liệu giống hệt nhau trong cả hai bảng, chẳng hạn như tên sản phẩm hoặc ID khách hàng. Để chọn cột, hãy nhấp vào tiêu đề cột (chữ cái ở đầu cột) trong mỗi bảng. Giữ phím Ctrl để chọn nhiều cột.

Sử dụng Hàm Hợp nhất

Để hợp nhất hai bảng, bạn sẽ cần sử dụng chức năng 'Hợp nhất' trong Excel. Nhấp vào tab 'Dữ liệu' trong trình đơn trên cùng và chọn' Hợp nhất 'từ phần 'Công cụ dữ liệu'. Thao tác này sẽ mở cửa sổ 'Hợp nhất'.

Chọn hàm

Trong hộp 'Chức năng' của cửa sổ 'Hợp nhất', chọn chức năng bạn muốn sử dụng để hợp nhất dữ liệu. Các hàm phổ biến nhất là 'SUM' và 'COUNT'. Nếu bạn muốn cộng lên các giá trị trong cột chung, hãy chọn 'SUM'. Nếu bạn muốn đếm số lần mỗi giá trị xuất hiện trong cột chung, hãy chọn 'ĐẾn'.

Chọn phạm vi tham chiếu và hợp nhất

Trong hộp “Tham chiếu” của cửa sổ 'Hợp nhất', chọn phạm vi ô trong bảng đầu tiên có chứa dữ liệu bạn muốn hợp nhất. Điều này sẽ bao gồm cột chung và bất kỳ cột bổ sung nào bạn muốn phối. Trong hộp 'Hợp nhất phạm vi ', chọn phạm vi ô trong bảng thứ hai có chứa dữ liệu bạn muốn phối. Một lần nữa, điều này sẽ bao gồm cột chung và bất kỳ cột bổ sung nào bạn muốn phối.

Sáp nhập các bảng

Sau khi bạn đã chọn hàm, phạm vi tham chiếu và phạm vi hợp nhất, hãy nhấp vào 'OK' để hợp nhất các bảng. Excel sẽ tạo một bảng mới kết hợp dữ liệu từ cả hai bảng dựa trên cột chung. Bảng đã phối sẽ xuất hiện trong một trang tính mới trong cùng một tệp Excel. Bạn có thể lưu tệp này hoặc sao chép và dán bảng đã phối vào một tệp mới nếu bạn thích.

Các phương pháp thay thế

Sử dụng hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP là một công cụ mạnh mẽ cho phép người dùng hợp nhất hai bảng trong Excel dựa trên một cột. Hàm này hoạt động bằng cách tìm kiếm một giá trị trong một bảng và trả về một giá trị tương ứng từ một bảng khác. Để sử dụng hàm VLOOKUP, hãy làm theo các bước sau: 1. Xác định cột chung trong cả hai bảng. Sắp xếp dữ liệu trong cả hai bảng theo thứ tự tăng dần dựa trên cột chung. Trong ô đầu tiên của cột mà bạn muốn hiển thị dữ liệu đã phối, hãy nhập hàm VLOOKUP. Trong hàm VLOOKUP, xác định giá trị cần tìm kiếm, bảng cần tìm kiếm, cột trong bảng để trả về giá trị từ, và liệu có nên sử dụng khớp chính xác hay gần đúng. 5. Sao chép hàm VLOOKUP vào các ô còn lại trong cột. Hàm VLOOKUP là một lựa chọn tuyệt vời để hợp nhất các bảng có lượng dữ liệu lớn hoặc cho người dùng cảm thấy thoải mái với việc sử dụng hàm Excel.

Sử dụng hàm INDEX và MATCH

Hàm INDEX và MATCH là một cách khác để phối hai bảng trong Excel dựa trên một cột. Các hàm này làm việc cùng nhau để tìm kiếm một giá trị trong một bảng và trả về một giá trị tương ứng từ một bảng khác. Để sử dụng hàm INDEX và MATCH, hãy làm theo các bước sau: 1. Xác định cột chung trong cả hai bảng. Trong ô đầu tiên của cột mà bạn muốn hiển thị dữ liệu đã phối, hãy nhập hàm INDEX. Trong hàm INDEX, chỉ định bảng cần tìm kiếm và số hàng để trả về giá trị từ. 4. Trong ô thứ hai của cột mà bạn muốn hiển thị dữ liệu đã phối, hãy nhập hàm MATCH. 5. Trong hàm MATCH, chỉ định giá trị cần tìm kiếm và bảng để tìm kiếm. 6. Sao chép hàm INDEX và MATCH vào các ô còn lại trong cột. Hàm INDEX và MATCH là một lựa chọn tốt để hợp nhất các bảng có một lượng nhỏ dữ liệu hoặc cho người dùng muốn sử dụng hàm Excel đơn giản hơn.

Kết luận

Tóm lại, việc kết hợp hai bảng trong Excel dựa trên một cột có thể là một công cụ hữu ích để quản lý dữ liệu. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể dễ dàng hợp nhất các bảng của mình và tiết kiệm thời gian và công sức trong phân tích dữ liệu của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại tham khảo tài liệu trợ giúp của Excel hoặc tìm trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc gia sư.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.