Dễ dàng loại bỏ các hàng trùng lặp trong Excel trong vài giây

Dễ dàng loại bỏ các hàng trùng lặp trong Excel trong vài giây

Giới thiệu

Loại bỏ các hàng trùng lặp trong Excel một cách nhanh chóng và chính xác - chọn tệp Excel của bạn để tải lên, nhấp vào nút Chuyển đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

Loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

Giới thiệu

Các hàng trùng lặp trong Excel có thể gây phiền toái và có thể gây nhầm lẫn khi phân tích dữ liệu. May mắn thay, có một số cách để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các hàng trùng lặp trong Excel. Bài viết này sẽ thảo luận làm thế nào để loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel bằng cách sử dụng các tính năng loại bỏ trùng lặp, và cũng thảo luận về các phương pháp thay thế để loại bỏ hàng trùng lặp.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

Giới thiệu

Khi làm việc với dữ liệu trong bảng tính Excel, thường cần loại bỏ các hàng trùng lặp để đảm bảo độ chính xác và tránh nhầm lẫn. May mắn thay, Microsoft Excel cung cấp một tính năng tích hợp sẵn để làm cho nhiệm vụ này dễ dàng. Bài viết này sẽ giải thích làm thế nào để sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp trong Excel để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ hàng trùng lặp từ một tập dữ liệu.

Hướng dẫn từng bước

Để sử dụng tính năng loại bỏ trùng lặp trong Excel, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở tệp Excel của bạn và chọn phạm vi dữ liệu có chứa các hàng trùng lặp.

2. Chuyển đến tab Dữ liệu và nhấp vào nút Remove Duplicates.

3. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn cột nào để sử dụng để so sánh.

4. Bấm OK và Excel sẽ loại bỏ các hàng trùng lặp.

Kết luận

Sử dụng tính năng Remove Duplicates trong Excel là một cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi một tập dữ liệu. Điều này có thể giúp đảm bảo độ chính xác và tránh nhầm lẫn khi làm việc với dữ liệu trong bảng tính Excel.

Phương pháp thay thế loại bỏ hàng trùng lặp

Sử dụng VBA Macro để loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

VBA macro là một công cụ mạnh mẽ để tự động hóa các tác vụ trong Excel. Với một vài dòng mã đơn giản, bạn có thể nhanh chóng loại bỏ hàng trùng lặp khỏi trang tính của bạn. Để sử dụng phương pháp này, mở Visual Basic Editor (VBE) bằng cách nhấn Alt+F11. Từ VBE, chèn một mô-đun mới và dán đoạn mã sau vào nó: Sub RemoveDuplicates () Dim LastRow As Long LastRow = Cells (Rows.Count, “A”) .End (XLup) .Row Range (“A1:A” & LastRow) .removeDuplicates Columns: =Mảng (1), Tiêu đề: =xlno End Dòng Sub Mã này sẽ tìm thấy dòng cuối cùng Sub Mã này sẽ tìm thấy dòng cuối cùng của Sub Mã này sẽ tìm thấy dòng cuối cùng của Sub trong cột A và sau đó loại bỏ bất kỳ hàng trùng lặp trong phạm vi đó. Để chạy macro, nhấn F5 hoặc đi tới Chạy > Chạy Sub/UserForm.

Sử dụng bảng Pivot để loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

Bảng Pivot là một công cụ mạnh mẽ để tổ chức và tóm tắt dữ liệu trong Excel. Chúng cũng có thể được sử dụng để nhanh chóng loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi trang tính của bạn. Để sử dụng phương pháp này, hãy chọn phạm vi dữ liệu của bạn và sau đó đi tới Chèn > Bảng xoay. Trong hộp thoại Tạo PivotTable, chọn phạm vi dữ liệu rồi bấm OK. Trong ngăn Trường PivotTable, kéo trường có chứa các giá trị trùng lặp vào khu vực Hàng. Điều này sẽ nhóm các giá trị trùng lặp lại với nhau. Để loại bỏ các bản sao, nhấp chuột phải vào bất kỳ giá trị được nhóm nào và chọn Loại bỏ các bản sao. Thao tác này sẽ loại bỏ tất cả các hàng trùng lặp khỏi trang tính của bạn.

Sử dụng tính năng lọc Excel để loại bỏ hàng trùng lặp trong Excel

Tính năng lọc Excel là một cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ các hàng trùng lặp khỏi trang tính của bạn. Để sử dụng phương pháp này, hãy chọn phạm vi dữ liệu của bạn và sau đó đi tới Dữ liệu > Bộ lọc. Thao tác này sẽ thêm mũi tên thả xuống vào mỗi tiêu đề cột. Nhấp vào mũi tên trong tiêu đề cột có chứa các giá trị trùng lặp và sau đó chọn tùy chọn Chỉ bản ghi duy nhất. Thao tác này sẽ loại bỏ tất cả các hàng trùng lặp khỏi trang tính của bạn.

Kết luận

Loại bỏ các hàng trùng lặp trong Excel có thể là một quá trình đơn giản nếu bạn sử dụng tính năng Remove Duplicates tích hợp sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn sử dụng tính năng, có một số phương pháp thay thế bạn có thể sử dụng để loại bỏ hàng trùng lặp. Cho dù bạn sử dụng phương pháp nào, điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả dữ liệu của bạn là chính xác và cập nhật để bạn có thể tận dụng tối đa phân tích dữ liệu của mình.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.