Làm thế nào để xóa các ô lặp đi lặp lại trong Excel với 6 cách dễ dàng?

Xóa bỏ các ô lặp đi lặp lại trong Excel một cách hiệu quả

Giới thiệu

Tải lên tệp excel của bạn, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Làm thế nào để xóa bỏ các ô lặp đi lặp lại trong Excel một cách nhanh chóng?

Làm thế nào để xóa bỏ các ô lặp đi lặp lại trong Excel một cách nhanh chóng?

Giới thiệu

Bạn có cần xóa nhanh các ô lặp đi lặp lại khỏi trang tính Excel không? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Excel có một vài cách khác nhau để nhanh chóng loại bỏ các ô trùng lặp khỏi một trang tính. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xóa các ô lặp đi lặp lại trong Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chúng ta sẽ xem qua các phương pháp khác nhau, bao gồm tính năng Remove Duplicates và tính năng Định dạng có điều kiện. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về các phương pháp thay thế mà bạn có thể sử dụng nếu tính năng Remove Duplicates không hoạt động cho bạn. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có tất cả các công cụ bạn cần để xóa các bản sao khỏi trang tính Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ các bản sao trong Excel

Các tính năng Remove Duplicates

Để sử dụng tính năng Remove Duplicates, hãy chọn phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra các bản sao. Sau đó, chuyển đến tab Dữ liệu và nhấp vào nút Remove Duplicates. Thao tác này sẽ mở một hộp thoại nơi bạn có thể chọn cột nào để kiểm tra các bản sao. Sau khi bạn đã chọn các cột, bấm OK và Excel sẽ loại bỏ tất cả các ô trùng lặp khỏi phạm vi.

Tính năng định dạng có điều kiện

Để sử dụng tính năng Định dạng có điều kiện, hãy chọn phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra các bản sao. Sau đó, chuyển đến tab Trang chủ và nhấp vào nút Định dạng có điều kiện. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn quy tắc Giá trị trùng lặp. Sau khi bạn đã chọn quy tắc, bấm OK và Excel sẽ tô sáng tất cả các ô trùng lặp trong phạm vi.

Phương pháp thay thế để loại bỏ trùng lặp trong Excel

Sử dụng tính năng Tìm và Thay thế

Tính năng Tìm và Thay thế là một cách tuyệt vời để nhanh chóng loại bỏ các bản sao khỏi một phạm vi ô. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra các bản sao. Sau đó, chuyển đến tab Trang chủ và nhấp vào nút Tìm và Thay thế. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể nhập giá trị mà bạn muốn tìm và thay thế. Sau khi bạn đã nhập giá trị, bấm Thay thế tất cả và Excel sẽ thay thế tất cả các ô trùng lặp bằng giá trị bạn đã nhập.

Sử dụng mã VBA

Một phương pháp khác để loại bỏ các bản sao là sử dụng mã VBA. Để sử dụng phương pháp này, bạn sẽ cần phải viết một mã VBA ngắn sẽ vòng lặp qua phạm vi ô và xóa tất cả các ô trùng lặp. Phương pháp này phức tạp hơn các phương pháp khác, nhưng nó có thể rất hữu ích nếu bạn cần xóa một số lượng lớn các ô trùng lặp. Khi viết mã, bạn sẽ cần phải đảm bảo rằng nó được viết chính xác và nó có thể xác định các ô trùng lặp một cách chính xác. Sau khi mã được viết, bạn có thể chạy nó để xóa các ô trùng lặp.

Kết luận

Xóa các ô trùng lặp trong Excel có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt. May mắn thay, Excel có một vài phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng xóa các ô trùng lặp khỏi một trang tính. Tính năng Remove Duplicates và tính năng Định dạng có điều kiện là các phương pháp phổ biến nhất, nhưng cũng có một vài phương pháp thay thế mà bạn có thể sử dụng. Với các phương pháp này, bạn sẽ có thể nhanh chóng và dễ dàng xóa các ô trùng lặp khỏi trang tính Excel của bạn trong thời gian ngắn.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.