Làm thế nào để hợp nhất hai bảng bằng cách kết hợp một cột trong Excel?

Hướng dẫn từng bước để sáp nhập hai bảng trong Excel

Giới thiệu

Chọn tập tin để tải lên, để lại phần còn lại cho chúng tôi. Chỉ cần nhấp vào nút biến đổi, và đợi vài giây và bạn sẽ nhận được tệp đã được làm sạch sẵn sàng để tải xuống.

Làm thế nào để hợp nhất hai bảng trong Excel?

Giới thiệu

Sáp nhập hai bảng bằng cách khớp với một cột trong Excel là một nhiệm vụ phổ biến để phân tích dữ liệu. Nó cho phép bạn kết hợp các tập dữ liệu khác nhau thành một bảng và phân tích chúng lại với nhau. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước sáp nhập hai bảng bằng cách khớp một cột trong Excel.

Hướng dẫn từng bước để hợp nhất hai bảng bằng cách khớp với một cột trong Excel

Sáp nhập hai bảng

Chọn bảng

Khi bạn có hai bảng dữ liệu mà bạn muốn phối, trước tiên bạn phải chọn hai bảng mà bạn muốn phối. Để thực hiện việc này, nhấp vào bảng bạn muốn hợp nhất và sau đó nhấp vào nút 'Phối' trong tab 'Dữ liệu'.

Chọn Cột để khớp

Sau khi bạn đã chọn hai bảng bạn muốn phối, bạn phải chọn cột mà bạn muốn sử dụng để khớp với hai bảng. Cột này sẽ được sử dụng để xác định hàng nào trong hai bảng nên được kết hợp. Bạn có thể chọn cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột.

Phối Bảng

Sau khi bạn đã chọn hai bảng và cột để khớp, bạn có thể nhấp vào nút 'Phối' trong tab 'Dữ liệu'. Điều này sẽ bắt đầu quá trình sáp nhập hai bảng.

Chờ Bảng Hợp nhất

Một khi bạn đã nhấp vào nút 'Phối', bạn phải đợi một vài giây để bảng đã phối được tạo ra. Tùy thuộc vào kích thước của bảng, quá trình này có thể mất vài giây hoặc vài phút. Sau khi bảng đã phối được tạo, bạn có thể xem bảng đã phối trong tab 'Dữ liệu'.

Phương pháp thay thế để hợp nhất hai bảng bằng cách kết hợp một cột trong Excel

Sử dụng Microsoft Excel để khớp dữ liệu từ hai bảng

Hàm Vlookup

Hàm Vlookup là một công cụ mạnh mẽ trong Microsoft Excel cho phép người dùng nhanh chóng khớp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Hàm này tìm kiếm một giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của một mảng bảng và trả về một giá trị trong cùng một hàng từ một cột bạn xác định. Điều này có thể được sử dụng để nhanh chóng khớp dữ liệu từ hai bảng khác nhau, loại bỏ sự cần thiết phải tìm kiếm cùng một dữ liệu theo cách thủ công trong cả hai bảng.

Hàm Index Match

Hàm Index Match là một công cụ hữu ích khác trong Microsoft Excel cho phép người dùng nhanh chóng khớp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Hàm này tìm kiếm một giá trị trong cột đã chỉ định của một mảng bảng và trả về giá trị trong cùng hàng từ cột khác. Điều này có thể được sử dụng để nhanh chóng khớp dữ liệu từ hai bảng khác nhau, loại bỏ sự cần thiết phải tìm kiếm cùng một dữ liệu theo cách thủ công trong cả hai bảng.

Kết luận

Microsoft Excel cung cấp cho người dùng các công cụ mạnh mẽ để nhanh chóng khớp với dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Hàm Vlookup và Index Match là hai trong số các hàm được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích này. Các chức năng này cho phép người dùng khớp nhanh chóng và chính xác dữ liệu từ hai bảng khác nhau, loại bỏ sự cần thiết phải tìm kiếm cùng một dữ liệu theo cách thủ công trong cả hai bảng.

Kết luận

Sáp nhập hai bảng bằng cách khớp một cột trong Excel là một cách mạnh mẽ để kết hợp các tập dữ liệu khác nhau vào một bảng và phân tích chúng lại với nhau. Với sự trợ giúp của hướng dẫn này, bây giờ bạn sẽ có một sự hiểu biết tốt hơn về cách hợp nhất hai bảng bằng cách khớp một cột trong Excel. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.