Làm thế nào để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel dễ dàng?

Tính toán độ lệch chuẩn nhanh chóng và dễ dàng trong Excel với Hướng dẫn này

Giới thiệu

Chỉ cần tải lên bảng tính Excel của bạn, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để có được kết quả. Chúng tôi sẽ tự động tính giá trị độ lệch chuẩn, do đó bạn không cần phải nhớ công thức hoặc thực hiện bất kỳ nhập dữ liệu thủ công nào.

Tính độ lệch chuẩn trong Excel

Tính độ lệch chuẩn trong Excel

Giới thiệu

Độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê về cách lây lan ra một tập dữ liệu là. Nó là một công cụ quan trọng để hiểu được sự biến đổi của một tập dữ liệu. Tính toán độ lệch chuẩn trong Excel rất dễ dàng và đơn giản. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tính toán độ lệch chuẩn trong Excel bằng cách sử dụng các hàm tích hợp sẵn.

Hướng dẫn từng bước để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel

Nhập dữ liệu vào Bảng tính Excel

Bước đầu tiên để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel là nhập dữ liệu vào bảng tính Excel. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc bằng cách sao chép và dán dữ liệu từ một nguồn khác. Một khi dữ liệu được nhập, nó phải được sắp xếp trong các cột và hàng để tính toán độ lệch chuẩn một cách chính xác.

Tính toán độ lệch chuẩn

Sau khi dữ liệu được nhập vào bảng tính Excel, bước tiếp theo là sử dụng hàm tích hợp “STDEV” để tính toán độ lệch chuẩn. Để thực hiện việc này, hãy chọn phạm vi ô chứa dữ liệu, sau đó nhấp vào tab “Công thức” và chọn “STDEV” từ danh sách các chức năng. Sau khi chọn hàm, kết quả sẽ là độ lệch chuẩn của tập dữ liệu.

Phương pháp thay thế để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel

Tính toán độ lệch chuẩn với hàm tích hợp “STDEV”

Cách phổ biến nhất và đơn giản nhất để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel là sử dụng hàm tích hợp sẵn “STDEV”. Hàm này lấy một phạm vi giá trị làm đối số và trả về độ lệch chuẩn cho tập dữ liệu đã cho. Cú pháp cho hàm này như sau: STDEV (phạm vi) Trong đó “range” là phạm vi ô chứa tập dữ liệu. Ví dụ, nếu tập dữ liệu nằm trong các ô A1 đến A10, công thức sẽ là STDEV (A1:A10).

Tính độ lệch chuẩn với hàm “AVERAGE” và “SUM”

Ngoài hàm tích hợp “STDEV”, bạn cũng có thể tính toán độ lệch chuẩn trong Excel bằng cách sử dụng hàm “AVERAGE” và “SUM”. Hàm “AVERAGE” lấy một phạm vi giá trị làm đối số và trả về trung bình của tập dữ liệu. Cú pháp cho hàm này như sau: AVERAGE (range) Trong đó “range” là phạm vi ô chứa tập dữ liệu. Ví dụ, nếu tập dữ liệu nằm trong các ô A1 đến A10, công thức sẽ là AVERAGE (A1:A10). Hàm “SUM” lấy một phạm vi giá trị làm đối số và trả về tổng của tập dữ liệu. Cú pháp cho hàm này như sau: SUM (phạm vi) Trong đó “phạm vi” là phạm vi ô chứa tập dữ liệu. Ví dụ, nếu tập dữ liệu nằm trong các ô A1 đến A10, công thức sẽ là SUM (A1:A10). Một khi bạn có trung bình và tổng của tập dữ liệu, bạn có thể sử dụng hàm “SQRT” để tính căn bậc hai của phương sai. Cú pháp cho hàm này như sau: SQRT (phương sai) Trong đó “phương sai” là phương sai của tập dữ liệu. Phương sai có thể được tính bằng cách trừ trung bình từ mỗi điểm dữ liệu, bình phương kết quả, và sau đó chia cho số điểm dữ liệu.

Tính độ lệch chuẩn với hàm “VAR”

Một phương pháp khác để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel là sử dụng hàm “VAR”. Hàm này lấy một phạm vi giá trị làm đối số và trả về phương sai của tập dữ liệu. Cú pháp cho hàm này như sau: VAR (range) Trong đó “range” là phạm vi ô chứa tập dữ liệu. Ví dụ, nếu tập dữ liệu nằm trong các ô A1 đến A10, công thức sẽ là VAR (A1:A10). Một khi đã có phương sai của tập dữ liệu, bạn có thể sử dụng hàm “SQRT” để tính toán độ lệch chuẩn. Cú pháp cho hàm này như sau: SQRT (phương sai) Trong đó “phương sai” là phương sai của tập dữ liệu.

Kết luận

Tóm lại, tính toán độ lệch chuẩn trong Excel là một quá trình tương đối đơn giản. Với các chức năng tích hợp, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tính toán độ lệch chuẩn của một tập dữ liệu. Ngoài ra, có một số phương pháp thay thế bạn có thể sử dụng để tính toán độ lệch chuẩn trong Excel. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, bạn có thể chắc chắn rằng kết quả của bạn sẽ chính xác và đáng tin cậy.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.