Excel Extract Text Sau Ký tự

Trích xuất văn bản sau ký tự trong Excel một cách dễ dàng

Giới thiệu

Nếu bạn cần trích xuất văn bản sau một ký tự nhất định trong Excel, công cụ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ làm cho nó dễ dàng và nhanh chóng cho bạn! Đơn giản chỉ cần nhập dữ liệu của bạn vào công cụ và để nó thực hiện công việc cho bạn. Không cần phải học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào hoặc dành nhiều giờ cho các tác vụ thủ công. Hãy thử nó ngay bây giờ và xem nó có thể dễ dàng như thế nào!

Excel Extract Text Sau Ký tự - Cách tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng

Giới thiệu

Trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt, đặc biệt là nếu bạn có một tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, với cách tiếp cận đúng, nó có thể được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách trích xuất văn bản sau một ký tự trong Excel bằng cách sử dụng một công thức đơn giản và một vài thủ thuật.

Hướng dẫn từng bước để trích xuất văn bản sau ký tự trong Excel

Chọn (các) ô với văn bản để trích xuất

Bước đầu tiên trong việc trích xuất văn bản từ một ô trong Excel là chọn ô hoặc các ô có chứa văn bản bạn muốn trích xuất. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp vào ô hoặc kéo chuột qua một phạm vi ô để chọn chúng.

Truy cập vào nút 'Chèn hàm 'trong Thanh công thức

Sau khi bạn đã chọn (các) ô có văn bản bạn muốn trích xuất, hãy nhấp vào nút 'Chèn chức năng' trong thanh công thức. Nút này nằm ở bên trái của thanh công thức và trông giống như các chữ cái 'fx'.

Chọn chức năng 'LEFT'

Sau khi nhấp vào nút 'Chèn chức năng', một hộp thoại sẽ xuất hiện với một danh sách các chức năng. Chọn chức năng 'LEFT' từ danh sách này. Hàm 'LEFT' được sử dụng để trích xuất một số ký tự đã xác định từ đầu chuỗi văn bản.

Nhập Tham chiếu Ô và số ký tự để trích xuất

Trong hộp thoại hàm 'LEFT', nhập tham chiếu ô của ô có chứa văn bản bạn muốn trích xuất, tiếp theo là số ký tự bạn muốn trích xuất sau một ký tự cụ thể. Ví dụ, nếu bạn muốn trích xuất văn bản sau lần xuất hiện đầu tiên của ký tự '-', hãy nhập công thức =RIGHT (A1, LEN (A1) -FIND ('-', A1) -2).

Áp dụng công thức cho (các) ô đã chọn

Sau khi nhập công thức vào hộp thoại chức năng 'LEFT', nhấn 'Enter' để áp dụng công thức cho (các) ô đã chọn. Văn bản bạn muốn trích xuất sẽ xuất hiện trong (các) ô đã chọn dựa trên các tham số bạn đặt trong công thức.

Phương pháp thay thế

Sử dụng chức năng 'MID' để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel

Hàm 'MID' trong Excel được sử dụng để trích xuất một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản, bắt đầu từ một vị trí đã xác định. Hàm này cũng có thể được sử dụng để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel. Để sử dụng hàm 'MID' để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel, bạn cần xác định vị trí bắt đầu của ký tự bạn muốn trích xuất và số ký tự bạn muốn trích xuất. Ví dụ, nếu bạn muốn trích xuất tất cả văn bản sau ký tự '@' trong địa chỉ email, bạn có thể sử dụng công thức sau: =MID (A1, FIND (“@”, A1) +1, LEN (A1)) Công thức này sẽ tìm vị trí của ký tự '@' trong ô A1 và trích xuất tất cả văn bản sau ký tự đó.

Sử dụng tính năng 'Văn bản để Cột' để tách văn bản thành các cột dựa trên một ký tự cụ thể

Nếu bạn có một tập dữ liệu lớn với chuỗi văn bản cần được chia thành các cột dựa trên một ký tự cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng 'Văn bản để Cột' trong Excel. Tính năng này cho phép bạn tách một cột văn bản thành nhiều cột dựa trên ký tự dấu tách hoặc dấu tách. Để sử dụng tính năng 'Văn bản để cột' trong Excel, hãy làm theo các bước sau: 1. Chọn cột văn bản mà bạn muốn chia thành các cột. 2. Nhấp vào tab 'Dữ liệu' trong ruy-băng Excel. Nhấp vào nút 'Text to Colums' trong nhóm 'Công cụ dữ liệu'. Trong phần 'Chuyển đổi văn bản thành Cột Wizard', chọn tùy chọn 'Delimited' và nhấp vào 'Tiếp tục'. 5. Chọn ký tự dấu phân cách mà bạn muốn sử dụng để tách văn bản thành các cột và nhấp vào 'Tiếp theo'. 6. Chọn định dạng dữ liệu cho mỗi cột và nhấp vào 'Kết thúc'. Sau đó Excel sẽ chia văn bản thành các cột dựa trên ký tự dấu tách được chỉ định.

Sử dụng VBA Macro để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel

Nếu bạn cần trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel một cách thường xuyên, bạn có thể tạo macro VBA để tự động hóa quá trình. VBA macro là một tập hợp các hướng dẫn có thể được ghi lại hoặc viết trong Visual Basic for Applications (VBA) để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại trong Excel. Để tạo một VBA vĩ mô để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel, hãy làm theo các bước sau: 1. Nhấn 'Alt' + 'F11' để mở trình soạn thảo VBA trong Excel. Nhấp vào 'Chèn '> 'Mô-đun' để tạo một mô-đun mới. Nhập mã sau đây để trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể: Sub ExtractText () Dim str As String Dim pos As Integer str = Range (“A1") .Giá trị 'Thay đổi A1 thành ô chứa chuỗi văn bản pos = InStR (1, str, “@”) 'thay đổi “@” thành ký tự bạn muốn trích xuất văn bản sau Nếu pos > 0 thì phạm vi (“B1") .Value = Mid str (+ 1 pos, + 1), Len (str)) Kết thúc Nếu End Sub 4. Nhấn 'F5' hoặc nhấp vào 'Chạy 'để thực thi macro. Macro này sẽ trích xuất tất cả văn bản sau ký tự '@' trong ô A1 và dán nó vào ô B1. Bạn có thể sửa đổi mã để trích xuất văn bản sau một ký tự khác nhau hoặc từ một ô khác nhau.

Kết luận

Tóm lại, trích xuất văn bản sau một ký tự cụ thể trong Excel không phải là khó khăn như nó có thể có vẻ. Bằng cách sử dụng công thức hoặc tính năng phù hợp, bạn có thể trích xuất văn bản mong muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng tôi hy vọng bài đăng này đã hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, xin vui lòng để lại chúng dưới đây.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.