Bao gồm số hàng trong tệp CSV của bạn một cách dễ dàng

Hãy thêm số hàng vào tệp CSV của bạn một cách dễ dàng

Giới thiệu

Bạn có thể dễ dàng thêm số hàng vào tệp CSV của mình chỉ với vài cú nhấp chuột. Trước tiên, chọn tệp bạn muốn tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Làm thế nào để bao gồm số hàng trong tệp CSV

Giới thiệu

Bao gồm số hàng trong tệp CSV có thể là một quá trình tẻ nhạt, nhưng với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, nó có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Hướng dẫn này sẽ cung cấp hướng dẫn từng bước về cách bao gồm số hàng trong tệp CSV, cũng như các phương pháp thay thế để đạt được kết quả tương tự.

Hướng dẫn từng bước để bao gồm số hàng trong tệp CSV

Tải lên và chuyển đổi tệp

Chọn một tệp để tải lên

Để bắt đầu quá trình, hãy chọn tệp bạn muốn tải lên.

Nhấp vào nút biến đổi

Sau khi bạn đã chọn tệp, hãy nhấp vào nút “Chuyển đổi”.

Chọn tùy chọn “Thêm số hàng”

Sau khi nhấp vào nút “Chuyển đổi”, chọn tùy chọn “Thêm số hàng”. Thao tác này sẽ thêm số hàng vào tệp bạn đang tải lên.

Đợi tệp được xử lý

Một khi bạn đã nhấp vào nút “Chuyển đổi” và chọn tùy chọn “Thêm số hàng”, chờ tệp được xử lý. Quá trình này chỉ mất vài giây.

Tải xuống tệp có số hàng được bao gồm

Sau khi tệp đã được xử lý, bạn có thể tải xuống tệp đó với số hàng bao gồm. Tệp sẽ sẵn sàng để sử dụng với số hàng bao gồm.

Phương pháp thay thế để bao gồm số hàng trong tệp CSV

Thêm số hàng vào tệp CSV theo cách thủ công

Sử dụng trình soạn thảo văn bản

Thêm số hàng vào tệp CSV theo cách thủ công có thể được thực hiện bằng cách mở tệp trong trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như Notepad hoặc TextEdit. Để thêm số hàng, bắt đầu bằng cách thêm số 1 vào dòng đầu tiên và sau đó tăng số cho mỗi dòng. Ví dụ, dòng đầu tiên nên có 1, dòng thứ hai nên có 2, v.v.

Sử dụng Chương trình Bảng tính

Số hàng cũng có thể được thêm vào tệp CSV bằng cách sử dụng một chương trình bảng tính, chẳng hạn như Microsoft Excel hoặc Google Sheets. Để thực hiện việc này, hãy mở tệp CSV trong chương trình. Sau đó, thêm một cột ở bên trái dữ liệu và nhập số hàng. Cuối cùng, lưu tệp dưới dạng tệp CSV. Số hàng bây giờ nên được bao gồm trong tệp.

Kết luận

Bao gồm số hàng trong tệp CSV có thể là một quá trình tẻ nhạt, nhưng với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, nó có thể được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng. Hướng dẫn này đã cung cấp hướng dẫn từng bước về cách đưa số hàng vào tệp CSV, cũng như các phương pháp thay thế để đạt được kết quả tương tự. Với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng thêm số hàng vào tệp CSV của mình.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.