Làm thế nào để loại bỏ các bản sao trong Excel

Làm thế nào để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các giá trị trùng lặp từ Excel Sheets

Giới thiệu

Sử dụng công cụ này để nhanh chóng loại bỏ các bản sao trong Excel là khá đơn giản. Chọn tệp Excel của bạn để tải lên, bấm vào nút biến đổi và đợi một vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch. Đúng rồi!

Loại bỏ các bản sao trong Excel - Làm thế nào để nhanh chóng loại bỏ các giá trị trùng lặp

Loại bỏ các bản sao trong Excel - Làm thế nào để nhanh chóng loại bỏ các giá trị trùng lặp

Giới thiệu

Các giá trị trùng lặp có thể là một nhức đầu rất lớn khi xử lý dữ liệu trong Excel. Cho dù bạn đang đối phó với một tập dữ liệu lớn hay chỉ là một bảng nhỏ, điều quan trọng là phải loại bỏ các giá trị trùng lặp để đảm bảo độ chính xác và ngăn chặn lỗi. May mắn thay, có một số cách để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các giá trị trùng lặp trong Excel. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước cần thiết để làm sạch dữ liệu Excel của bạn và loại bỏ các giá trị trùng lặp.

Hướng dẫn từng bước để nhanh chóng loại bỏ các giá trị trùng lặp trong Excel

Chọn tệp để tải lên

Khi bạn cần dọn dẹp dữ liệu Excel của mình, bước đầu tiên là chọn tệp bạn muốn tải lên. Bạn có thể chọn tệp từ máy tính của mình hoặc từ dịch vụ lưu trữ đám mây. Sau khi bạn đã chọn tập tin, nhấp vào nút 'Transform' để bắt đầu quá trình làm sạch.

Đang chờ tệp đã làm sạch

Sau khi bạn nhấp vào nút 'Transform', quá trình làm sạch sẽ bắt đầu. Tùy thuộc vào kích thước của tệp, có thể mất vài giây đến vài phút để tải xuống tệp đã dọn dẹp. Sau khi tệp được tải xuống, bạn sẽ có thể xem phiên bản đã làm sạch dữ liệu Excel của bạn.

Các phương pháp bổ sung để dọn dẹp dữ liệu Excel

Ngoài việc sử dụng nút 'Biến đổi' để dọn dẹp dữ liệu Excel của bạn, có một vài phương pháp bổ sung bạn có thể sử dụng để loại bỏ các giá trị trùng lặp. Tính năng 'Remove Duplicates' cho phép bạn nhanh chóng loại bỏ các hàng hoặc cột trùng lặp khỏi dữ liệu của bạn. Tính năng 'Định dạng có điều kiện 'cho phép bạn làm nổi bật các giá trị trùng lặp để bạn có thể dễ dàng xác định và xóa chúng. Cuối cùng, tính năng 'Bộ lọc nâng cao 'cho phép bạn lọc ra các giá trị trùng lặp từ dữ liệu của bạn.

Phương pháp thay thế để loại bỏ giá trị trùng lặp trong Excel

Loại bỏ các bản sao trong Excel

Loại bỏ tính năng trùng lặp

Tính năng Remove Duplicates trong Excel cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các giá trị trùng lặp trong một phạm vi ô. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn kiểm tra các bản sao và sau đó bấm vào tab Dữ liệu trong ruy-băng. Sau đó nhấp vào nút Remove Duplicates. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn cột bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau khi bạn đã chọn các cột, bấm OK và Excel sẽ loại bỏ bất kỳ giá trị trùng lặp nào khỏi phạm vi ô.

Tính năng định dạng có điều kiện

Tính năng Định dạng có điều kiện trong Excel cũng có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định và loại bỏ các giá trị trùng lặp trong một phạm vi ô. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn kiểm tra các bản sao và sau đó bấm vào tab Trang đầu trong ruy-băng. Sau đó nhấp vào nút Định dạng có điều kiện và chọn tùy chọn Highlight Cells Rules. Sau đó chọn tùy chọn Duplicate Values và nhấp vào OK. Thao tác này sẽ làm nổi bật bất kỳ giá trị trùng lặp nào trong phạm vi ô. Sau đó, bạn có thể xóa các bản sao hoặc thực hiện các hành động khác để dọn dẹp dữ liệu.

Tính năng lọc nâng cao

Tính năng Bộ lọc Nâng cao trong Excel cũng có thể được sử dụng để nhanh chóng xác định và loại bỏ các giá trị trùng lặp trong một phạm vi ô. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn kiểm tra các bản sao và sau đó bấm vào tab Dữ liệu trong ruy-băng. Sau đó nhấp vào nút Nâng cao và chọn tùy chọn Bộ lọc. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn cột bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau khi bạn đã chọn các cột, bấm OK và Excel sẽ xác định bất kỳ giá trị trùng lặp nào trong phạm vi ô. Sau đó, bạn có thể xóa các bản sao hoặc thực hiện các hành động khác để dọn dẹp dữ liệu.

Kết luận

Loại bỏ các giá trị trùng lặp trong Excel là một bước quan trọng để đảm bảo độ chính xác và ngăn chặn lỗi. May mắn thay, có một số cách để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các giá trị trùng lặp trong Excel. Hướng dẫn này đã vạch ra các bước cần thiết để làm sạch dữ liệu Excel của bạn và loại bỏ các giá trị trùng lặp. Cho dù bạn đang sử dụng tính năng Loại bỏ trùng lặp, tính năng Định dạng có điều kiện hoặc tính năng Bộ lọc Nâng cao, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các giá trị trùng lặp trong Excel.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.