Công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel

Làm thế nào để sử dụng công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel trong phút

Giới thiệu

Chọn tệp bạn muốn tải lên, nhấp vào nút biến đổi và chờ vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel

Công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel

Giới thiệu

Loại bỏ các mục nhập trùng lặp khỏi bảng tính là một nhiệm vụ tẻ nhạt có thể mất rất nhiều thời gian. May mắn thay, Microsoft Excel có một tính năng tích hợp sẵn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các mục trùng lặp từ một bảng tính. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về một số phương pháp thay thế để loại bỏ các bản sao trong Excel.

Hướng dẫn từng bước để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel

Chọn dữ liệu

Bước đầu tiên trong việc loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu của bạn là chọn dữ liệu mà bạn muốn dọn dẹp. Điều này có thể được thực hiện bằng cách tô sáng phạm vi ô mà bạn muốn kiểm tra các bản sao. Sau khi lựa chọn được thực hiện, bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo.

Loại bỏ các bản sao

Sau khi bạn đã chọn dữ liệu của mình, hãy chuyển đến tab Dữ liệu và nhấp vào nút Remove Duplicates. Thao tác này sẽ mở hộp thoại Remove Duplicates. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn cột bạn muốn kiểm tra các bản sao. Điều này cho phép bạn xác định trường bạn muốn kiểm tra trùng lặp, chẳng hạn như tên, địa chỉ hoặc email. Sau khi bạn đã thực hiện lựa chọn của bạn, bấm OK và Excel sẽ tự động loại bỏ bất kỳ mục nhập trùng lặp nào khỏi dữ liệu của bạn.

Xác minh kết quả

Một khi các bản sao đã được gỡ bỏ, điều quan trọng là phải xác minh kết quả. Để thực hiện việc này, bạn có thể sử dụng hàm Count trong Excel để đếm số lượng mục nhập trong mỗi cột. Điều này sẽ cho phép bạn đảm bảo rằng tất cả các mục trùng lặp đã được gỡ bỏ. Nếu số lượng không khớp với những gì bạn mong đợi, bạn có thể quay lại và kiểm tra hộp thoại Remove Duplicates để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng cột.

Phương pháp thay thế để loại bỏ các bản sao trong Excel

Loại bỏ các bản sao trong Excel

Sử dụng tính năng Remove Duplicates

Các tính năng loại bỏ trùng lặp trong Excel là một cách nhanh chóng và dễ dàng để loại bỏ các mục trùng lặp từ một bảng tính. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn phạm vi ô bạn muốn kiểm tra các bản sao, sau đó nhấp vào tab “Dữ liệu” và chọn “Xóa các bản sao”. Excel sau đó sẽ quét phạm vi và loại bỏ bất kỳ mục trùng lặp.

Sử dụng công thức để loại bỏ các bản sao

Ngoài việc sử dụng tính năng Remove Duplicates, bạn cũng có thể sử dụng công thức để tự động loại bỏ các bản sao trong Excel. Ví dụ, bạn có thể sử dụng công thức COUNTIF để đếm số lần một giá trị xuất hiện trong một phạm vi ô. Nếu số lượng lớn hơn 1, điều đó có nghĩa là giá trị là một bản sao và có thể được loại bỏ. Bạn cũng có thể sử dụng công thức VLOOKUP để tìm kiếm các bản sao trong hai phạm vi ô khác nhau. Nếu một bản sao được tìm thấy, nó có thể được gỡ bỏ. Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Bộ lọc Nâng cao để nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các mục trùng lặp khỏi bảng tính.

Kết luận

Loại bỏ các bản sao khỏi bảng tính có thể là một nhiệm vụ tẻ nhạt và tốn thời gian. May mắn thay, Microsoft Excel có một tính năng tích hợp sẵn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các mục trùng lặp từ một bảng tính. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công thức và tính năng Bộ lọc nâng cao để loại bỏ các mục trùng lặp từ một bảng tính. Với những công cụ này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng loại bỏ các mục nhập trùng lặp khỏi bảng tính và tiết kiệm thời gian và công sức cho mình.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.