Làm thế nào để loại bỏ các bản sao từ một cột trong Excel với biến đổi công cụ

Dễ dàng và nhanh chóng loại bỏ các bản sao khỏi một cột trong Excel

Giới thiệu

Chọn tệp để tải lên, nhấp vào nút biến đổi và đợi vài giây để tải xuống tệp đã làm sạch.

Làm thế nào để loại bỏ trùng lặp từ một cột trong Excel

Giới thiệu

Dữ liệu trùng lặp có thể là một vấn đề lớn trong Excel, đặc biệt là khi bạn đang đối phó với các bộ dữ liệu lớn. Nó có thể dẫn đến kết quả không chính xác và có thể khó xác định. May mắn thay, có một số cách để loại bỏ các bản sao từ một cột trong Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách sử dụng tính năng Remove Duplicates trong Excel, cũng như các phương pháp thay thế để thực hiện cùng một nhiệm vụ.

Hướng dẫn từng bước để loại bỏ các bản sao từ một cột trong Excel

Loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu

Bước 1: Chọn Dữ liệu

Bước đầu tiên trong việc loại bỏ các bản sao khỏi dữ liệu là chọn dữ liệu bạn muốn loại bỏ các bản sao. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chuyển đến tab Dữ liệu và chọn dữ liệu bạn muốn loại bỏ các bản sao.

Bước 2: Nhấp vào nút Remove Duplicates

Khi dữ liệu được chọn, bạn sẽ cần phải nhấp vào nút Remove Duplicates. Thao tác này sẽ mở ra một hộp thoại nơi bạn có thể chọn các cột bạn muốn loại bỏ các bản sao từ đó.

Bước 3: Chọn Cột

Trong hộp thoại, bạn sẽ cần phải chọn các cột bạn muốn loại bỏ các bản sao từ. Sau khi bạn đã chọn các cột, hãy nhấp vào nút OK để loại bỏ các bản sao.

Bước 4: Đã xóa các bản sao

Sau khi các bản sao đã được gỡ bỏ khỏi các cột đã chọn, dữ liệu còn lại sẽ vẫn giữ nguyên thứ tự. Điều này sẽ đảm bảo rằng dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi việc loại bỏ các bản sao.

Phương pháp thay thế để loại bỏ trùng lặp từ một cột trong Excel

Loại bỏ các bản sao khỏi một cột trong Excel

Sử dụng tính năng Bộ lọc Nâng cao

Tính năng Bộ lọc Nâng cao trong Excel cho phép bạn lọc ra các giá trị trùng lặp từ một cột. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn cột chứa các bản sao, sau đó nhấp vào tab Dữ liệu và chọn Nâng cao trong nhóm Sắp xếp & lọc. Trong hộp thoại Bộ lọc nâng cao, chọn tùy chọn Chỉ bản ghi duy nhất, sau đó bấm OK. Thao tác này sẽ lọc ra các bản sao từ cột.

Sử dụng tính năng Định dạng có điều kiện

Tính năng Định dạng có điều kiện trong Excel cho phép bạn tô sáng các giá trị trùng lặp trong một cột. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn cột chứa các bản sao, sau đó nhấp vào tab Trang đầu và chọn Định dạng có điều kiện trong nhóm Kiểu. Trong hộp thoại Định dạng có điều kiện, chọn tùy chọn Highlight Cells Rules và chọn Duplicate Values. Điều này sẽ làm nổi bật tất cả các giá trị trùng lặp trong cột. Sau khi các bản sao được tô sáng, bạn có thể xóa các hàng đó.

Sử dụng tính năng Tìm và Thay thế

Tính năng Tìm và Thay thế trong Excel có thể được sử dụng để xác định vị trí và xóa các giá trị trùng lặp. Để sử dụng tính năng này, hãy chọn cột chứa các bản sao, sau đó nhấp vào tab Trang chủ và chọn Tìm & Chọn trong nhóm Chỉnh sửa. Trong hộp thoại Tìm & Chọn, chọn tùy chọn Tìm, sau đó nhập giá trị bạn muốn tìm và nhấp vào Tìm tất cả. Thao tác này sẽ hiển thị tất cả các bản sao trong cột. Sau khi các bản sao được hiển thị, bạn có thể xóa các hàng đó.

Kết luận

Tóm lại, việc loại bỏ các bản sao từ một cột trong Excel có thể tẻ nhạt và tốn thời gian. May mắn thay, có một số cách để làm điều đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tính năng Remove Duplicates trong Excel là một cách dễ dàng để loại bỏ các bản sao khỏi một cột. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng Bộ lọc Nâng cao, Định dạng có điều kiện hoặc Tìm và Thay thế trong Excel để loại bỏ các bản sao khỏi cột. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy đảm bảo kiểm tra lại kết quả để đảm bảo độ chính xác.

Gặp gỡ các công cụ Chuyển đổi khác của chúng tôi
Chuyển đổi dữ liệu: Văn bản, Ngày/Giờ, Vị trí, Json, v.v.